КОМУНІКАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • О. В. Шевченко Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-3119-9193

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288722

Ключові слова:

глобальні зміни клімату, кліматичні комунікації, невизначеність, кліматичний гуманізм

Анотація

У статті розглядається концептуальний складник кліматичних комунікацій та наголошується, що в нинішніх умовах глобальної зміни клімату кліматичні комунікації є невід’ємним елементом впровадження кліматичної політики і визначаються як процес, пов’язаний із підвищенням обізнаності громадськості про глобальні зміни клімату та формуванням розуміння та підтримки кліматичної політики, заходів з адаптації та пом’якшення наслідків глобальних змін клімату на всіх рівнях. Розглянуто теорії і концепції, що становлять основу кліматичних комунікацій, зокрема, теорії глобалізації й глобалізації комунікації, нового гуманізму, стійкого розвитку, екологічної культури, кліматичної справедливості та теорії клімату. Показано, що всі теорії клімату умовно можна розділити відповідно до їх пояснення причин глобальної зміни клімату, зокрема, антропогенні причини, незалежні від діяльності людини причини і заперечення змін клімату та пропонування шляхів вирішення глобальних кліматичних викликів. Визначення «зміни клімату» в базових документах ООН свідчить про те, що ООН визнає різні підходи і погоджується, що зміни клімату можуть бути спричинені як діяльністю людини, так і природними причинами. Запропоновано концепцію кліматичного гуманізму щодо кліматичних комунікацій, що поєднує дві ключові ідеї: необхідність вирішення глобальних кліматичних викликів та важливість участі людства у цьому процесі задля захисту і добробуту людства в контексті мінливого кліматичного середовища. На думку автора, в контексті концепції кліматичного гуманізму кліматичні комунікації варто розглядати як її складник та універсальний інструмент, що об’єднує підходи реалізації інформаційно-комунікаційних кампаній. Зроблено висновок, що наявність багатьох теорій і концепцій щодо розуміння причин та способів подолання глобальних кліматичних змін призвело до стану невизначеності у сучасній науковій думці, який має бути врахований у разі здійснення кліматичних комунікацій.

Біографія автора

О. В. Шевченко, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доцент (з 2006 р.), кандидат наук (політологія, 2003 р.). Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ) з 2003 року; доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій Навчально-наукового інституту міжнародних відносин з 2012 року. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті журналістики КНУ (м. Київ) на тему «Паблік рілейшз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин». Автор понад 80 наукових праць, опублікованих у наукових журналах України, Польщі, Румунії, Латвії та Чехії. Наукові інтереси включають міжнародні комунікації, комунікації з глобальних змін клімату.

Персональна сторінка: https://www.iir.edu.ua/navchannya/mizhnarodni-komunikatsiyi/kafedra-mizhnarodnykh-mediakomunikatsiy-ta-komunikatyvnykh-tekhnolohiy/vykladachi

Посилання

Gore, A. l. (2006). An Inconvenient Truth, The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It. Rodale Books [in English]. [Gore A. l. An Inconvenient Truth, The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It. Rodale Books, 2006. 320 p.]

Markowitz, E., Guckian, M. (2018). Climate change communication: Challenges, insights, and opportunities. In S. Clayton & C. Manning (Eds.), Psychology and climate change. San Diego, CA: Elsevier [in English]. [Markowitz E., Guckian M. Climate change communication: Challenges, insights, and opportunities. / In S. Clayton & C. Manning (Eds.). Psychology and climate change. San Diego, CA : Elsevier. 2018. 28 p.]

Pakhomov, Y. N., Krymsky, S. B., Pavlenko, Yu. V. (1998). Paths and Crossroads of Modern Civilization. National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of World Economics and International Relations [in Ukrainian]. [Пахомов Ю.Н., Кримський С. Б., Павленко Ю. В. Шляхи та роздоріжжя сучасної цивілізації. НАН України, Ін-т світової економіки та міжнародних відносин, 1998. 431 с.]

Peccei, A. (1977). The Human Quality. Oxford; New York: Pergamon Press [in English]. [Peccei A. The Human Quality. Oxford; New York : «Pergamon Press», 1977. 214 p.]

Pielke, Sr., R. (2009). Climate Change: The need to consider human forcings besides greenhouse gases, Eos 90: 45 [in English]. [Pielke Sr.R. Climate Change: The need to consider human forcings besides greenhouse gases. 2009. Eos 90. Is. 45. 413 p.]

Rodriguez-Sickert, C. (2009). Homo economicus. In Peil, J. & van Staveren, I. (Eds.). Handbook of Еconomics and Ethics Northampton. MA: Edward Elgar Publishing, p. 223–229 [in English]. [Rodriguez-Sickert C. Homo economicus. Handbook of Economics and Еthics / Eds by Peil J., van Staveren I. MA: Edward Elgar Publishing, p. 223–229.]

Tykhomyrova, Y. (2022a). The concept of climate diplomacy in modern scientific discourse. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft» («Innovation in modern science’ 2022»). Buch 12. Teil 2. ScientificWorld-NetAkhatAVKarlsruhe, 49–69 [in Ukrainian]. [Тихомирова Є.Б. Концепт кліматичної дипломатії у сучасному науковому дискурсі. Монографія «Europäische Wissenschaft» («Innovation in modern science’ 2022»). Buch 12. Teil 2. ScientificWorld-NetAkhatAVKarlsruhe, Germany. 2022. P. 49–69.]

Tikhomirova, Y. (2022 b). Public Relations and Climate Change: Paradigm Competition. I International Scientific and Practical Conference “An overview of modern scientific research in various fields of science”, 175–181 [in Ukrainian]. [Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю та кліматичні зміни: конкуренція парадигм. I Міжнародна науково-практична конференція «An overview of modern scientific research in various fields of science», 17–19 жовтня 2022 р., Амстердам, Нідерланди. P. 175–181. URL: https://eu-conf.com/ua/events/an-overview-of-modern-scientific-research-in-various-fields-of-science/ (дата звернення: 21.05.2023).]

UN (1992). United Nations Framework Convention On Climate Change [in English]. [Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. URL: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (дата звернення: 21.05.2023).]

UNPD (2015). Sustainable-development goals [in English]. [UNPD. Sustainable-development goals. 2015 URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals (дата звернення: 21.05.2023).]

Wang, B. (2018). Chinese path: Climate communication and governance from the perspective of a two-tier game. Beijing Soc. Sci. Acad. Press. 2018, р. 21–35 [in English]. [Wang B. B. Chinese path: Climate communication and governance from the perspective of a two-tier game. Beijing Soc. Sci. Acad. Press. 2018. Р. 21–35.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Шевченко, О. В. (2023). КОМУНІКАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 224–231. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288722

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ