СХІДНА ЄВРОПА У СВІТЛІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288717

Ключові слова:

постколоніалізм, посткомунізм, Східна Європа, війна, імперії

Анотація

У статті розглянуто питання застосування інструментарію постколоніальних досліджень для аналізу політичного розвитку посткомуністичних країн Східної Європи, актуальність якого особливо загострилася після повномасштабного російського вторгнення. Окреслено явну невідповідність між регулярним використанням у публічному просторі термінів колоніалізму для характеристики сутності російської агресивної політики та майже відсутністю спроб наукового осмислення цих драматичних подій з боку представників теорії постколоніалізму. Для дослідження причин такої ситуації в статті порушується питання обопільного ігнорування як постколоніальними дослідниками регіону Східної Європи, так і дослідниками посткомуністичних трансформацій колоніального досвіду східноєвропейських країн, яке було поставлено ще на початку 2000-х років. З метою отримання даних щодо кількості публікацій на східноєвропейську тематику в спеціалізованих наукових журналах із постколоніальних студій проведено контент-аналіз змісту низки журналів за період із 2000 р., що підтверджує тезу про маргінальний характер досліджень Східної Європи в рамках постколоніальної теорії та показує повну відсутність наукової рефлексії з приводу російсько-української війни, яка виходить далеко за межі локального конфлікту. У статті перелічено причини такої ситуації, серед яких: невисокий інтерес до регіону Східної Європи в цілому з боку західних науковців, марксистські погляди багатьох дослідників, що виключають можливість ототожнити колоніалізм не лише з капіталістичними державами Заходу, а й із соціалістичним СРСР, домінування російськоцентричного дискурсу в міжнародних наукових колах. Водночас наведено приклади поєднання в роботах окремих авторів постколоніального та транзитологічного підходів до аналізу соціально-політичних процесів у регіоні Східної Європи.

Біографія автора

А. В. Поляков, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Аспірант кафедри політології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Викладач громадянської освіти та історії в Одеському ліцеї № 84. Сфера наукових інтересів – постколоніальні дослідження та застосування їхнього інструментарію до політичних процесів в Україні й у регіоні Східної Європи в цілому, трансформаційні процеси в посткомуністичних країнах, питання націотворення та формування ідентичності, дослідження антиімперських стратегій.

Посилання

Cavanagh, С. (2003). Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie, 2–3, 60–71 [in Polish]. [Cavanagh С. Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie. 2003. No 2–3. P. 60–71.]

East Central Europe Between the Colonial and the Postcolonial in the Twentieth Century (2023). OAPEN. Retrieved from: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/62375 [in English].

Gundorova, T. (2014). Generational challenge and postcolonialism in Eastern Europe. Introductory remarks. Postcolonialism. Generations. Culture. Kyiv: Laurus, 7–13 [in Ukrainian]. [Гундорова Т. Генераційний виклик і постколоніалізм на сході Європи. Вступні зауваження. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ : Лаурус, 2014. С. 7–13.]

Kołodziejczyk, D., Sandru, C. (2012, May). Introduction: On colonialism, communism and east-central Europe – some reflections. Journal of Postcolonial Writing, 48(2), 113–116 [in English].

Korek, Janusz (Ed.) (2007). From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective. Stockholm: Södertörn Academic Studies, 32, 272 p. [in English].

Mälksoo, М. (2022, May 11). The Postcolonial Moment in Russia’s War Against Ukraine. Journal of Genocide Research. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2022.2074947 [in English].

Moore, D. C. (2001). Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. PMLA, 116(1), 111–128 [in English].

Mukherjee, S., Roy, M. (2021). The Postcolonial Nature of the Post-Soviet Space: a reading of the cultural condition of Albania. Balkanistic Forum, 30(3), 369–385 [in English].

Partlett, W., Küpper, H. (2022). The Post-Soviet as Post-Colonial: A New Paradigm for Understanding Constitutional Dynamics in the Former Soviet Empire. Edward Elgar Publishing, 288 р. [in English].

Riabchuk, M. (2013, July 23). Ukraine is not Africa. But what? Zbruc. Retrieved from: https://zbruc.eu/node/10508 [in Ukrainian]. [Рябчук М. Україна – не Африка. Але що? Збруч. 2013. 23 липня. URL: https://zbruc.eu/node/10508 (дата звернення: 19.06.2023).]

Russia is waging colonial war against Ukraine – Austrian president (2023, February 1). Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3663357-russia-waging-colonial-war-against-ukraine-austrian-president.html [in Ukrainian]. [Росія веде проти України колоніальну війну – президент Австрії. Укрінформ. 2023. 1 лютого. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3663342-rosia-vede-proti-ukraini-kolonialnu-vijnu-prezident-avstrii.html (дата звернення: 15.06.2023).]

Russia’s war in Ukraine is a colonial war. We are dealing with an absolutely genocidal plan – His Beatitude Sviatoslav (2023, March 15). Ukrainian Greek Catholic Church. Retrieved from: https://ugcc.ua/data/viyna-rosiy-v-ukrayni-kolonialna-viyna-my-maemo-spravu-z-absolyutno-genotsydnym-planom-blazhennishyy-svyatoslav-2353/ [in Ukrainian]. [«Війна Росії в Україні – колоніальна війна. Ми маємо справу з абсолютно геноцидним планом», – Блаженніший Святослав. Українська греко-католицька церква. 2023. 15 березня. URL: https://ugcc.ua/data/viyna-rosiy-v-ukrayni-kolonialna-viyna-my-maemo-spravu-z-absolyutno-genotsydnym-planom-blazhennishyy-svyatoslav-2353/ (дата звернення: 15.06.2023).]

Said, E. (2001). Orientalism. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]. [Саїд Е. Орієнталізм. Київ : Основи, 2001. 511 с.]

Said, E. (2007). Culture and Imperialism. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian]. [Саїд Е. Культура й імперіалізм. Київ : Критика, 2007. 608 с.]

Skórczewski, D. (2013). Troubling Post-colonies of Europe. East / West Journal. Neo-anti-colonialism vs neo-imperialism: the relevance of the postcolonial discourse in the post-soviet space, 16, 30–42 [in Ukrainian]. [Скурчевський Д. Клопітні (пост)колонії Європи. Схід / Захід. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. 2013. Вип. 16. С. 30–42.]

Smolii, V. А., & Yas, О. V. (2022). The contemporary Russian-Ukrainian war in the light of postcolonialism. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 6, 3–15 [in Ukrainian]. [Cмолій В. А., Ясь О. В. Сучасна російсько-українська війна у світлі постколоніалізму. Вісник НАН України. 2022. № 6. C. 3–15.]

Snyder, T. (2022, April 28). The war in Ukraine is a Colonial War. The New Yorker. Retrieved from: https://www.newyorker.com/news/essay/the-war-in-ukraine-is-a-colonial-war [in English].

Thompson, E. M. (2008). Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism. Kyiv: Osnovy, 368 р. [in Ukrainian]. [Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ : Основи, 2008. 368 с.]

Thompson, E. M. (2019, June 3). Polska I Rosja Postkolonialne. Teologia Polityczna. Retrieved from: https://teologiapolityczna.pl/ewa-thompson-polska-i-rosja-postkolonialne [in Polish]. [Thompson E. M. Polska I Rosja Postkolonialne. Teologia Polityczna. 2019. June 3. URL: https://teologiapolityczna.pl/ewa-thompson-polska-i-rosja-postkolonialne (дата звернення: 17.06.2023).]

Wolff, L. (2009). Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Kyiv: Krytyka, 592 р. [in Ukrainian]. [Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. Київ : Критика, 2009. 592 с.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Поляков, А. В. (2023). СХІДНА ЄВРОПА У СВІТЛІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 167–176. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288717

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ