ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288706

Ключові слова:

політичні інститути, інституційні зміни, демократична політична система, громадянська непокора

Анотація

Стаття присвячена осмисленню наслідків інституційних змін у контексті трансформації демократичної політичної системи України. На прикладі України запропоновано розвиток концепції колії залежності (pathdependence) у пострадянських країнах щодо подолання негативного інституційного ізоморфізму та виходу зі стану гібридності політичної системи. Запропоновано періодизацію інституційної динаміки в Україні, де точками біфуркації були масштабні акції громадянської непокори.

Компаративний аналіз народних протестів різних років дав можливість сформулювати особливості переламних моментів інституційного розвитку та в цьому контексті розглянути поточні політичні події. До специфічних особливостей інституційного розвитку відносимо ініціативу «знизу», некерований національною елітою характер, стихійність. Також відзначимо посилення драматизму розгортання подій, зокрема застосування сили як із боку учасників масових заходів, так і з боку влади в період Революції Гідності. Ці особливості зумовили як позитивні зміни, так і негативні наслідки, які до цього часу даються взнаки.

Проведено науковий аналіз змін основних політичних інститутів, що базувався на статистичних даних та результатах соціологічних опитувань. Він засвідчує глибинні зрушення структури партійно-політичного спектра, характеру громадської діяльності, політичної участі, світоглядних орієнтирів українців та лише поверхові зміни в державних органах. Така тенденція продовжується і в умовах воєнного стану, що дає підстави для прогнозування векторів і траєкторії інституційних змін у поточний період.

Сформульовано авторські висновки щодо ролі акцій громадянських протестів у формуванні та розвитку демократичних політичних інститутів, здійснено прогнозування подальших тенденцій розвитку політичних інститутів.

Біографії авторів

В. А. Гапоненко, Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Доктор політичних наук (із 2020 р.), доцент (із 2015 р.). У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана працює з 2008 р. Із 2021 р. працює на посаді завідувача кафедри політичних технологій юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 2020 році захистила докторську дисертацію в НПУ імені М. П. Драгоманова (м. Київ) на тему: «Концептуальна модель інституційних чинників демократизації політичної системи України» за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, здобула ступінь доктора політичних наук. Автор понад 70 наукових публікацій, надрукованих у наукових виданнях України, Латвії, Чехії, Польщі, Канади. Наукові інтереси зосереджуються на дослідженні формування демократичних політичних інститутів в Україні, вивченні системи інституційних чинників політичної демократизації нашої держави, включаючи аналіз основних напрямів демократизації інституту виборів в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, сутності категорій «політичний інститут» та «неоінституціоналізм».

Персональна сторінка: https://kneu.edu.ua/ua/depts5/k_politologii_i_sociologii/vykladachi_ps/Gaponenko.V.A/

Н. В. Чубур, Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Кандидат педагогічних наук (із 2005 р.), доцент (із 2011 р.) кафедри політичних технологій Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана працює з 2006 р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в НПУ імені М. П. Драгоманова (м. Київ) на тему: «Особистісно орієнтоване навчання старшокласників на уроках історії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика викладання історії. Автор понад  70 наукових праць, опублікованих у наукових виданнях України. Наукові інтереси зосереджуються на вивченні та реалізації у викладацькій діяльності інтерактивних методів навчання, дослідженні світових глобалізаційних процесів, сучасних ідейно-політичних течій та ідеологічного фактора в сучасному політичному житті.

Персональна сторінка: https://kneu.edu.ua/ua/depts5/k_politologii_i_sociologii/vykladachi_ps/Chubur.N.V/

Посилання

Boas, T. (2007). Conceptualizing continuity and change. The composite-standard model of path dependence. Journal of Theoretical Politics, 19(1), 33–54. doi: 10.1177/0951629807071016 [in English].

For Ukraine without ... fanaticism (2001). Ukrainian truth. February, 25. Retrieved from https://www. pravda.com.ua/news/2001/02/25/2981975/ [in Ukrainian]. [За Україну без ... фанатизму. Українська правда. 2001. Лютий, 25. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2001/02/25/2981975/ (дата звернення: 03.06.2023).]

Law of Ukraine "On Condemnation of Communist and National Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and Prohibition of Propaganda of Their Symbols" (2015). Retrieved from https://www.zakon. rada.gov.ua/laws/show/317-19 [in Ukrainian]. [Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (дата звернення: 05.06.2023).]

Matsiyevsky, Y. (2015). Breaking out of an Institutional Trap: Ukraine’s Survival and the Role of the West. PONARS Eurasia Policy Memo, 406, 37–45. Retrieved from http://www.ponarseurasia.org/memo/ breaking-outinstitutional-trap-ukraine-survival-and-role-west [in English].

Matsievskyi, Y. (2016). In the trap of hybridity: zigzags of transformations of the political regime in Ukraine (1991–2014). Chernivtsi: Books – XXI, 552 р. [in Ukrainian]. [Мацієвський Ю. У пастці гібридності: з贬заґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014). Чернівці : Книги – XXI, 2016. 552 с.]

"Revolution on granite in 1990: what was the first Ukrainian Maidan" (2020). Channel 24, October, 2. Retrieved from https://www.24tv.ua/revolyutsiya_na_graniti_1990_prichini_naslidki_uchasniki_foto_ n1213193 [in Ukrainian]. [«Революція на граніті 1990 року: яким був перший український Май¬дан». 24 канал. 2020. Жовтень, 2. URL: https://www.24tv.ua/revolyutsiya_na_graniti_1990_prichini_naslidki_uchasniki_foto_n1213193 (дата звернення: 09.06.2023).]

Schmidt, V. (2010). Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth "new institutionalism". European Political Science Review, 2(1), 1–25. doi: 10.1017/S175577390999021X [in English].

Shapovalov, S. (2019). How many citizens will come to the polling stations in the summer? Ukrainian Truth, August 17. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/articles/2019/07/17/7221112/ [in Ukrainian]. [Шапо¬валов С. Скільки громадян прийде на виборчі дільниці влітку? Українська правда. 2019. Серпень, 17. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/07/17/7221112/ (дата звернення: 09.06.2023).]

Shveda, Y. (2014). "Revolution of dignity" in the context of the general theory of social revolutions. Agora, 13, 5–14 [in Ukrainian]. [Шведа Ю. «Революція гідності» в контексті загальної теорії соціальних револю¬цій. Агора. 2014. № 13. С. 5–14.]

Streeck, W., and Thelen К. (2005). Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies. Oxford: Oxford University Press [in English].

Terzyan, А. (2020). Towards Democratic Consolidation? Ukraine After the Revolution of Dignity. Open Political Science, 3, 183–191. DOI: https://doi.org/10.1515/openps-2020-0015 [in English].

The fall of the Ukrainian economy turned out to be slightly smaller than predicted (2022). Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3577296 [in Ukrainian]. [Падіння україн¬ської економіки виявилося трохи меншим, ніж прогнозувалося. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3577296 (дата звернення: 05.06.2023).]

Vinokurov, Ya. (2021). How the economy of Ukraine has changed in 30 years. Economic truth, August, 21. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/23/677115/ [in Ukrainian]. [Вінокуров Я. Як змінилась економіка України за 30 років. Економічна правда. 2021. Серпень, 21. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/23/677115/ (дата звернення: 02.06.2023).]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Гапоненко, В. А., & Чубур, Н. В. (2023). ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 43–50. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288706

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ