РОЛЬ МОВИ ТА МОВНИХ ПРАКТИК У «НАЦІОНАЛІЗМІ ПОВСЯКДЕННОСТІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288715

Ключові слова:

мова, мовна практика, націоналізм повсякденності, банальний націоналізм, повсякденна національність

Анотація

У 1995 р. була вперше опублікована новаторська робота М. Білліга «Банальний націоналізм», яка, як вважається, започаткувала новий спосіб вивчення «нації» та «націоналізму». Дещо пізніше концепція «банального націоналізму» була уточнена та доповнена концепцією «повсякденної національності», які разом задають основні напрямки дослідження «націоналізму повсякденності». Наукові пошуки, які безпосередньо спираються на роботу М. Білліга «Банальний націоналізм», досліджують насамперед те, як еліти мобілізують елітарні (державні) символи, націоналістичні дискурси та інші матеріальні та нематеріальні елементи, які наповнюють звичайний ландшафт і семіосферу даної території. Натомість в дослідженнях «повсякденної національності» увага приділяється насамперед тому, як люди переосмислюють елітарні символи та націоналістичні дискурси або створюють власні версії національності, впроваджені як повсякденні практики. Серед елементів, які працюють щоденним нагадуванням про місце людей у «світі націй», зокрема, мова та мовні практики, а також маленькі дейктичні слова («внутрішня політика» / «зовнішня політика», «ми» / «вони», «тут» / «там» тощо), що наповнюють ЗМІ та інші сфери та матеріали, які ми читаємо, слухаємо, дивимось і т.п. Зрештою, уявлення, які здаються нам банальними, виявляються ідеологічними конструктами націоналізму. Історичним конструктом націоналізму слід вважати й ідею мови. Поняття «мова», принаймні, у тому сенсі, що здається «нам» банально очевидним, є «винайденою непорушністю», створеною в епоху національної держави. Не так мова створює націоналізм, як націоналізм створює мову; або, скоріше, націоналізм створює «наше» звичайне уявлення про те, що існують «природні» і безперечні речі, які називаються «мовами», на яких ми нібито говоримо.

Біографія автора

О. В. Дяченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Доцент (з 2022 р.), кандидат наук (політологія, 2019 р.). Співробітниця Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ) з 1997 року. Викладач кафедри політології з 2019 року. Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) на тему «Застосування засобів мовно-маніпулятивної політичної діяльності в сучасних політичних процесах» (23.00.02. – політичні інститути та процеси). Автор 30 наукових праць, опублікованих у наукових журналах України, Польщі, Чехії, Латвії. Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають застосування засобів мовно-маніпулятивного впливу в сучасних політичних процесах, стратегії комунікативного впливу.

Посилання

Aksoy A., Robins K. (2003). Banal transnationalism: The difference that television makes. In K. Karim (Ed.), The media of diaspora. London : Routledge. [in English]. [Aksoy A., Robins K. Banal transnationalism: The difference that television makes. The media of diaspora / Ed. by K. Karim. London : Routledge. 2003. P. XX–XXX.]

Alasuutari, P. (2013). Spreading global models and enhancing banal localism. International Journal of Cultural Policy, 19(1), 103–119. [in English]. [Alasuutari P. Spreading global models and enhancing banal localism. International Journal of Cultural Policy. 2013. Vol. 19, No. 1. P. 103–119.]

Alderman, D. H. (2003). Street names and the scaling of memory. Area, 35(2), 163–173. [in English]. [Alderman D. H. Street names and the scaling of memory. Area. 2003. Vol. 35, No. 2. P. 163–173.]

Antonsich, M. (2020). Everyday nation in times of rising nationalism. Sociology. 54(6), 1230–1237. [in English]. [Antonsich M. Everyday nation in times of rising nationalism. Sociology. 2020. Vol. 54, No. 6. P. 1230–1237.]

Antonsich, M. (2015). The ‘everyday’ of banal nationalism – ordinary people’s views on Italy and Italian. Political Geography. Loughborough University, 54, 32–42. [in English]. [Antonsich M. The ‘everyday’ of banal nationalism – ordinary people’s views on Italy and Italian. Political Geography. Loughborough University. 2015. Vol. 54. P. 32–42.]

Bantman C., Paola di P. (2022). Banal and everyday (inter)nationalism: French and Italian anarchist exiles in London, 1870s–1914. Nations and Nationalism, 29(1), 176–190. [in English]. [Bantman C., Paola di P. Banal and everyday (inter)nationalism: French and Italian anarchist exiles in London, 1870s–1914. Nations and Nationalism. 2022. Vol.29, No. 1. P. 176–190.]

Benwell, M. C. (2017). Going Underground: Banal Nationalism and Subterranean Elements in Argentina’s Falklands/Malvinas Claim. Geopolitics, 25(1), 88–108. [in English]. Benwell M.C. Going Underground: Banal Nationalism and Subterranean Elements in Argentina’s Falklands/Malvinas Claim. Geopolitics. Vol. 25, No. 1. 2017. P. 88–108.]

Billig, M. (2002). Banal nationalism. London : SAGE Publications [in English]. [Billig M. Banal nationalism. London : SAGE Publications. 2002. 200 p.]

Bozatzis, N. (2014). Banal Occidentalism. In Antaki, C., Condor, S. (Eds.), Rhetoric, Ideology and Social Psychology. London : Routledge, 122–136. [in English]. [Bozatzis N. Banal Occidentalism. Rhetoric, Ideology and Social Psychology / Ed. by C. Antaki and S. Condor. London : Routledge. 2014. P. 122–136.]

Cram, L. (2001). Imagining the Union: A Case of Banal Europeanism. In Wallace, W. (Ed.), Interlocking Dimensions of European Integration. London: Palgrave, 231–246. [in English]. [Cram, L. Imagining the Union: A Case of Banal Europeanism. Interlocking Dimensions of European Integration / Ed. by W. Wallace. London: Palgrave. 2001. P. 231–246.]

Cusack, T. (2001). A ‘countryside bright with cosy homesteads’: Irish nationalism and the cottage landscape. National Identities, 3(3), 221–238. [in English]. [Cusack T. A ‘countryside bright with cosy homesteads’: Irish nationalism and the cottage landscape. National Identities. 2001. Vol. 3, No. 3. P. 221–238.]

Edensor, T. (2002). National identity, popular culture and everyday life. Oxford: Berg. [in English]. [Edensor T. National identity, popular culture and everyday life. Oxford: Berg, 2002. 224 p.]

Edensor, T., Sumartojo, S. (2018). Geographies of everyday nationhood: experiencing multiculturalism in Melbourne. Nations and Nationalism, 24(3), 553–578. [in English]. [Edensor T., Sumartojo S. Geographies of everyday nationhood: experiencing multiculturalism in Melbourne. Nations and Nationalism. 2018. Vol. 24, No. 3. P. 553–578.]

Skey, M., Antonsich, M. (Eds.) (2017). Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. London : Palgrave Macmillan. [in English]. [Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism / Ed. by M. Skey and M. Antonsich. London : Palgrave Macmillan. 2017. 334 p.]

Fox, J. E., van Ginderachter M. (2018). Introduction: Everyday nationalism's evidence problem. Nations and Nationalism, 24(3), 546–552. [in English]. [Fox J. E., van Ginderachter M. Introduction: Everyday nationalism's evidence problem. Nations and Nationalism. 2018. Vol. 24. No. 3. P. 546–552.]

Fox J. E., Miller-Idriss C. (2008). Everyday nationhood. Ethnicities, 8(4), 536–563. [in English]. [Fox J. E., Miller-Idriss C. Everyday nationhood. Ethnicities. 2008. Vol. 8, No. 4. P. 536–563.]

Fox, J. (2017). The edges of the nation: a research agenda for uncovering the taken-for-granted foundations of everyday nationhood. Nations and Nationalism, 23(1), 26–47. [in English]. [Fox J. The edges of the nation: a research agenda for uncovering the taken-for-granted foundations of everyday nationhood. Nations and Nationalism. 2017. Vol. 23, No. 1. P. 26–47.]

Gulliver, T. (2011). Banal nationalism in ESL textbooks. Canadian Journal of Education/Revue Canadienne De l’éducation, 34 (3), 119–135. [in English]. [Gulliver T. Banal nationalism in ESL textbooks. Canadian Journal of Education/Revue Canadienne De l’éducation. 2011. Vol. 34, No. 3. P. 119–135.]

Hammett, D. (2012). Envisaging the nation: The philatelic iconography of transforming South African national narratives. Geopolitics, 17(3), 526–552. [in English]. [Hammett D. Envisaging the nation: The philatelic iconography of transforming South African national narratives. Geopolitics. 2012. Vol.17, No. 3. P. 526–552.]

Hearn, J., Antonsich, M. (2018). Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. Nations and Nationalism, 24(3), 594–605. [in English]. [Hearn J., Antonsich M. Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. Nations and Nationalism. 2018. Vol. 24, No. 3. P. 594–605.]

Ichijo, A., Ranta, R. (2016). Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Basingstoke, Palgrave Macmillan. [in English]. [Ichijo A., Ranta R. Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 2016. 196 p.]

Jones, R., Merriman, P. (2009). Hot, banal and everyday nationalism: Bilingual road signs in Wales. Political Geography, 28, 164–173. [in English]. [Jones R., Merriman P. Hot, banal and everyday nationalism: Bilingual road signs in Wales. Political Geography. 2009. Vol. 28. P. 164–173.]

Knott, E. (2015). Studies on National Movements, 3, 1–16. [in English]. [Knott E. Everyday nationalism: A review of the literature. Studies on National Movements. 2015. Vol. 3. P. 1–16.]

Krasniqi, V, Sokolić, I. & Kostovicova D. (2020). Skirts as Flags: Transitional Justice, Gender and Everyday Nationalism in Kosovo. Nations and Nationalism, 26(2), 461–476. [in English]. [Krasniqi V., Sokolić I., Kostovicova D. Skirts as Flags: Transitional Justice, Gender and Everyday Nationalism in Kosovo. Nations and Nationalism. 2020. Vol. 26, No. 2. P. 461–476.]

Kulyk, V. (2009). The Role of the Ukrainian Media Discourse in the Creation of National Identity. Ukraina moderna, 4, 155–174. [in Ukrainian]. [Кулик В. Роль медійного дискурсу в творенні національної ідентичности. Україна модерна. 2009. No. 4. С. 155–174.]

Lahoud, A. L. (2008). The role of cultural (architecture) factors in forging identity. National Identities, 10(4), 389–398. [in English]. [Lahoud A. L. The role of cultural (architecture) factors in forging identity. National Identities. 2008. Vol. 10, No. 4. P. 389–398.]

Leib, J. (2011). Identity, banal nationalism, contestation, and North American license plates. The Geographical Review, 101(1), 37–52. [in English]. [Leib J. Identity, banal nationalism, contestation, and North American license plates. The Geographical Review. 2011. Vol. 101, No. 1. P. 37–52.]

Liinpää, M. (2020). When the Nation Becomes Louder: Everyday Nationalism and the 2014 Scottish Independence Referendum. Sociology, 54(6), 1178–1193. [in English]. [Liinpää M. When the Nation Becomes Louder: Everyday Nationalism and the 2014 Scottish Independence Referendum. Sociology. 2020. Vol. 54, No. 6. P. 1178–1193.]

Millei Z., Imre R. (2021). Banal and Everyday Nationalisms in children’s mundane and institutional lives. Children's Geographies: advancing interdisciplinary understanding of younger peoples lives, 19(5), 505–513. [in English]. [Millei Z., Imre R. Banal and Everyday Nationalisms in children’s mundane and institutional lives. Children's Geographies: advancing interdisciplinary understanding of younger peoples lives. 2021. Vol. 19, No. 5. P. 505–513.]

Paasi, A. (2016). Dancing on the Graves: independence, hot/banal nationalism and the mobilization of memory. Political Geography, 54, 21–31. [in English]. [Paasi A. Dancing on the graves: independence, hot/banal nationalism and the mobilization of memory. Political Geography. 2016. Vol. 54. P. 21–31.]

Penrose, J. (2011). Designing the nation. Banknotes, banal nationalism, and alternative conceptions of the state. Political Geography, 30(8), 429–440. [in English]. [Penrose J. Designing the nation. Banknotes, banal nationalism, and alternative conceptions of the state. Political Geography. 2011. Vol. 30, No. 8. P. 429–440.]

Prybiehin, I. S. (2021). National Identity: Conceptual Versions and Their Implementation in the Political Processes of Israel. Odesa. [in Ukrainian]. [Прибєгін І. С. Національна ідентичність: концептуальні версії та їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю: дис. … канд. політ. наук : 03.00.02 / Південно-укр. нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2021. 242 с.]

Shevchuk, M. O. (2014). Representation of national identity in the space of the city through tourism perspective. Hrani, 8, 76–80. [in Ukrainian]. [Шевчук М. О. Репрезентації національної ідентичності в просторі міста крізь призму туристичного погляду. Грані. 2014. No. 8. С. 76–80.]

Slavtcheva-Petkova, V. (2014). Rethinking banal nationalism: Banal Americanism, Europeanism, and the missing link between media representations and identities. International Journal of Communication, 8, 43–61. [in English]. [Slavtcheva-Petkova V. Rethinking banal nationalism: Banal Americanism, Europeanism, and the missing link between media representations and identities. International Journal of Communication. 2014. Vol. 8. P. 43–61.]

Szulc, L. (2017). Banal nationalism in the Internet age: rethinking the relationship between nations, nationalisms, and the media. In Skey L. & Antonsich M. (Eds.), Nationhood: Theorizing Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. London: Palgrave Macmillan, 53–74. [in English]. [Szulc L. Banal nationalism in the internet age: rethinking the relationship between nations, nationalisms, and the media. Nationhood: Theorizing Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism / Ed. by M. Skey and M. Antonsich. London: Palgrave Macmillan. 2017. P. 53–74.]

Szulc, L. (2016). Domesticating the nation online: banal nationalism on LGBTQ websites in Poland and Turkey. Sexualities, 19(3), 304–327. [in English]. [Szulc L. Domesticating the nation online: banal nationalism on LGBTQ websites in Poland and Turkey. Sexualities. 2016. Vol. 19, No. 3. P. 304–327.]

Unwin, T., Hewitt, V. (2001) Banknotes and national identity in Central and Eastern Europe. Political Geography, 20(8), 1005–1028. [in English]. [Unwin T., Hewitt, V. Banknotes and national identity in central and eastern Europe. Political Geography. 2001. Vol. 20, No. 8. P. 1005–1028.]

Wimmer, A., Schiller, N.G. (2002). Methodological nationalism and beyond nation-state building, migration, and the social sciences. Global Networks 2. 2(4), 301–334. [in English]. [Wimmer A., Schiller N.G. Methodological nationalism and beyond nation-state building, migration, and the social sciences. Global Networks 2. 2002. Vol. 2. No. 4. P. 301–334.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Дяченко, О. В. (2023). РОЛЬ МОВИ ТА МОВНИХ ПРАКТИК У «НАЦІОНАЛІЗМІ ПОВСЯКДЕННОСТІ». Міжнародні та політичні дослідження, (36), 149–158. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288715

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ