ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН В УМОВАХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЙ НА ПРИКЛАДІ США ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. М. Фролова кафедра міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка , Україна https://orcid.org/0000-0001-7105-2762
  • М. І. Кайло Кафедра міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2022.35.259155

Ключові слова:

електоральна кампанія, інформаційна політика, PR-технології, американські стандарти, українські стандарти

Анотація

У статті проаналізовано сутність електоральних кампаній, окреслюються основні завдання та етапи їх проведення, розглядаються особливості інформаційного забезпечення ведення електоральних кампаній. Досліджуються американські стандарти розробки політичних PR-технологій забезпечення проведення електоральних кампаній та розглядаються особливості організації політичної реклами у ЗМІ та соціальних мережах кандидатів у США. Проаналізовано українські стандарти розробки політичних PR-технологій забезпечення проведення електоральних кампаній. Розглянуто особливості організації політичної реклами кандидатів в Україні у ЗМІ та соціальних мережах. Аналізується український досвід інформаційної політики під час проведення електоральних кампаній та вивчаються основні проблеми інформаційного забезпечення електоральних кампаній, а також пропонуються шляхи їх вирішення.

Посилання

Bebyk, V. M. (2009). Political science: science and academic discipline. Kyiv: Karavela [in Ukrainian]. [Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: підруч. К.: Каравела, 2009. 496 с.]

Bohush, D. (2017). 10 secrets of political companies: a textbook. Kyiv [in Ukrainian]. [Богуш Д. 10 секретів політичних компаній: навчальний посібник. Київ: IRI org.ua, 2017. 168 с.]

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254k / 96-VR.] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]. [Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.03.2022)]

Convention. (1950). Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004 [in Ukrainian]. [Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004 (дата звернення: 10.03.2022)]

D’Ercole A. U.S. Election: Trump vs Biden – the Social Media War. CGTN. Retrieved from https://newseu.cgtn.com/news/2020-11-03/U-S-election-Trump-vs-Biden-the-social-media-war-V655XqKMVy/index.html [in English]. [D'Ercole A. U.S. Election: Trump vs Biden – the Social Media War. CGTN. URL: https://newseu.cgtn.com/news/2020-11-03/U-S-election-Trump-vs-Biden-the-social-media-war-V655XqKMVy/index.html (дата звернення: 17.03.2022)]

Law №396-IX. (2019). Electoral Code of Ukraine: Law of Ukraine №396-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n4127 [in Ukrainian]. [Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 № 396-IX. Дата оновлення: 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n4127 (дата звернення: 14.03.2022)]

Law №4061-VI. (2011). On Elections of People's Deputies of Ukraine №4061-VI: Law of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#Text [in Ukraine]. [Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 №4061-VI. Дата оновлення: 23.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#Text (дата звернення: 17.03.2022)]

Law №595-VIII (2015). On Local Elections: Law of Ukraine №595-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text [in Ukrainian]. [Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Дата оновлення: 19.04.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text (дата звернення: 11.03.2022)]

Pokrovska, K. I. (2021). Features of PR-support of Political Activity in the Conditions of Globalization. (Thesis PhD). Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, Lviv. [in Ukraine]. [Покровська К. І. Особливості PR-забезпечення політичної діяльності в умовах глобалізації: дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2021. 224 с.]

Yarmolenko, O. V. (2017). Information support of the election process: theoretical aspect. Young scientist, 5, 267 – 270. [in Ukrainian]. [Ярмоленко О. В. Інформаційне забезпечення виборчого процесу: теоретичний аспект. Молодий вчений. 2017. №5. С. 267 – 270.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Як цитувати

Фролова, О. М., & Кайло, М. І. (2022). ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН В УМОВАХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЙ НА ПРИКЛАДІ США ТА УКРАЇНИ. Міжнародні та політичні дослідження, (35), 203–212. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2022.35.259155

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ