ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ ЄС: ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288714

Ключові слова:

політичний простір, політичний процес, територіально-політична система, інтеграція, ЄС, держави ЄС, території з особливим статусом, демократія, територіальна політика, політична географія, геополітика, виборчий процес

Анотація

У статті представлено процес формування та розвитку територіальної політики Європейського Союзу та держав членів Європейського Союзу. Визначено цілі та логіку територіально-політичної трансформації національних територіально-політичних систем в умовах глокалізації – макрорегіональної інтеграції національних утворень Європи, де головним бенефіціаром реформування проголошено регіони, а місце – топосом, основою політичного процесу. Політика на основі місця, розвиток систем самоврядування, реформи децентралізації, просування локального, регіонального автономізму та системної асиметрії, де статус визначається обсягом функціональних обов’язків, розглядаються як процеси де(ре)конструкції нової моделі поліцентричного врядування та політичної взаємодії в умовах формування ефективного наднаціонального політичного простору ЄС. Автором розглянуто особливості трансформації системних відносин у державах-членах ЄС, у тому числі щодо відносин метрополій та неєвропейських віддалених територій (на прикладі Франції та Нідерландів), та відносин наднаціонального центру ЄС та цих віддалених територій держав ЄС, що мають специфіку асиметричної включеності в територіальні та політичні процеси ЄС. Автор зазначає, що розвиток політичного простору ЄС випереджає процес трансформації територіальної морфології, що проявляється в розширенні політичних прав участі на наднаціональному рівні і збереженні цензів на національних рівнях. У роботі зазначено, що стратегія просторового розвитку ЄС сформована на основі інституційного компромісу між різними рівнями прийняття політичних рішень у багаторівневій та поліцентричній системі територіально-політичних відносин і забезпечується комплексом інструментів. Цей комплекс утворюють: політика вертикальної та горизонтальної співпраці; багаторівневого та поліцентричного управління; практики регіонального та автономізму; асиметрії статусів та функціональних ролей; інструменти 4D-децентралізації; стандартизації та вимірювання (індексації) стандартів; інструменти консоціативної демократії, які передбачають «політику включення», «ефективне громадянство», «мобільну політичну участь» в умовах поглиблення інтеграції, підвищення мобільності, зміни функціональної значимості інституту громадянства.

Біографія автора

Ю. В. Узун, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Доктор політичних наук (з 2021 р.), доцент кафедри історії та світової політики факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (з 2003 р.). Наукові інтереси: теорії та практика регіональної геополітики; територіальна політика та соціально-політична взаємодія в складних політичних системах; процеси децентралізації в умовах територіально-політичної деволюції; динаміка територіального порядку та інституціонального дизайну у багатонаціональних державах; розвиток місцевого самоврядування та взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування. Автор навчальних курсів: Основи геополітики; Політична географія; Міграційна політика в державах ЄС; Теорії та практики конституціоналізму; Державне управління та місцеве самоврядування; Взаємодія з органами державної влади; Вибори та виборчі системи; Політика та права людини; Політика національної безпеки; Європейська безпека та Україна. Автор понад 90 статей та розділів у монографіях (серед інших «Регіональне будівництво в геополітиці західних сусідів України: постправда постімперій» у праці «Міжнародні відносини та зовнішня політика держав у епоху постправди». Одеса, 2018). Автор монографії «Привласнення простору: організація взаємодії в складних політичних системах» (2021). Відповідальний редактор журналу «Міжнародні та політичнідослідження» (з 2018 р.).

Персональна сторінка: https://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/polit/staff/101-uzun

Посилання

Agnew, J., Toal, (Ó Tuathail) G. (1992). Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy. Political geography, 11 (2), 190–204 [in English]. [Agnew J., Toal (Ó Tuathail) G. Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy. Political geography. 1992. Vol. 11, No. 2. P. 190–204.]

Agnew, J., Corbridge, S. (1995). Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy. London – New York: Routledge [in English]. [Agnew J., Corbridge S. Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy. London – New York : Routledge, 1995. 250 p.]

Agnew, J. (2011). Space and Place. Handbook of Geographical Knowledge / J. Agnew, D. Livingstone (eds.). London: Sage, 316–330 [in English]. [Agnew J. Space and Place. Handbook of Geographical Knowledge / Eds, by J. Agnew, D. Livingstone. London : Sage, 2011. P. 316–330.]

Antheaume, B., Giraut, F. (2005). Au nom du développement, une (re)fabrication des territoires (Inroduction). Le territoire est mort. Vive les territoires! Une (re)fabrication au nom du développement / Antheaume B., Giraut F. (eds). Paris: IRD Éditions, Institut De Recherche Pour Le Developpement. 9–38 [in English]. [Antheaume B., Giraut F. Au nom du développement, une (re)fabrication des territoires (Inroduction). Le territoire est mort. Vive les territoires! Une (re) fabrication au nom dudeveloppement / Eds. by Antheaume B., Giraut F. Paris : IRD, Institut De Recherche Pour Le Developpement, 2005. P. 9–38.]

Badie, B. (1995). La fin des territoires. Essai sur le desordre international et l’utilite sociale du respect. Paris: Fayard [in English]. [Badie B. La fin des territoires. Essai sur le desordre international et l’utilite sociale du respect. Paris : Fayard, 1995. 278 р.]

Casey, E.S. (1997). The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press [in English]. [Casey E.S. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1997. 488 p.]

СОЕ. (2023) CEMAT. 2023. URL: https://www.coe.int/en/web/conference-ministers-spatial-planning/ministerial-conferences (дата звернення: 24.06.2023).]

Chauprade, A. (2007) Geopolitique – Constantes et changements dans l’histoire. Paris: Ellipses [in English]. [Chauprade A. Geopolitique – Constantes et changements dans l’histoire. Paris : Ellipses. 2007. 911 p.]

EC. (2023). Overseas Countries and Territories – Performance [in English]. [EC. Overseas Countries and Territories – Performance. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/overseas-countries-and-territories-performance_en ].

Eichenberger, R., Frey, B. S. (1999). The New Democratic Federalism for Europe. Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions. Cheltenham – Northampton: E. Elgar [in English]. [Eichenberger R., Frey B. S. The New Democratic Federalism for Europe. Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions. Cheltenham – Northampton : E. Elgar, 1999. 111 p.]

EU. (2020). Territorial Agenda 2030: A future for all Places. Informal meeting of Ministers responsible for spatial planning, territorial development and/or territorial cohesion. 1 December 2020, Germany [in English]. [EU. Territorial Agenda 2030: A future for all Places. Informal meeting of Ministers responsible for spatial planning, territorial development and/or territorial cohesion. 1 December 2020, Germany. 54 p.]

EU. (2016). Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Protocols Annexes to the Treaty on the Functioning of the European Union, Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13.12.2007 [EU. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Protocols Annexes to the Treaty on the Functioning of the European Union, Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13.12.2007. OJ. C 202/1. 07.06.2016.]

EUROPARL. (2023). Outermost regions (ORs) Fact Sheets on the European Union [in English]. [EUROPARL. Outermost regions (ORs) Fact Sheets on the European Union. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/100/outermost-regions-ors- (дата звернення: 17.02.2023).]

Gemeinsame (2023). Gemeinsame Mitteilung der Außenministerien zum Start der Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheits entscheidungen in der Außen- und Sicherheits politik der Europäischen Union. 04.05.2023 Pressemitteilung [in English]. [Спільна заява МЗС про започаткування Групи друзів для голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній та безпековій політиці Європейського Союзу. 04.05.2023]. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2595302.]

Hettne, B., Söderbaum, F. (2000). Theorising the Rise of Regionness. New Political Economy, 5 (3), 457–474 [in English]. [Hettne B., Söderbaum F. Theorising the Rise of Regionness. New Political Economy. 2000. Vol. 5, Is. 3. P. 457–474.]

Hooghe, L., Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science Review. 2, 233–243 [in English]. [Hooghe L., Marks G. Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science Review. 2003. No. 2. P. 233–243.]

Italy. (2012). Constitution of 1947 with amendments through 2012 [in English]. [Italy. Constitution of 1947 with amendments through 2012. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6484/file/Constitution_Italy__am2012_en.pdf (дата звернення: 15.03.2023).]

Keating, M. (2008). Thirty Years of Territorial Politics. West European Politics. 31 (1), 60–81 [in English]. [Keating M. Thirty Years of Territorial Politics. West European Politics. 2008. Vol. 31, Is. 1. P. 60–81.]

Косh, S. V. (2019). Transborder: the space of social order and political action. Odesa: Phoenix [in Ukrainian]. [Коч С. В. Транскордоння: простір соціального порядку і політичної дії. Одеса : Фенікс, 2019. 357 с.]

Lacoste, Y. (2012). Geography, Geopolitics, and Geographical Reasoning. Herodote, 146–147 (3–4), 14–44 [in English]. [Lacoste Y. Geography, Geopolitics, and Geographical Reasoning. Herodote. 2012. Vol. 146–147, Is. 3–4. P. 14–44.]

Larkins, J. (2009). From Hierarchy to Anarchy: Territory and Politics before Westphalia. New York: Palgrave Macmillan [in English]. [Larkins J. From Hierarchy to Anarchy: Territory and Politics before Westphalia. New York : Palgrave Macmillan, 2009. 269 p.]

Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers [in English]. [Lefebvre H. The Production of Space. Oxford : Blackwell Publishers, 1991. 454 p.]

Lefebvre, H. (2009). State, Space, World: Selected Essays. Minneapolis: University of Minnesota Press [in English]. [Lefebvre H. State, Space, World: Selected Essays. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2009. 330 p.]

Levy, J. (1994). L’Espace légitime: Sur la dimension géographique de la fonction politique. Paris: Presses de Sciences Po. [in English]. [Levy J. L’Espace légitime: Sur la dimension géographique de la fonction politique. Paris : Presses de Sciences Po, 1994. 442 p.]

Luke, T., Toal (Ó Tuathail), G. (1994). Present at (Dis)Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order. Annals of the Association of American Geographers, 31, 381–398 [in English]. [Luke T., Toal (Ó Tuathail) G. Present at (Dis)Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order. Annals of the Association of American Geographers. 1994. Vol. 31. P. 381–398.]

Massey, D. (1999). Power – Geometries and the Politics of Space – Time: Hettner – Lecture 1998. Heidelberg: University of Heidelberg [in English]. [Massey D. Power – Geometries and the Politics of Space – Time: Hettner – Lecture 1998. Heidelberg : University of Heidelberg, 1999. 112 p.]

Mueller, S. (2012). Federalism and the Concept of Political Territoriality Towards an Analytical Framework for Comparative Territorial Politics. Dans L’Europe en Formation, 1 (363), 95‒120 [in English]. [Mueller S. Federalism and the Concept of Political Territoriality Towards an Analytical Framework for Comparative Territorial Politics. Dans L’Europe en Formation. 2012. Vol. 1, No. 363. P. 95–120.]

Muller, H., Matthijs, В. (2001). Unravelling Territoriality in the European Union: Reconfiguring Territorial Affairs by Reconsidering the Guardian and Commercial Systems of Survival. Open Journal of Social Sciences, 9(5), 231–283 [in English]. [Muller H., Matthijs В. Unravelling Territoriality in the European Union: Reconfiguring Territorial Affairs by Reconsidering the Guardian and Commercial Systems of Survival. Open Journal of Social Sciences. 2001. Vol. 9. No. 5. P. 231–283.]

OCTA. (2023). Discover the 13 Overseas Countries and Territories of the European Union [in English]. [OCTA. Discover the 13 Overseas Countries and Territories of the European Union. URL: https://www.overseas-association.eu/octs/ (дата звернення 12.02.2023).]

OCTA. (2020). Report on the Participation of the Overseas Countries and Territories in the European Union Programmes During the Period 2014 – July 2020. Brussels [in English]. [OCTA. Report on the Participation of the Overseas Countries and Territories in the European Union Programmes During the Period 2014 – July 2020. Brussels, 2020. 104 p. URL: https://www.overseas-association.eu/content/uploads/2021/03/octa-report_on_the_participation_of_octs_in_eu_programmes_2014_-_july_2020.pdf (дата звернення: 12.02.2023).]

Pred, A. (1984). Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Timegeography of Becoming Places. Annals of the Association of American Geographers, 74, 279–297 [in English]. [Pred A. Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Timegeography of Becoming Places. Annals of the Association of American Geographers. 1984. Vol. 74. P. 279–297.]

Raffestin, C. (1984). Territoriality – A Reflection of the Discrepancies Between the Organization of Space and Individual Liberty. International Political Science Review. 5(2), 139–146 [Raffestin C. Territoriality – A Reflection of the Discrepancies Between the Organization of Space and Individual Liberty. International Political Science Review. 1984. Vol. 5. No. 2. P. 139–146.]

Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion [in English]. [Relph E. Place and Placelessness. London : Pion, 1976. 156 p.]

Retaillé, D. (2014). De l’espace nomade à l’espace mobile en passant par l’espace du contrat: une expérience théorique. Canadian Journal of African Studies, 48(1), 13–28 [in English]. [Retaillé D. De l’espace nomade à l’espace mobile en passant par l’espace du contrat: une expérience théorique. Canadian Journal of African Studies. 2014. Vol 48, Is. 1. P. 13–28.]

Ruggie, J. G. (1993). Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. International Organization, 47( 1), 139–174 [in English]. [Ruggie J. G. Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. International Organization. 1993. Vol. 47, No. 1. P. 139–174.]

Sack, R.D. (1992). Place, Modernity, and the Consumer’s World: A Relational Framework for Geographical Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press [in English]. [Sack R.D. Place, Modernity, and the Consumer’s World: A Relational Framework for Geographical Analysis. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1992. 256 p.]

Söderbaum, F. (2009). Comparative Regional Integration and Regionalism, 477–496. In: Landman, T., Robinson, N. (Eds). Handbook of Comparative Politics. London: Sage [in English]. [Söderbaum F. Comparative Regional Integration and Regionalism. In: Handbook of Comparative Politics / Eds. by T. Landman. London : Sage. 2009. P. 477–496.]

Soja, E.W. (1971). The Political Organization of Space. Washington, D.C.: Resource paper No. 8., Association of American Geographers. Commission on College Geography [in English]. [Soja E.W. The Political Organization of Space. Washington, D.C.: Resource paper No. 8., Association of American Geographers. Commission on College Geography. 1971. 54 p.]

Thrift, N. (1983). On the Determination of Social Action in Space and Time. Environment and Planning D: Society and Space, 1(1), 23–57 [in English]. [Thrift N. On the Determination of Social Action in Space and Time. Environment and Planning D: Society and Space. 1983. Vol. 1, Is. 1. P. 23–57.]

Tuan, Y-F., Strawn, M. (2010). Religion: From Place to Placelessness. Chicago IL: Columbia College & Center for American Places [in English]. [Tuan Y-F., Strawn, M. Religion: From Place to Placelessness. Chicago IL : Columbia College & Center for American Places, 2010. 168 p.]

Tuan, Yi-Fu. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press [in English]. [Tuan Yi-Fu. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1977. 235 p.]

Uzun, Yu.V. (2021). Appropriation of space: organization of interaction in complex political systems. Odesa: Phoenix [in Ukrainian]. [Узун Ю.В. Привласнення простору: організація взаємодії в складних політичних системах. Одеса : Фенікс, 2021. 378 с.]

Uzun, Yu.V. (2022). Polymorphization of political space: structural analysis of systems. Bulletin of the Vasyl Stus Donetsk National University. Series “Political Sciences”, 7, 10–19 [in Ukrainian]. [Узун Ю.В. Поліморфізація політичного простору: структурний аналіз систем. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Cерія «Політичні науки». 2022. № 7. С. 10–19. DOI: 10.31558/2617-0248.2022.7.2]

Uzun, Yu.V. (2022). “Effective” citizenship in EC states: a tool of territorial and political (de)construction. International and political studies, 35, 120–145 [in Ukrainian]. [Узун Ю.В. «Ефективне» громадянств в державах ЄC: інструмент територіально-політичної (де)конструкції. Міжнародні та політичні дослідження. 2022. Вип. 35. С. 120–145. DOI: https://doi.org/10.18524/2707-5206.2022.35.261281]

Vintila, D., Lafleur, J.-M. (2020). Migration and Access to Welfare Benefits in the EU: The Interplay between Residence and Nationality. In: Migration and Social Protection in Europe and Beyond, Vol. 1. Comparing Access to Welfare Entitlements. Springer, Cham, 1–32 [in English]. [Vintila D., Lafleur J.-M. Migration and Access to Welfare Benefits in the EU: The Interplay between Residence and Nationality / Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Vol. 1. Comparing Access to Welfare Entitlements. Springer, Cham. 2020. P. 1–32. DOI: 10.1007/978-3-030-51241-5_1].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Узун, Ю. В. (2023). ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ ЄС: ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 129–146. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288714

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ