DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2019.32.173849

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ

I. О. Лук'янова

Анотація


Метою роботи зазначається аналіз розвитку концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії Королівства Норвегії. В роботі здійснюється теоретико-методологічний аналіз підходів щодо тлумачення поняття «стратегії». Зазначаєьться, що дослідження логіки, яка лежить в основі прийняття рішень державою щодо вибору стратегічних пріоритетів, допомагає відтворити сам процес їх прийняття, сутність стратегічної поведінки держави, зосередитись на цілях, яких прагне досягти актор, наявних ресурсах і процесі вибору способу досягнення мети. У статті розглядається історична ретроспектива зовнішньополітичні пріоритетів Норвегії від часу отримання країною незалежності і до теперішнього часу. Зазначається, що розвиток зовнішньої політики Норвегії відбувався в межах трьох парадигм – нейтралізму, моралізму та інтернаціоналізму, сформованих внаслідок специфіки ідентичності Норвегії як малої країни. Показано, що протягом різних історичних періодів політичним керівництвом Норвегії реалізовувалася зовнішньополітична стратегія, яка включала в себе елементи всіх вищезазначених парадигм. Зазначено, що завершення Холодної війни та переоцінка Норвегією співвідношення безпекової політики та дипломатії цінностей мало наслідком виникнення «політики залучення», що базувалася на невід’ємному зв’язку між безпекою Норвегії та подоланням таких глобальних викликів як недорозвиненість ряду країн світу. Доведено, що незважаючи на статус малої країни, на міжнародно-політичній арені Норвегія реалізує зовнішньополітичну стратегію з охопленням як власного, так і інших регіонів світу з опорою на принцип «когерентності», що передбачає взаємозв’язок між розвитком слаборозвинених регіонів світу, безпекою Норвегії та світополітичною стабільністю в цілому. В зовнішній політиці Норвегії знайшло місце таке явище як злиття ідеалів та інтересів в тому сенсі, де ідеали виявилися включеними в широке розуміння поняття інтересів в той час, як інтереси забезпечуються шляхом використання мови та практики ідеалізму.


Ключові слова


зовнішня політика; зовнішньополітична стратегія; інтернаціоналізм, дипломатія цінностей; стратегічні інтереси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Clausewitz, C. On War. M.: Publisher АСТ, SpB: Terra Fantastica, 2002.

Zhalilo, J. Theory and practice of creating effective economic strategy of state: monography. K.: NISS, 2009.

Minzberg, G., Quinn, J., Goshal, S. Strategic process. SpB., 2001.

Ozhyganov, E. Strategic policy analysis: theoretical basis and methods. Moskva : Aspect process, 2006.

Græger, N., Leira, H. «Norwegian Strategic Culture after World War II: From a Local to Global Perspective.» Cooperation and Conflict. 40 (1) (2005): 45-67. Accessed May 5, 2019. https://doi.org/10.1177/0010836705049733.

Lunde H., Thune F., Fleischer H. «Norske interesser: Utenrikspolitikk for en globalisert verden. Norwegian interests.» In Foreign policy for a globalized world. Oslo: Cappelen Damm. 2008. Accessed May 7, 2019. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/refleksii/norske_interesser_fra_utestasjonene_nupi_rapp.pdf.

Matlary, J. Values and Weapons. From Humanitarian Intervention to Regime Change.Basingstoke: Macmillan-Palgrave. 2006. Accessed May 12, 2019. https://books.google.it/books?id=SfGFDAAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Values+and+Weapons.+From+Humanitarian+Intervention+to+Regime+Change&source=bl&ots

Riste, O. Norway's Foreign Relations - A History. Oslo: Universitetsforlaget. 2001. Accessed May 12, 2019. https://doi.org/10.1080/03468750310002308.

Skånland, Ø. "Norwayis a Peace Nation." Discurive preconditions for the Norwegian Peace Engagement Policy.UniversityofOslo. 2008. Accessed May 4, 2019. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-20028.

Stokke, K. The Soft Power of a SmallState. Discursive Constructions and Institutional Practices of Norway’s Peace Engagement. Universityof Oslo. 2010. Accessed May 13, 2019. https://www.researchgate.net/publication/248707039_The_Soft_Power_of_a_Small_State_Discursive_Constructions_and_Institutional_Practices_of_Norway's_Peace_Engagement

Thompson, J.L. Strategic Management.London Thomson Learning, 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Клаузевиц К. О войне. М. : Издательство АСТ, СпБ: Terra Fantastica, 2002. С.15.

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. К.: НІСД, 2009. 336 с.

Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. СПб., Питер, 2001. 311 с.

Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ политики: теоретические основания и методы. Москва : Аспект Пресс, 2006. 272 с.

Græger N., Leira H. Norwegian Strategic Culture after World War II: From a Local to Global Perspective. Cooperation and Conflict. 2005. №40 (1). C.45-67. URL : https://doi.org/10.1177/0010836705049733. (дата звернення 05.05.2019)

Lunde H., Thune F., Fleischer H. Norske interesser: Utenrikspolitikk for en globalisert verden. Norwegian interests. Foreign policy for a globalized world.Oslo: Cappelen Damm. 2008. URL : https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/refleksii/norske_interesser_fra_utestasjonene_nupi_rapp.pdf. (дата звернення 07.05.2019)

Matlary J. Values and Weapons. From Humanitarian Intervention to Regime Change.Basingstoke: Macmillan-Palgrave. 2006. URL : https://books.google.it/books?id=SfGFDAAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Values+and+Weapons.+From+Humanitarian+Intervention+to+Regime+Change&source=bl&ots (дата звернення 12.05.2019)

Riste O. Norway's Foreign Relations - A History. Oslo: Universitetsforlaget. 2001. URL :https://doi.org/10.1080/03468750310002308. (дата звернення 12.05.2019)

Skånland Ø. "Norwayis a Peace Nation." Discurive preconditions for the Norwegian Peace Engagement Policy.UniversityofOslo. 2008. URL : http://urn.nb.no/URN:NBN:no-20028. (дата звернення 04.05.2019)

Stokke K. The Soft Power of aSmallState. Discursive Constructions and Institutional Practices of Norway’s Peace Engagement.UniversityofOslo. 2010. URL:https://www.researchgate.net/publication/248707039_The_Soft_Power_of_a_Small_State_Discursive_Constructions_and_Institutional_Practices_of_Norway's_Peace_Engagement(дата звернення 13.05.2019)

Thompson J.L. Strategic Management.London :Thomson Learning, 2001. 236 р.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.