Про журнал

Новий сайт журналу: https://journals.onu.in.ua/index.php/interpolis

ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)
DOI: 10.18524/2707-5206

Рік заснування: 2003. До 2019 г. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки».
Галузь і проблематика:
Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: політичні науки (спеціальності - 052, 291) згідно з Наказом МОН України "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 02 липня 2020 року (категорія "Б")
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська,  англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).

Науковий редактор: Ольга Брусиловська, д-р політ. наук, професор

Відповідальний редактор: Юлія Узун, д. політ. наук, доцент

Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар 24/26
Телефон: (048)7221210
E-mail: uzun.ulia76@gmail.com

Поточний номер

№ 36 (2023)
Опубліковано: 2023-10-09

Весь випуск

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Переглянути всі випуски

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ