DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2019.32.175558

МОВНІ ЛАНЦЮГИ ЗМІСТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ

И. С. Милов

Анотація


В статті зазначено, що сучасні соціальні та політичні науки більше не можуть існувати в описовому режимі. Нові тенденції іммобілізують застарілі інструменти і концепції. Автор пропонує метод визначення властивостей нової віртуальної реальності і інструмент взаємодії з нею. Метою дослідження стає аналіз можливості дії генератору смислових значень, який би зміг допомогти дослідникам визначати необхідні характеристики цільового інформаційного впливу, повторність, структуру послань, інструменти донесення смислів з метою підвищення якості планування і прогнозування політичного впливу і формування стимулюючого або пригнічуючого впливу на політичну участь і її форми. У статті викладена гіпотеза і методи створення математизованной мовної символьної моделі поля смислів, розташованого в рамках глобальної мережі Інтернет. Автором запропоновано розглянути можливості прогнозування руху цільових інформаційних потоків на підставі лінгво-соціального аналізу. Базисної гіпотезою є те, що політика як явище реалізується політичною дією, яка відбувається у політичному полі і є наслідком свідомої діяльності індивіда. Свідомість реалізує себе за допомогою формування думок, які висловлюються в символах (словах), що передбачає існування поля смислів як наслідок групової взаємодії свідомостей через рух символьних кодів, які вироблені задля реалізації внутрішньовидового спілкування. Виходячи з цього, автор припускає, що таке поле можна детально описати, такі символи і версії їх побудови в смислові ланцюги можливо порахувати. Автором проведено кількісний аналіз статистики символьного вживання, а також диспропорції індивідуальної повторюваності символів 9 мовних систем. На базі аналізу представлена гіпотеза про можливість створення імовірнісної моделі поля смислів глобальної віртуальної мережі Інтернет, яка дозволить напрацьовувати механізми і методи прогнозування реакцій глобального поля смислів і підвищити таким чином рівень якості технологічного інформаційного впливу на нього. В статті представлений опис роботи створеної автором «Bot програми», яка маючи певні мовні дані, може здійснювати запити в пошукову систему і отриманий кількісний результат поміщати в окрему базу даних.


Ключові слова


політика; політична симетрія; символьні ланцюги; лінгвістика; Інтернет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sagar-Fenton, B. and L. McNeill. «How many words do you need to speak a language?» ВВС.com. June 24, 2018. Assecced March 3, 2019. https://www.bbc.com/news/world-44569277

Boesch, C. «What Makes Us Human (Homo sapiens)? The Challenge of Cognitive Cross-Species Comparison.» Journal of Comparative Psychology Copyright 2007 by the American Psychological Association. 121 (3) (2007): 227–240. Assecced March 3, 2019. https://www.eva.mpg.de/documents/AmericanPsychologicalAss/Boesch_Human_JCompPsych_2007_1554767.pdf

Davis, T. M. and Ch. H. Lineweaver. «Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe.» Publications of the Astronomical Society of Australia. 2004. Assecced March 3, 2019. https://www.cambridge.org/core/journals/publications-of-the-astronomical-society-of-australia/article/expanding-confusion-common-misconceptions-of-cosmological-horizons-and-the-superluminal-expansion-of-the-universe/EFEEEFD8D71E59F86DDA82FDF576EFD3

Google search page, 2019. Assecced March 3, 2019. ttps://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enUA787UA787&ei=dAceXYSyMfGZlwTSgZzQCg&q=internet&oq=internet&gs_l=psyab.3..0j0i131j0j0i131j0l4j0i131j0.9635936..7052...1.0..0.203.1321.0j7j1......0....1..gwswiz.....10..35i39j0i131i67j0i67j0i203.fOcXwfZRrss

Internet world stats, 2019. Assecced March 3, 2019. https://www.internetworldstats.com/stats7.htm

Harmer, J. Longman Communication 3000. 2018. Assecced March 3, 2019. https://www.lextutor.ca/freq/lists_download/longman_3000_list.pdf

Taylor, K. and L. Silver «Smartphone Ownership Is Growing Rapidly Around the World, but Not Always Equally.» РewResearch.org. May 2, 2019. Assecced March 3, 2019. https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-world-but-not-always-equally/

List of dictionaries by number of words., 2019. Assecced March 3, 2019.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dictionaries_by_number_of_word

Ahava, S. «Real Time On Page in Google Analytics.» Аnalytics-ninja.com 2015. Assecced March 3, 2019. https://www.analytics-ninja.com/blog/2015/02/real-time-page-google-analytics.html.

Gallanger, T. «A comparison of readability in science-based texts: Implications for elementary teachers.» 2017. Assecced March 3, 2019. https://www.researchgate.net/publication/316664902_A_comparison_of_readability_in_science-based_texts_Implications_for_elementary_teachers

We are social : Global digital report. 2019. Assecced March 3, 2019. https://digitalreport.wearesocial.com/ (дата звернення: 03.03.2019).

World population counter. 2019. Assecced March 3, 2019. https://www.worldometers.info/world-population/ (дата звернення: 03.03.2019).

Aliushyn, A. L. «Harold Lassuэl o pryrode polytycheskoi realnosty.» Polys. 5 (2006): 158–170.

Berher, P. i T. Lukman. Sotsyalnoe konstruyrovanyia realnosty : traktat po sotsyolohyy znanyia. M. : Medyum, 1995. .

Bodryiiar, Zh. Symuliakrы y symuliatsyia / Per. s fr. A. Kachalova. M. : Yzdatelskyi dom «POSTUM», 2015.

Veber, M. Yzbrannыe proyzvedenyia / Per. s nem. M. : Medyum, 1990.

Hryshyn, O. E. Polytycheskaia deiatelnost: tekhnolohycheskoe yzmerenye. Vestnyk Omskoho unyversyteta. 3 (2011): 296–302. Assecced March 3, 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-deyatelnost-tehnologicheskoe-izmerenie.pdf

Dekart, R. Yzbrannыe proyzvedenyia. M. : Hosudarstvennoe yzdatelstvo polytycheskoi lyteraturы (Polytyzdat), 1950.

Dekart, R. Sobr. soch.: V 2-kh t. T.1. M. : Hosudarstvennoe yzdatelstvo polytycheskoi lyteraturы (Polytyzdat), 1989.

Dmytrevskaia, Y. V. Problema realnosty v fylosofyy Y. Kanta. Kantovskyi sbornyk. 18 (1994): 61–82. Assecced March 3, 2019. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3183/Realnost

Kalynkyn, A. A. Teoretyko-metodolohycheskye aspektы dyskursyvnoho konstruyrovanyia sotsyalnoi realnosty kyberprostranstva : dys… kand. sots. nauk : 22.00.01 / Saratovskyi hosudarstvennыi unyversytet. Saratov, 2017.

Lektorskyi, V. A. Poznanye y soznanye v mezhdystsyplynarnoi perspektyve. Chast 2 / Pod red. V. A. Lektorskoho. M. : YF RAN, 2014.

Lenyn V. Y. Poln. sobr. soch. T. 33. 1958. Assecced March 3, 2019. https://leninism.su/works/72-tom-33.html

Mamedov A. K., Korkyia Э. D. «Ydentychnost v vyrtualnoi realnosty: novыe alternatyvы.» Teoryia y praktyka obshchestvennoho razvytyia. 2 (2017). Assecced March 3, 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-v-virtualnoy-realnosti-novye-alternativy.

Postol, A. A. «Postmodernizm yak suchasna suspilno-politychna realnist.» Humanitarnyi visnyk ZDIA. 42 (2010): 69–79.

Prokhorov, A. M. Bolshoi эntsyklopedycheskyi slovar. 2004. Assecced March 3, 2019. http://slovonline.ru/slovar_ctc/b-18/id-57327/soznanie.html

Puhachev, V. P. i Y. A. Solovev. Vvedenye v polytolohyiu. 2000. Assecced March 3, 2019. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001088/st000.shtml

Pushkareva, H. V. «Homo politicus: polytycheskaia realnost y polytycheskyi dyskurs.» Obshchestvennыe nauky y sovremennost. 5 (2013): 90–100. Assecced March 3, 2019. http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/25/1251201355/90100_Puchkareva_.pdf

Spyrkyn, A. H. Fylosofyia. M.: Hardaryky, 2006.

Teteryn, A. E. «Polytycheskoe «slovo» y «delo». K voprosu ob opredelenyy polytycheskoi realnosty.» Vestnyk Samarskoho un-ta. 5 (2010): 45–49. Assecced March 3, 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-slovo-i-delo-k-voprosu-ob-opredelenii-politicheskoy-realnosti

Tkachёva, N. H. Problemы yssledovanyia sotsyalnoi realnosty : teoretyko-metodolohycheskyi aspekt : dys… kand. sots. nauk : 09.00.11 / Yrkutskyi hosudarstvennыi unyversytet. Yrkutsk, 2006. 163 s.

Shtanko, M. O Polytycheskaia realnost kak symvolycheskaia kommunykatsyia. Vestnyk nauky Sybyry. 4 (2015): 20–27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Sagar-Fenton B., McNeill L. «How many words do you need to speak a language?» ВВС.com. 24 June 2018. URL :https://www.bbc.com/news/world-44569277 (дата звернення: 03.03.2019).

Boesch C. What Makes Us Human (Homo sapiens)? The Challenge of Cognitive Cross-Species Comparison. Journal of Comparative Psychology Copyright 2007 by the American Psychological Association. 2007. Vol. 121. № 3.  Р. 227–240. URL : https://www.eva.mpg.de/documents/AmericanPsychologicalAss/Boesch_Human_JCompPsych_2007_1554767.pdf (дата звернення: 03.03.2019).

Davis T. M., Lineweaver Ch. H. «Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe.» Publications of the Astronomical Society of Australia. 2004. URL : https://www.cambridge.org/core/journals/publications-of-the-astronomical-society-of-australia/article/expanding-confusion-common-misconceptions-of-cosmological-horizons-and-the-superluminal-expansion-of-the-universe/EFEEEFD8D71E59F86DDA82FDF576EFD3 (дата звернення: 03.03.2019).

Google search page, 2019. URL : ttps://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enUA787UA787&ei=dAceXYSyMfGZlwTSgZzQCg&q=internet&oq=internet&gs_l=psyab.3..0j0i131j0j0i131j0l4j0i131j0.963.5936..7052...1.0..0.203.1321.0j7j1......0....1..gwswiz.....10..35i39j0i131i67j0i67j0i203.fOcXwfZRrss (дата звернення: 03.03.2019).

Internet world stats, 2019. URL : https://www.internetworldstats.com/stats7.htm (дата звернення: 03.03.2019).

Harmer J. Longman Communication 3000. 2018. URL: https://www.lextutor.ca/freq/lists_download/longman_3000_list.pdf (дата звернення: 03.03.2019).

Taylor K., Silver L. «Smartphone Ownership Is Growing Rapidly Around the World, but Not Always Equally.» РewResearch.org. 2 May, 2019. URL: https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-world-but-not-always-equally/ (дата звернення: 03.03.2019).

List of dictionaries by number of words., 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dictionaries_by_number_of_words (дата звернення: 03.03.2019).

Ahava S. «Real Time On Page in Google Analytics.» Аnalytics-ninja.com 2015. URL : https://www.analytics-ninja.com/blog/2015/02/real-time-page-google-analytics.html (дата звернення: 03.03.2019).

Gallanger T. «A comparison of readability in science-based texts: Implications for elementary teachers.» 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/316664902_A_comparison_of_readability_in_science-based_texts_Implications_for_elementary_teachers (дата звернення: 03.03.2019).

We are social : Global digital report., 2019. URL: https://digitalreport.wearesocial.com/ (дата звернення: 03.03.2019).

World population counter., 2019. URL: https://www.worldometers.info/world-population/ (дата звернення: 03.03.2019).

Алюшин А. Л. Гарольд Лассуэл о природе политической реальности. Полис. 2006. № 5. С. 158–170.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирования реальности : трактат по социологии знания. – М. : Медиум, 1995. 323 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Пер. с фр. А. Качалова. М. : Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. – 240 с

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Медиум, 1990. 646 с.

Гришин О .Е. Политическая деятельность: технологическое измерение. Вестник Омского университета 2011. № 3. 2011. С. 296–302. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-deyatelnost-tehnologicheskoe-izmerenie.pdf

Декарт Р. Избранные произведения. М. : Государственное издательство политической литературы (Политиздат), 1950. 712 с.

Декарт Р. Собр. соч.: В 2-х т. Т. 1. М. : Государственное издательство политической литературы (Политиздат), 1989. 852 с.

Дмитревская И. В. Проблема реальности в философии И. Канта. Кантовский сборник. 1994. № 18. С.61–82. URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3183/Реальность

Калинкин А. А. Теоретико-методологические аспекты дискурсивного конструирования социальной реальности киберпространства : дис… канд. соц. наук : 22.00.01 / Саратовский государственный университет. Саратов, 2017. 189 с.

Лекторский В. А. Познание и сознание в междисциплинарной перспективе. Часть 2 / Под ред. В.А.Лекторского. М. : ИФ РАН, 2014.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. 1958. URL : https://leninism.su/works/72-tom-33.html (дата звернення: 03.03.2019).

Мамедов А. К., Коркия Э. Д. Идентичность в виртуальной реальности: новые альтернативы. Теория и практика общественного развития. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-v-virtualnoy-realnosti-novye-alternativy (дата звернення: 03.03.2019).

Постол А. А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність.  Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. Вип. 42. С. 69–79.

Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. 2004. URL: http://slovonline.ru/slovar_ctc/b-18/id-57327/soznanie.html (дата звернення: 03.03.2019).

Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. 2000. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001088/st000.shtml (дата звернення: 03.03.2019).

Пушкарева Г. В. Homo politicus: политическая реальность и политический дискурс. Общественные науки и современность. 2013.  № 5. С. 90–100. URL : http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/25/1251201355/90100_Puchkareva_.pdf

(дата звернення: 03.03.2019).

Спиркин А. Г. Философия. М. : Гардарики, 2006. 736 с. URL : https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/d184d0b8d0bbd0bbed184d0b8d18f_d181d0bfd0bd0b0d0b3_d183d187d0b5d0b1d0bdd0b8d0ba_2006-2-d0b5-d0b8d0b7d0b4-736d181.pdf  (дата звернення: 03.03.2019).

Тетерин А. Е. Политическое «слово» и «дело». К вопросу об определении политической реальности. Вестник Самарского ун-та.2010. C. 45–49. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-slovo-i-delo-k-voprosu-ob-opredelenii-politicheskoy-realnosti  (дата звернення: 03.03.2019).

Ткачёва Н. Г. Проблемы исследования социальной реальности : теоретико-методологический аспект. : дис… канд. соц. наук : 09.00.11 / Иркутский государственный университет. Иркутск, 2006. 163 с.

Штанько М. О. Политическая реальность как символическая коммуникация. Вестник науки Сибири. 2015. № 3. С. 20–27.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.