Головна

ШАНОВНІ АВТОРИ!

Зверніть увагу, що новий сайт журналу «Міжнародні та політичні дослідження» знаходиться за адресою: https://journals.onu.in.ua/index.php/interpolis

«Міжнародні та політичні дослідження» – рецензований фаховий журнал, у якому публікуються статті, наукові огляди та емпіричні результати, присвячені аналізу актуальних проблем розвитку соціально-політичних інститутів та процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Рік заснування видання: 2003.

До 2019 р. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки». З 2019 р. назва журналу – «Міжнародні та політичні дослідження».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.

ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» зі спеціальностей 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії згідно з Наказом МОН України № 886 від 02 липня 2020 р.

Спеціальності: 052 – Політологія, 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

Науковий журнал реферується та індексується в наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib.

Журнал містить наукові публікації, присвячені:

аналізу історії та теорії політичної думки;

висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;

дослідженню розвитку політичних інститутів та процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах;

розгляду формування системи національної безпеки;

аналізу розвитку міжнародних відносин.

Журнал підтримує міждисциплінарний науковий дискурс в аналізі взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють загальному гуманітарному розвитку, розвитку наукових досліджень та якісному вдосконаленню політики як сфери практичних дій.

DOI: 10.18524/2707-5214

Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).

Науковий редактор: Ольга Брусиловська, д-р політ. наук, професор.

Відповідальний редактор: Юлія Узун, к. політ. наук, доцент.