DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2019.32.173852

РОЛЬ ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ І ПРОСУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ

Г. Б. Трушевич

Анотація


Постійні політичні перегони та безпосередньо процес парламентських та місцевих виборів в Україні актуалізує запит кандидатів в депутати на формування професійного та привабливого іміджу. Фінансові витрати окремих кандидатів все більше не виправдовуються, через очевидну втому виборців та відсутність креативних підходів щодо проведення виборчих кампацій, через низький рівень розвитку іміджелогії в нашій країні та через низький рівень розвитку та просування PR-технологій. Метою статті є аналіз формування образу політика через PR-технології та з’ясування механізмів застосування вибудуваного політичного іміджу через ЗМІ на основі методу «включеного спостереження» та безпосередньої участі автора в роботі команди народного депутата України над формуванням його іміджу. В статті проаналізовано стан української іміджелогії, дослідежно теоретичні основи формування іміджу політика, показано різницю умов та чинників формування іміджу кандидатів в детутати місцевих рад та кандидатів до Верховної Ради України. Автор розглядає процес формування комунікаційного політичного простору між виборцями та їх потенційними представниками, процес забезпечення прямого та зворотного зв’язків у ньому за допомогою усього переліку доступних сьогодні ЗМІ, демонструючи вплив іміджеологів як суб’єктів встановлення координат цього «комунікаційного простору». Фактично, автором показано, що і виборці, і кандидати, нерідко постають об’єктами впливу, маніпуляції з боку команди іміджеологів, які, ставлячи за мету просування «необхідного» кандидата, «підганяють» його імідж (формуючи відомості про професійні здібності, сімейні цінності, особистісні уподобання та якості, а також зовнішність) під виявлені соціологами громадські очікування. Дотримуючись формули, за якою існують два способи впливу на людей: «спосіб переконати» і «спосіб сподобатися», сучасні іміджеологі обирають останній як найуспішний, виграшний. В якості висновку, автор зазначає тенденцію до все більшої «технологізації» політичних процесів, що супроводжуватиметься більшим рівнем маніпуляційних впливів як на виборців, так і на кандидатів, як носіїв створеного для них іміджу.


Ключові слова


ЗМІ; політичний імідж; PR; інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


V.N. Vasy`l`yevoyi and G.V Zhy`gunovoyi eds. Imidzh polity`ka: problemy` formuvannya, prosuvannya i doslidzhennya: kolekty`vna monografiya. Murmansk: MAGU, 2016. — 183 s.

Katly`p M. Skott. Pablik rilejshnz. Teoriya i prakty`ka. M.: Vy`davny`chy`j dim «Vy`l`yams», 2003. — 624 s.

Kara-Murza S.G. Manipulyaciya svidomistyu. M.: Litkon, 2010. — 484 s.

Kotler F. Osnovy` markety`ngu. Vy`l`yams, 2011. — 496 s.

Kretov B.I. Zasoby` masovoyi komunikaciyi - element polity`chnoyi sy`stemy` suspil`stva. M.: Lit-buk, 2011. — 245 s.

Kuznyeczova N. A. «Efekty`vnist` vy`kory`stannya suchasny`x komunikaty`vny`x texnologij v polity`chnomu zhy`tti suspil`stva». Vlada. No. 5 (2011): 39-45.

Kuz`mina S.V. Do py`tannya pro sutnist` social`noyi komunikaciyi. Saratov.: Al`fa-buk, 2011. — 249 s.

Pochepczov G. Imidzh polity`ka. M.: Prosveshheny`e, 2010. —185 s.

Pochepczov G.G. Pablik rilejshnz dlya profesionaliv. M.: Refl-buk, 2010. — 624 s.

Pochepczov G.G. Pablik rilejshnz, abo yak uspishno upravlyaty` gromads`koyu dumkoyu. M.: Litkon, 2010. — 348 s.

Pochepczov G. G. Profesiya: imidzhmejker. K.: ISO MO Ukrayiny`, NVF «Studcentr», 1998. — 256 s.

Pochepczov G. Teoriya i prakty`ka komunikaciyi. K.: Vakler, 1996. — 175 s.

Shovkun I. V. Polity`chna reklama yak komunikaty`vny`j proces: avtoref. dy`s. kand. polity`chny`x nauk: 23.00.02. Ky`yiv, 2004. — 19 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Імідж політика: проблеми формування, просування і дослідження: колективна монографія / [під ред. В.Н. Васильєвої, Г.В Жигунової]. — Мурманск: МАГУ, 2016. — 183 с.

Катлип М. Скотт. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / Катліп М. Скотт, Сентер Х. Аллен, Брум М. Глен; пер. з англ. — М.: Видавничий дім «Вильямс», 2003. — 624 с.

Кара-Мурза С.Г. Маніпуляція свідомістю / С. Г. Кара-Мурза. — М.: Літкон, 2010. — 484 с.

Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер // Вильямс, 2011. — 496 с.

Кретов Б.І. Засоби масової комунікації - елемент політичної системи суспільства / Б.І.Кретов. — М.: Літ-бук, 2011. — 245 с.

Кузнєцова Н. А. Ефективність використання сучасних комунікативних технологій в політичному житті суспільства / Н. А. Кузнєцова // Влада. — 2011. — № 5. — С. 39-45.

Кузьміна С.В. До питання про сутність соціальної комунікації / С.В.Кузьміна. — Саратов.: Альфа-бук, 2011. — 249 с.

Почепцов Г. Імідж політика / Г. Почепцов. — М.: Просвещение, 2010. —185 с.

Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз для професіоналів. / Г. Г. Почепцов. — М.: Рефл-бук, 2010. — 624 с.

Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз, або як успішно управляти громадською думкою. / Г. Г. Почепцов. —  М.: Літкон, 2010. — 348 с.

Почепцов Г. Г. Професія: іміджмейкер. / Г.Г. Почепцов. — К.: ІСО МО України, НВФ «Студцентр», 1998. — 256 с.

Почепцов Г. Теорія і практика комунікації. / Г. Г. Почепцов. — К.: Ваклер, 1996. — 175 с.

Шовкун І. В. Політична реклама як комунікативний процес: автореф. дис. канд. політичних наук: 23.00.02 / І. В. Шовкун; КНУ ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 19 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.