№ 32 (2019)

З 2019 р. (Згідно з рішенням Міністерства юстиції України. Наказ від 02.12. 2019 № 3848/5) змінено назву і періодичність видання журналу «Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки». З 2019 р. (Том 24. Вип. 32.). Журнал продовжує видаватися один раз на рік під назвою «Міжнародні та політичні дослідження» (українською мовою), «Міжнародні та політичні досідження» (російською мовою), «Іnternational and Political Studies» (англійською мовою).

Зміст

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

ГІБРИДНА СТРАТЕГІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ Д. ТРАМПА У КОНТЕКСТІ РЕКОНФІГУРАЦІЇ СВІТОУСТРОЮ PDF
О. І. Брусиловська 13-26
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО КИТАЮ З КРАЇНАМИМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: БРАЗИЛІЯ, АРГЕНТИНА, ВЕНЕСУЕЛА PDF
К. V. Vakarchuk 27-37
ЄВРОПЕЙСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (English)
V. S. Vitkova 38-56
ПОЛІТИКА КНР ЩОДО СИРІЙСЬКОЇ КРИЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ PDF (English)
А. М. Zakharchenko 57-68
НГО ТА ЄС, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ СІРІЙСЬКИМИ БІЖЕНЦЯМИ В ТУРЕЧЧИНІ PDF (English)
D. Irrera 69-84
СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
М. В. Копійка 85-102
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРИКОРДОННІ (ПРИКЛАД ПРИКОРДОННИХ ПРОСТОРІВ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ) PDF
C. В. Коч 103-124
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ PDF
I. О. Лук'янова 125-134
ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ЄС PDF
І. В. Максименко 135-153
СУЧАСНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СЕРБІЇ: ЄС ЧИ РФ? PDF
Ю. І. Майстренко 154-170
(НЕ)СКРОМНІ ОБІЙМИ КИТАЮ: ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ КНР ТА ОЗНАКИ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ PDF
Ю. В. Узун 171-206
БЕЗПЕКОВІ ВИМІРИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ВЛАДИ В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ «ПВУ» PDF
О. Д. Хомей 207-222

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
П. Д. Венка-Вєдєнкіна 225-244
МОВНІ ЛАНЦЮГИ ЗМІСТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ PDF
И. С. Милов 245-259
РОЛЬ ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ І ПРОСУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ PDF
Г. Б. Трушевич 260-274
ОСОБИСТІСТЬ У ДОБУ ПОСТМОДЕРНIЗМУ PDF (Русский)
И. В. Ярковая 275-287

РЕЦЕНЗІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ КОРДОНІВ У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ PDF
I. M. Koval 291-295
ТРАНСКОРДОННЯ: ЛОКАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ, ГЛОКАЛЬНІ ПРОСТОРИ PDF
Ю. В. Узун 296-299
ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ PDF
В. П. Фісанов 300-304

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАПРИКІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХI CТОЛІТТЯ" PDF
А. Баканова, Є. Бузько, В. Ванян, М. Воробйова, А. Гербеєв, О. Драгомирова, М. Надибський, М. Нерез, I. Нікіфорова, В. Пономаренко, В. Романова, П. Романюк, Ю. Рибальченко, Д. Тихоненко, В. Хакімова, К. Комяга 307-345