DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2019.32.173846

ЄВРОПЕЙСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

V. S. Vitkova

Анотація


Робота присвячена дослідженню характеристик європейської регіональної політики. Регіональна політика ЄС формує базис для політичного діалогу з іншими країнами світу, які стикаються із необхідністю розв’язання схожих за правовою природою проблем. Необхідність наближення вітчизняної системи публічної влади і державного управління до європейських стандартів, розбудови ефективної моделі регіонального врядування, зумовлює необхідність поглибленого дослідження європейської регіональної політики.

На сьогодні Україна не є країною-учасницею Європейського Союзу, хоча конституційне закріплення європейського курсу України дає всі підстави стверджувати, що орієнтація на європейський досвід та врахування недоліків, які вже поставали перед країнами-членами ЄС, є надзвичайно актуальною для Української держави. Чи не найважливішою вимогою дієвої регіональної політики виступає спрямованість на результат, що досягається, зокрема, якісним підвищенням ефективності управління. Для України це означає, в першу чергу, результативне завершення проведення реформи децентралізації, скорочення бюрократичних процедур, налаштування продуктивної взаємодії між державними органами та органами місцевого самоврядування на різних рівнях.

З 2014 року регіональна політика в Україні почала набувати характерних рис регіональної політики Європейського Союзу. Сформоване законодавство регулює максимально повний за часи незалежності України об’єм суспільних відносин у сфері регіональної політики та відповідає європейським стандартам. У зв’язку із цим, перед державною регіональною політикою постають завдання, пов’язані із необхідністю надання кожному регіонові всієї повноти можливостей задля максимального використання свого внутрішнього потенціалу за умови збереження загальнодержавних інтересів. Сучасний етап державотворення характеризується здійсненням системного впливу на вдосконалення регіональної політики. І хоча питома вага проблем (диспропорційність розвитку регіонів, динамічність трансформаційних процесів в економічному розвитку країни та ін.) ще потребують свого вирішення, правильність і продуктивність обраного Українською державою курсу демонструється вже сьогодні.


Ключові слова


європейська регіональна політика; Європейський Союз; регіони; розвиток регіонів; управління на регіональному рівні.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kabinet Ministriv Ukrainy: Reforma detsentralizatsii. Accessed June 1, 2019. https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma -decentralizaciyi

Prokopenko, O. Yu. Stratehichne planuvannia mistsevoho ekonomichnoho rozvytku na rivni silskykh hromad : avtoref. dys. … kand. ekonom. nauk.Poltava, 2007.

Topalova,E. Kh. Nablyzhennia vitchyznianoi systemy vriaduvannia do yevropeiskykh standartiv: rehionalnyi riven : avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upravl. Odesa, 2008.

Kolyshko R. A. Detsentralizatsiia publichnoi vlady v unitarnii derzhavi : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2003. Accessed June 1, 2019. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 &I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03kravud.zip

Kuryliak, M. Yu. «Evoliutsiia kontseptsii «Ievropy rehioniv» u ramkakh rehionalnoi polityky YeS.» Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 2(52) (2018) :60-67.

Bila, S. O. «Vplyv detsentralizatsii na stymuliuvannia ekonomichnoho zrostannia terytorialnykh hromad v Ukraini.» Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18 : Ekonomika i pravo. 27 (2015) : 60-68.

Shtefan, V. S. «Dosvid zarubizhnykh krain – chleniv Yevropeiskoho Soiuzu v reformuvanni administratyvno-terytorialnoho ustroiu.» Problemy zakonnosti. 125 (2014) : 184-192.

Sieriebriak, K. I. Rozvytok informatsiinoi infrastruktury ekonomichnoho spivrobitnytstva rehioniv : avtoref. dys. … d-ra ekonom. nauk. Sievierodonetsk, 2018. .

Melnyk A., Adamyk, V. «Rehionalna polityka YeS ta Ukrainy v umovakh pohlyblennia superechnostei hlobalizatsii.» Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. 12 (1) (2013) : 57-78.

Polikarpova, O. «Rehionalna polityka YeS: praktychnyi dosvid dlia Ukrainy.» Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 3 (2015) : 101-110.

Krasnopolska, T. M. «Rehionalna polityka YeS: mozhlyvosti vykorystannia dosvidu dlia Ukrainy.» Politychne zhyttia. 4 (2016) : 81-86.

Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version). Accessed June 1, 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2 FTXT.

Hranberh, A. H. Osnovi rehyonalnoi ekonomyky : uchebnyk dlia vuzov. M : HU VShE, 2001.

Vdovichen, A. A., Kruhlianko, A. V. «Dysproportsiinist rozvytku rehioniv: yevropeiskyi dosvid ta yoho zastosuvannia v Ukraini.» Aktualni problemy ekonomiky. 1 (163) (2015): 220-231.

Ievropeiska intehratsiia: rehionalna polityka Yevropeiskoho Soiuzu. Korotkyi leksykon : posibnyk / Volynskyi derzh. un-t im. Lesi Ukrainky. Fakultet mizhnarodnykh vidnosyn; uklad. S. V. Fedoniuk, V. I. Halias.Lutsk : Vezha, 2007.

Pysarenko, S. M. «Suspilno-terytorialni systemy v teoretychnykh kontseptsiiakh rehionalizmu.» Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Rehionalni suspilni systemy. 3(1) (2004): 31-38.

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 156-VIII. Accessed June 1, 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Morozova, O. S., Morozov, O. V «Rehionalna polityka v konteksti yevrointehratsii.» Biznes-navihator. 4(1) (2017) : 31-34.

Grosse, T. G. Cele i zasady polityki regionalnej panstwa. Instytut Spraw Publicznych, 2009. 48 s. Accessed June 1, 2019. http://docplayer.pl/39780888-Cele-i-zasady-polityki-regionalnej-panstwa.html

Tkalenko, S. I., Parkhomenko, V. V. «Yevropeiska rehionalna polityka: osnovni zasady rehuliuvannia.» Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. 2 (2015): 46-52.

Nartiuk, O. V. «Stratehiia «Ievropa 2020» yak skladova mekhanizmu optymizatsii zainiatosti naselennia v karinakh YeS.» Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. 2 (2015): 201-207.

Economic Outlook . World Economic Outlook. 81 (2007) : 212-215.

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020. Accessed June 1, 2019. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20 %20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Strategic Environmental Assessment – SEA. Accessed June 1, 2019. http://ec.europa.eu/ environment/eia/sea-legalcontext.htm

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pokrashchennia administruvannia ta perehliadu stavok okremykh podatkiv i zboriv : Zakon Ukrainy vid 23.11.2018 r. № 2628-VIII. Accessed June 1, 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19

Regions for Ecomonic Change. Accessed June 1, 2019. https://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/presenta/demo/demochallenge_en.pdf

Partnership with the Cities. The URBAN Community Initiative. Accessed June 1, 2019. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/cities/cities_en.pdf

Hurtado, Sonia De Gregorio . «The Implementation of the URBAN Community Initiative: A Transformative Driver towards Collaborative Urban Regeneration? Answers from Spain.» European Journal of American Studies. 10(3) (2015). Accessed June 1, 2019. https://journals.openedition.org/ejas/11354

JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions. Accessed June 1, 2019. https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_ en.cfm

Oluiko, V. «Derzhavna rehionalna polityka: formuvannia i realizatsiia.» Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia i prava. 1 (2002): 5-8.

Shamborovskyi H. O. Rehionalna polityka Yevropeiskoho Soiuzu : navchalnyi posibnyk. K. : Znannia, 2011.

Savka, O. V. «Rehionalna polityka Polshchi – uroky dlia Ukrainy.» Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Istoriia. Politolohiia. 12 (2015): 277-283.

Holikov, A. P., Prav, Yu. H. «Suchasnyi stan ta perspektyvy rehionalnoi polityky v Ukraini.» V Formuvannia mekhanizmu rehionalnoho upravlinnia v Ukraini : materialy naukovo-praktychnoi konfenetsii. Kharkiv, Lystopada 29, 2001. Kharkiv : Vyd-vo KharRI UADU «Mahistr», 2002. S. 22–24.

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku : zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 r. № 385. Accessed June 1, 2019. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/385-2014-%D0%BF

Churikanova, O. Yu. «Rehionalna polityka Ukrainy, problemy ta perspektyvy v konteksti rehionalnoi polityky YeS.» Ekonomika ta derzhava. 2 (2015): 51-54.

Tyshchenko, O. P. «Shliakhy udoskonalennia mekhanizmu realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky v Ukraini.» Formuvannia rynkovoi ekonomiky. 21 (2009): 649-653.

Shults, S. L. «Rehionalna polityka v Ukraini: evoliutsiini zasady ta stratehichni perspektyvy.» Rehionalna ekonomika. 2 (2014) : 26-36.

Hrupa radnykiv provela dlia pratsivnykiv Dyrektoratu rehionalnoho rozvytku Minrehionu seminar «Rehionalna polityka v YeS - uroky dlia Ukrainy». Accessed June 1, 2019. http://rdpa.regionet.org.ua/events/190

Rehionalna polityka: dva roky shliakhu - tezy Anatoliia Tkachuka. Accessed June 1, 2019. https://decentralization.gov.ua/news/3863

Holubiak, N. R. «Naukove osmyslennia katehorii «rehionalna polityka». Panorama politolohichnykh studii. 11 (2013) : 254-262.

Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Accessed June 1, 2019. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кабінет Міністрів України: Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma -decentralizaciyi (дата звернення: 01.06.2019).

Прокопенко О. Ю. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку на рівні сільських громад : автореф. дис. … канд. економ. наук. Полтава, 2007. 20 с.

Топалова Е. Х. Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень : автореф. дис. … канд. наук з держ. управл. Одеса, 2008. 20 c.

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2003. 16 c. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 &I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03kravud.zip (дата звернення: 01.06.2019).

Куриляк М. Ю. Еволюція концепції «Європи регіонів» у рамках регіональної політики ЄС. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2 (52). С. 60-67.

Біла С. О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2015. Вип. 27. С. 60-68. 

Штефан В. С. Досвід зарубіжних країн – членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою. Проблеми законності. 2014. Вип. 125. С. 184-192.

Сєрєбряк К. І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів : автореф. дис. … д-ра економ. наук. Сєвєродонецьк, 2018. 34 с.

Мельник А., Адамик В. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації. Журнал європейської економіки. 2013. Т. 12, № 1. С. 57-78.

Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2015. Вип. 3. С. 101-110.

Краснопольська Т. М. Регіональна політика ЄС: можливості використання досвіду для України. Політичне життя. 2016. № 4. С. 81-86.

Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A 12002E%2 FTXT (дата звернення: 01.06.2019).

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. М : ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.

Вдовічен А. А., КруглянкоА. В. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1 (163). С. 220-231.

Європейська інтеграція: регіональна політика Європейського Союзу. Короткий лексикон : посібник / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Факультет міжнародних відносин; уклад. С. В. Федонюк, В. І. Галяс. Луцьк : Вежа, 2007. 110 с.

Писаренко С. М. Суспільно-територіальні системи в теоретичних концепціях регіоналізму. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи. 2004. Вип. 3, ч. 1. С. 31-38.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення: 01.06.2019).

Морозова О. С., Морозов О. В Регіональна політика в контексті євроінтеграції. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-1. С. 31-34.

Grosse T. G. Cele i zasady polityki regionalnej panstwa. Instytut Spraw Publicznych, 2009. 48 c. URL: http://docplayer.pl/39780888-Cele-i-zasady-polityki-regionalnej-panstwa.html (дата звернення: 01.06.2019).

Ткаленко С. І., Пархоменко В. В. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2015. № 2. С. 46-52.

Нартюк О. В. Стратегія «Європа 2020» як складова механізму оптимізації зайнятості населення в карїнах ЄС. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. № 2. С. 201-207.

Economic Outlook . World Economic Outlook. 2007. № 81. P. 212-215.

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20 %20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (дата звернення: 01.06.2019).

Strategic Environmental Assessment – SEA. URL: http://ec.europa.eu/ environment/eia/sea-legalcontext.htm (дата звернення: 01.06.2019).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів : Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19 (дата звернення: 01.06.2019).

Regions for Ecomonic Change. URL: https://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/presenta/demo/demochallenge_en.pdf (дата звернення: 01.06.2019).

Рartnership with the Cities. The URBAN Community Initiative. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/cities/cities_en.pdf (дата звернення: 01.06.2019)

Hurtado Sonia De Gregorio. The Implementation of the URBAN Community Initiative: A Transformative Driver towards Collaborative Urban Regeneration? Answers from Spain. European Journal of American Studies. 2015. № 10-3. URL: https://journals.openedition.org/ejas/11354 (дата звернення: 01.06.2019)

JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_ en.cfm (дата звернення: 01.06.2019).

Олуйко В. Державна регіональна політика: формування і реалізація. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. 2002. № 1. С. 5-8.

Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навчальний посібник. К. : Знання, 2011. 187 с.

Савка О. В. Регіональна політика Польщі – уроки для України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2015. Вип. 12. С. 277-283.

Голіков А. П., Прав Ю. Г. Сучасний стан та перспективи регіональної політики в Україні. Формування механізму регіонального управління в Україні : матеріали науково-практичної конфенеції (Харків, 29 листопада 2001 р.). Xарків : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. С. 22–24.

Державна стратегія регіонального розвитку : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 01.06.2019).

Чуріканова О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС. Економiка та держава. 2015. № 2. С. 51-54.

Тищенко О. П. Шляхи удосконалення механізму реалізації державної регіональної політики в Україні. Формування ринкової економіки. 2009. № 21. С. 649-653.

Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36.

Група радників провела для працівників Директорату регіонального розвитку Мінрегіону семінар «Регіональна політика в ЄС - уроки для України». URL: http://rdpa.regionet.org.ua/events/190 (дата звернення: 01.06.2019).

Регіональна політика: два роки шляху - тези Анатолія Ткачука. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3863 (дата звернення: 01.06.2019).

Голуб’як Н. Р. Наукове осмислення категорії «регіональна політика». Панорама політологічних студій. 2013. Вип. 11. С. 254-262.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 01.06.2019).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.