Про журнал

Рік заснування: 2003. До 2019 г. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки».
Галузь і проблематика: Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)
DOI: 10.18524/2707-5214
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: політичні науки (спеціальності - 052, 291) згідно з Наказом МОН України "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 02 липня 2020 року (категорія "Б")
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).

Науковий редактор: Ольга Брусиловська, д-р політ. наук, професор

Відповідальний редактор: Юлія Узун, к. політ. наук, доцент

Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
Телефон: (048)7221210
E-mail: uzun.ulia76@gmail.com

Анонси

Анонс

2021-02-26

mceclip4.png

Видання містить наукові публікації, присвячені:

    • аналізу історії та теорії політичної думки;
    • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
    • дослідженню розвитку політичних процесів у національному, регіональному та міжнародному контексті;
    • розгляду проблем формування системи національної безпеки;
    • аналізу розвитку національної, регіональної та міжетнічної політики в системі міжнародних відносин.

      Журнал підтримує міждисциплінарний науковий дискурс в аналізі взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють загальному гуманітарному розвитку, розвитку наукових досліджень та якісному вдосконаленню політики як сфери практичних дій.

 

Читати більше про Анонс

Поточний номер

№ 34 (2021)
Опубліковано: 2021-10-21

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Переглянути всі випуски

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ