№ 35 (2022)

					##issue.viewIssueIdentification##

Наказом МОН України від 2 липня 2020 року № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України» журнал «Міжнародні та політичні дослідження» включено до Переліку наукових фахових періодичних видань (політичні науки, спеціальності — 052, 291).

Затверджено до друку вченою радою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Протокол № 1 від 30 серпня 2022 р.

Опубліковано: 2022-11-10

Весь випуск

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ