ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288707

Ключові слова:

публічна дипломатія, стейкхолдер, міжнародні відносини, кібербезпека

Анотація

Стаття присвячена розгляду специфіки публічної дипломатії в Україні, в тому числі під час війни. Це дало змогу виокремити підходи і головні принципи, які дозволять збільшити безпеку та привабливість країни на міжнародній арені.

Шляхом застосування технологічного підходу було проаналізовано розвиток та різні підходи до вивчення публічної дипломатії в Україні та світі, охарактеризовано специфіку публічної дипломатії сучасної України, а також визначено дієві технології публічної дипломатії в умовах зміни переходу від двовекторності до європейської інтеграції. Наукова новизна полягає в огляді технологій публічної дипломатії в контексті вирішення ключових викликів у міжнародних відносинах, зокрема в контексті геополітичних змін та повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Досліджено ефективність публічної дипломатії та її роль у підтримці і покращенні ставлення до країни, залученні міжнародної підтримки та розвитку партнерських відносин. Таким чином, дослідження розширює розуміння публічної дипломатії як інструменту, який можна використовувати для позитивного впливу на міжнародну політику.

Основна увага приділена дослідженню інструментів публічної дипломатії як дієвих механізмів розвитку зовнішньої політики України. Проведене дослідження доводить необхідність посилення зусиль усіх акторів міжнародних відносин, громадян, лідерів думок та представників організацій на підвищенні іміджу України, а також її економічному, соціальному, політичному та культурному збагаченні. Запропоновано створити громадську інституцію з кібербезпеки, яка допомагатиме правоохоронцям з Кіберполіції та представникам Міністерства цифрової політики. Були сформовані стратегічні напрями діяльності та ефективного використання публічної дипломатії в Україні під час великої війни та зміни вектора розвитку в міжнародних відносинах. Наробки можуть бути використані органами влади для підвищення іміджу держави та її впізнаваності на міжнародній арені.

Біографія автора

О. С. Коптєв, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Аспірант кафедри міжнародних відносин спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Посилання

Balabanov, K. (2013). “Public diplomacy” as a response to modern challenges. Diplomatic Ukraine, 14, 989–1021 [in Ukrainian]. [Балабанов К.В., Трофименко М.В. «Публічна дипломатія» як відповідь на виклики сучасності. Україна дипломатична = Diplomatic Ukraine : науковий щорічник. Київ, 2013. Вип. 14. С. 989–1007.].

Cull, J. (2009). Nicholas Public diplomacy: Lessons from the past. FIGUEROA PRESS, LA. URL: http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.pdf [in English].

Dotsenko, N. V. (2015). Stakeholder management tools within the scope of improving project viability / N. V. Dotsenko, I. A. Gonchar, A. I. Skrynnyk, Yu. Yu. Zhebel. Radioelectronic and computer systems. Kharkov: NAU “KHAI”. No. 2 (72). P. 150–154 [in Ukrainian]. [Доценко, Н. В. Інструменти управління стейкхолдерами в рамках підвищення життєздатності проекту / Н. В. Доценко, І. А. Гончар, А. І. Скринник, Ю. Ю. Жебель. Радіоелектронні та комп’ютерні системи. Харків : НАУ «ХАІ». 2015. № 2 (72). С. 150–154.].

Gutsal, S. А. (2010). Public diplomacy as a modern priority of the state’s foreign policy. Strategic priorities. No. 4. P. 106–113 [in Ukrainian]. [Гуцал С. А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави. Стратегічні пріоритети. 2010. № 4. С. 106–113.].

Koptev, O. S. (2018). Education and science in conditions of global transformations. Materials of the II All-Ukrainian Scientific Conference. October 26–27, 2018, Dnipro. Part II. / Sciences. ed. O. Yu. Vysotsky. Dnipro: SPD Okhotnik. P. 27–29 [in Ukrainian]. [Коптєв О. С. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26–27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина II. / наук. вид. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД Охотник, 2018. С. 27–29.].

Koptev, O. S. (2019). The security of the Ukrainian state in the conditions of an information war with Russia. Security in the modern world. Materials of the International Scientific Conference. September 27–28, 2019, Dnipro / Sciences. ed. O. Yu. Vysotsky. Dnipro: SPD Okhotnik. P. 24–25 [in Ukrainian]. [Коптєв О. С. Безпека Української держави в умовах інформаційної війни з Росією. Безпека в сучасному світі. Матеріали міжнародної наукової конференції. 27–28 вересня 2019 р., м. Дніпро / наук. вид. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД Охотник. С. 24–25.].

Kuleba, D. Public diplomacy is a new weapon of Ukraine in the conditions of hybrid war. European truth. Retrieved from: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/ [in Ukrainian]. [Кулеба Д. Публічна дипломатія – нова зброя України в умовах гібридної війни. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/].

Nye Joseph. (2010). New public diplomacy. Day, No. 28 [in Russian]. [Най Джозеф. Новая публичная дипломатия. День, 2010. № 28. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-new-public-diplomacy-2010-02/russian?barrier=accesspaylog].

Vysotsky, O. (2010). Technologies of political power legitimation: theory and practice. Porohy [in Ukrainian]. [Висоцький О. Технології легітимації політичної влади: теорія і практика. Пороги, 2010. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9401/1/M_Tur_TL_IS.pdf].

Vysotsky, O., Vysotska, O. (2020). Technologies of public diplomacy: methodological foundations and practical potential. Epistemological studies in philosophy, social and political sciences, 3(1), 139–147. DOI: 10.15421/342015 [in Ukrainian]. [Висоцький О., Висоцька О. Технології публічної дипломатії: методологічні основи та практичний потенціал. Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках, 2020. № 3(1), 139–147. DOI: 10.15421/342015].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Коптєв, О. С. (2023). ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 51–60. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288707

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ