Архіви

  • № 35 (2022)

    Наказом МОН України від 2 липня 2020 року № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України» журнал «Міжнародні та політичні дослідження» включено до Переліку наукових фахових періодичних видань (політичні науки, спеціальності — 052, 291).

    Затверджено до друку вченою радою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
    Протокол № 1 від 30 серпня 2022 р.

  • № 32 (2019)

    З 2019 р. (Згідно з рішенням Міністерства юстиції України. Наказ від 02.12. 2019 № 3848/5) змінено назву і періодичність видання журналу «Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки». З 2019 р. (Том 24. Вип. 32.). Журнал продовжує видаватися один раз на рік під назвою «Міжнародні та політичні дослідження» (українською мовою), «Міжнародні та політичні досідження» (російською мовою), «Іnternational and Political Studies» (англійською мовою).