DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2019.32.175559

СУЧАСНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СЕРБІЇ: ЄС ЧИ РФ?

Ю. І. Майстренко

Анотація


Основні напрямки зовнішньої політики Сербії формувалися в досить складних умовах. Белград задекларував проєвропейський вектор зовнішньої політики, спрямований на інтеграцію, але в той же час відносини Сербія-ЄС складаються досить вдало, і ускладнюються деякими проблем: співпраця з Міжнародним трибуналом по колишній Югославії і проблема Косово. Складність першої проблеми полягає, в тому, що в сербському суспільстві немає однозначної підтримки співпраці з МТКЮ. Незважаючи на те, що влада країни пішла на співпрацю з МТКЮ, в Сербії все ще є прихильники політики С. Мілошевича, які, звичайно ж, виступають проти. Видачу злочинців міжнародному трибуналу розглядають як національне приниження. Ще однією больовою точкою у взаєминах між Сербією і ЄС, є проблема незалежності Косово. ЄС виступає за нормалізацію відносин між Белградом і Пріштіною, для Сербії це означає відмову від домагання на Косово. Для нормалізації відносин був підписаний відповідний документ під патронажем представників ЄС. Разом з тим ЄС намагається залучити Сербію до співпраці через ряд ініціатив, спрямованих на підготовку до інтеграції. Ці ініціативи, перш за все були спрямовані на фінансування необхідних реформ.
Починаючи з 2000-х, посилюється вплив РФ в регіоні, а Сербія є найбільш «чутливої» країною до політики Росії. РФ, на відміну, від ЄС не має такого сильного економічного впливу, але прагне це компенсувати риторикою про загальний історичне минуле, культурних і релігійних зв'язках. Особливу роль у розвитку двосторонніх відносин має православна церква, акцент робиться на спільності релігій. Крім того, Росія займає про сербську позицію в Косівському питанні, що є важливим, так як РФ член РБ ООН і може скористатися правом вето на користь Сербії. На початку ХХІ століття Росія розглядала Сербію як транзитна країна для поставок енергоносіїв до Європи, враховуючи цей факт, інвестувала значні кошти в енергетичний сектор країни, але «Південний потік», так і залишився нереалізованим. Якщо розглядати обсяг товарообігу між двома країнами, то звичайно ж, переважає торгівля енергоносіями.


Ключові слова


Сербія, ЄС, РФ; Регіон Західних Балкан (РЗБ); інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Artyuh, Yu. I.«Protses EvropeyskoYi IntegratsIYi kraYin ZahIdnih Balkan: problemi I perspektivi.» VIsnik ONU Im. I.I. Mechnikova. SotsIalnI y polItichnI nauki. 18(2) (2013): 139-146.

Iskanderov, P. «Yuzhnyiy potok» v geopoliticheskom kontekste.» Fond strategicheskoy kulturyi. June 11. (2012). Accessed May 5, 2019. URL : http://www.fondsk.ru/news/2012/06/11/uzhnyj-potok-v-geopoliticheskom-kontekste.html

KozlItIn, V. «Ternistiy shlyah SerbIYi do Evrosoyuzu (1991-2006).» VIsnik KiYivskogo natsIonalnogo unIversitetu ImenI Tarasa Shevchenka. 1 (119) (2014): 32-39.

Lobanov, M. M., Zvezdanovich-Lobanova, E. «ProblemI vneshnepoliticheskogo saoopredeleniya Serbii: cherez terni k zvezdam.» Evrosoyuza. Sravnitelnaya politika. 7 (4) (2016) :127-142. Accessed May 5, 2019. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vneshnepoliticheskogo-samoopredeleniya-serbii-cherez-ternii-k-zvezdam-evrosoyuza

Nelaeva, G. A., Semenov, A. V. «Balkanskiy treugolnik: Serbiya mezhdu Evropeyskim Soyuzom i Rossiey v 2000-e gg.». Sibirskie istoricheskie issledovaniya. 3 (2015): 40-62.

Oliynyik, N. «Berlinskiy protsess v svete sammita Zapadnyih Balkan v Poznani.» Radio Polsha. July 9, 2019. Accessed July 20, 2019. URL : http://archiwum.polradio.pl/6/248/Artykul/428607

Samorukov, M. Illyuziya blizosti: ambitsii i vozmozhnosti Rossii na Zapadnyih Balkanah. Moskovskiy Tsentr Karnegi. 50 s. Gruden 2017. Accessed July 20, 2019. URL : https://carnegie.ru/2017/12/12/ru-pub-74975

Assenova, M. «South Stream as Kremlin’s Geopolitical Tool.» The Jamestown Foundation. Accessed May 18, 2010. URL : http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40039&tx_ttnews%5BbackPid%5D=587

Bartlett, W. «Introduction. South East Europe after the Economic Crisis: a New Dawn or back to Business as Usual?» Research on South Eastern Europe. European Institute. (2010) :3-17.

Gashi, K., Musliu, V. «Mediation Through Recontextualization: The European Union and The Dialogue Between Kosovo and Serbia.» European Foreign Affairs Review. 22(4) (2017): 533-550. Accessed May 5, 2019. URL : https://biblio.ugent.be/publication/8554525

Konitzer, A. «Serbia between East and West.» Russian History. 38 (1) (2011): 103-124. Accessed May 5, 2019. URL : http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187633111x549623?crawler=true

Konitzer, A. «Serbiabetween East and West: bratstvo, balancing, and business on Europe’s frontier.» The National Council for Eurasian and East European Research. (2010): 1-29. July 6, 2010. Accessed March 12, 2019. URL : https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2010_824-22t_Konitzer.pdf

Milic, J. «The Russification of Serbia.» Opinion and Analysis. (2015) :94-102. September-October 2014. Accessed April 12, 2019. URL : https://www.ceas-serbia.org/en/prenosimo/2918-the-russification-of-serbia

Miščević, T. «Contemporary relations between Serbia and the European Union.» The Challenges of Serbia’s Foreign Policy - Collection of Papers. Belgrade, (2015): 15-21. Accessed May, 2019. URL:https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12484.pdf

Rupnik, J. «The Balkans as a European question.» The Western Balkans and the EU: “The hour of Europe”. Chaillot papers. (2011) :17-30.

Serbia: Background and U.S. Relation. Congressional Research Service. November 16, 2018. Accessed April, 2019. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R44955.pdf

Serbia’s cooperation with China, the European Union, Russiaand the United States of America. Directorate – general for external policies. Policy Department. November, 2017. Accessed May 5, 2019. URL : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603854/EXPO_STU(2017)603854_EN.pdf

Simic, J. «Economic aspects of strategic partnership between Serbia and Russia.» The new century liberal responses to global challenges. 6 (2014) :22-32. Accessed May, 2019. URL : http://ceas-serbia.org/root/images/The_New_Century_No_06-J.Simic.pdf

Smith, A. M. «Russian Energy Interests in the Balkans.» Advanced Research and Assessment Group. 2008. 13 p. Accessed April 12, 2019. URL : http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/50181/ipublicationdocument_singledocument/638c7947-a71a-41f5-bc91-fb6c430e1652/en/2008_March_Russ_Energ.pdf

Szpala, M. «A new opening in relations between the EU and the Western Balkans.» Centre for Eastern Studies. May 16, 2018. Accessed April 12, 2019. URL : www.osw.waw.pl

Szpala, M. Russia in Serbia – soft power and hard interests. Centre for Eastern Studies. October 27, 2014. Accessed April 12, 2019 URL: www.osw.waw.pl

Zivanovic, M. «Serbia to Host Slavic Brotherhood Military Exercise.» Balkanisight. June13, 2019. Accessed June 20, 2019. URL : https://balkaninsight.com/2019/06/13/serbia-to-host-slavic-brotherhood-military-exercise/

Żornaczuk, T. «Prospects for Serbia’s integration with the EU.» Polish Institute of International Affairs. Bulletin PISM. 2010. №11 (87). Accessed April 12, 2019. URL: http://www.pism.pl/bulletin?year=2011&month=4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артюх Ю. І. Процес європейської інтеграції країн Західних Балкан: проблеми і перспективи. Вісник ОНУ ім. І .І. Мечникова. Соціальні й політичні науки. Т. 18. 2013. Вип. 2 (18). Ч. 3. С. 139-146.

Искандеров П. «Южный поток» в геополитическом контексте. Фонд стратегической культуры. 11 Июня, 2012. URL : http://www.fondsk.ru/news/2012/06/11/uzhnyj-potok-v-geopoliticheskom-kontekste.html (дата звернення 5 травня 2019)

Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 1 (119). С. 32-39.

Лобанов М. М., Звезданович-Лобанова Е. Проблемі внешнеполитического самоопределения Сербии: через терни к «звездам» Евросоюза. Сравнительная политика. Т. 7. 2016. №4. С. 127-142. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vneshnepoliticheskogo-samoopredeleniya-serbii-cherez-ternii-k-zvezdam-evrosoyuza (дата звернення 5 травня 2019).

Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским Союзом и Россией в 2000-е гг. Сибирские исторические исследования. 2015. №3. С. 40-62.

Олийнык Н. Берлинский процесс в свете саммита Западных Балкан в Познани. Радио Польша. July 9, 2019. URL : http://archiwum.polradio.pl/6/248/Artykul/428607 (дата звернення 5 травня 2019).

Саморуков М. Иллюзия близости: амбиции и возможности России на Западных Балканах. Московский Центр Карнеги. 50 с. Грудень, 2017. URL : https://carnegie.ru/2017/12/12/ru-pub-74975 (дата звернення 18 июля 2019)

Assenova M. South Stream as Kremlin’s Geopolitical Tool. The Jamestown Foundation. URL : http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40039&tx_ttnews%5BbackPid%5D=587 (дата звернення 5 травня 2019)

 Bartlett W. Introduction. South East Europe after the Economic Crisis: a New Dawn or back to Business as Usual? Research on South Eastern Europe European Institute. 2010. P. 3-17.

Gashi K., Musliu V. Mediation Through Recontextualization: The European Union and The Dialogue Between Kosovo and Serbia. European Foreign Affairs Review. 2017. № 22 Ч.4. P. 533-550. URL : https://biblio.ugent.be/publication/8554525 (дата звернення 5 травня 2019)

Konitzer A. Serbiabetween East and West. Russian History. 2011. Vol. 38. Issue 1. P. 103-124. URL : http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187633111x549623?crawler=true

Konitzer A. Serbia between East and West: bratstvo, balancing, and business on Europe’s frontier. The National Council for Eurasian and East European Research. July 6, 2010. С. 1-29. URL : https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2010_824-22t_Konitzer.pdf (дата звернення 5 травня 2019)

Milic J. The Russification of Serbia. Opinion and Analysis. September-October 2015 P. 94-102. URL: https://www.ceas-serbia.org/en/prenosimo/2918-the-russification-of-serbia (дата звернення 5 квітня 2019)

Miščević T. Contemporary relations between Serbiaand the European Union. The Challenges of Serbia’s Foreign Policy - Collection of Papers. Belgrade, 2015. Р. 15-21. URL : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12484.pdf

(дата звернення 5 травня 2019)

Rupnik J. The Balkans as a European question. The Western Balkans and the EU: “The hour of Europe”Chaillot papers. 2011. P. 17-30.

Serbia: Background and U.S.Relation. Congressional Research Service. November 16, 2018. URL : https://fas.org/sgp/crs/row/R44955.pdf (дата звернення 12 квітня 2019)

Serbia’s cooperation with China, the European Union, Russiaand the United States of America. Directorate – general for external policies. Policy Department. November, 2017. URL : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603854/EXPO_STU(2017)603854_EN.pdf (дата звернення 5 травня 2019)

Simic J. Economic aspects of strategic partnership between Serbia and Russia. The new century liberal responses to global challenges. 2014. №06. P. 22-32. URL : http://ceas-serbia.org/root/images/The_New_Century_No_06-J.Simic.pdf (дата звернення 5 травня 2019)

Smith A. M. Russian Energy Interests in the Balkans. Advanced Research and Assessment Group. 2008. 13 p. URL : http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/50181/ipublicationdocument_singledocument/638c7947-a71a-41f5-bc91-fb6c430e1652/en/2008_March_Russ_Energ.pdf (дата звернення 5 травня 2019)

Szpala M. A new opening in relations between the EU and the Western Balkans. Centre for Eastern Studies. May 16, 2018. URL : www.osw.waw.pl (дата звернення 12 квітня 2019)

Szpala M. Russia in Serbia– soft power and hard interests. Centre for Eastern Studies. October 27, 2014. URL : www.osw.waw.pl (дата звернення 12 квітня 2019)

Zivanovic M. Serbia to Host Slavic Brotherhood Military Exercise. Balkanisight. June13, 2019. URL : https://balkaninsight.com/2019/06/13/serbia-to-host-slavic-brotherhood-military-exercise/ (дата звернення 20 червня 2019)

Żornaczuk T. Prospects for Serbia’s integration with the EU. Polish Institute of International Affairs. Bulletin PISM. 2010. №11 (87). URL : http://www.pism.pl/bulletin?year=2011&month=4 (дата звернення 12 квітня 2019)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.