Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" видається з 2006 року. Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online)            DOI 10.18524/2304-1439
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
E-mail:
Політологія: Узун Юлія Вадимівна uzun.ulia76@gmail.com
Соціологія: Каменська Тетяна Григоріївна t_kamenska@onu.edu.ua


Вісник Одеського національного університету. Соціологія та політичні науки

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...