ЕВОЛЮЦІЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288711

Ключові слова:

геополітичні орієнтації, громадсько-політична ідентичність, цивілізаційні цінності, демократична консолідація, європейська інтеграція

Анотація

Стаття присвячена аналізу динаміки процесів геополітичної та цивілізаційної самоідентифікації українців, її впливу на сприйняття свідомістю громадян місця та ролі України у світі, а також на ставлення до західних інститутів і цінностей. Простежено емпіричні показники стану суспільства, тенденції його розвитку, пошук механізмів збереження та підсилення єдності українців, зокрема в контексті їх геополітичних орієнтацій. Основна увага приділяється вивченню якісних і кількісних змін у ставленні українців до процесів євроінтеграції, вступу України до НАТО, взаємозв’язку проведення модернізаційних реформ українського суспільства та темпів євроатлантичних інтеграційних процесів, культурно-цивілізаційних орієнтирів розвитку. У центрі уваги знаходиться проблема консолідації громадянського суспільства України, використання його потенціалу для ефективної відбудови та подальшого успішного розвитку країни. Визначено, що підсилення євроатлантичної орієнтації українців стало додатковим джерелом потужності України, оскільки громадяни західної геополітичної ідентифікації продемонстрували найбільшу рішучість у захисті територіальної цілісності та суверенітету своєї країни. Дослідження показало майже повне вгасання комплексів «меншовартості» та «радянської ностальгії», актуалізацію громадсько-політичної ідентичності та розуміння міжнародної суб’єктності України в контексті євроатлантичної інтеграції. Збереження та підтримка високого рівня консолідації суспільства потребує відповідальних політичних інститутів та лідерів, здатних здійснювати ефективну державну політику відновлення та реформування суспільства, захисту та підтримки суверенітету України на міжнародній арені.

Біографії авторів

О. В. Новакова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Доктор політичних наук (2007 р.), професор (2011 р.), професор кафедри політичних наук Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ). Авторка понад 100 публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, розділи в колективних академічних виданнях та наукові статті. Сфера наукових інтересів: проблеми політичної трансформації та модернізації суспільств, розвитку політичних партій та партійних систем, електорального процесу та політичних технологій.

Персональна сторінка: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/1-sklad-kafedri?showall=&start=5

М. А. Остапенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Доктор політичних наук (2013 р.), професор кафедри політичних наук Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ). Авторка понад 50 публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, розділи в колективних академічних виданнях та наукові публікації. Сфера наукових інтересів: проблеми демократії, політичного плюралізму, політичних цінностей, політичної культури, європейської інтеграції.

Персональна сторінка: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/1-sklad-kafedri?showall=&start=4

Посилання

Burkovskyi, P., Sydorenko, S. (2023, January 3). The South and the East believed in NATO and demand reforms: what do the regions think about the future of Ukraine. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation [in Ukrainian]. [Бурковський П., Сидоренко С. Південь та Схід повірили в НАТО та вимагають реформ: що думають регіони про майбутнє України. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2023. 3 січня. URL: https://dif.org.ua/article/pivden-ta-skhid-povirili-v-nato-ta-vimagayut-reform-shcho-dumayut-regioni-pro-maybutne-ukraini (дата звернення: 24.06.2023)].

Dynamics of readiness for territorial concessions for the earliest possible end of the war (2023, February 14–22). Results of a telephone survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни: результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 14–22 лютого 2023 року. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1192&page=1 (дата звернення: 24.06.2023)].

Geopolitical orientations of residents of Ukraine (2022, July 6–20). Results of a telephone survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Геополітичні орієнтації жителів України: результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6–20 липня 2022 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1125&page=1 (дата звернення: 24.06.2023)].

Holovakha, E., Panina, N. (2001). Post-Soviet deinstitutionalization and formation of new social institutions in Ukrainian society. Sociology: theory, methods, marketing, 4, 5–22 [in Ukrainian]. [Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 4. С. 5–22].

How Ukrainians see relations between Ukraine and Russia (2022, July 6–20). The results of a telephone survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Якими українці бачать відносини України та Росії: результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6–20 липня 2022 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1127&page=1 (дата звернення: 24.06.2023)].

Identity of citizens of Ukraine in new conditions: state, trends and regional features (2016). National security and defense, 3(4), 3–58 [in Ukrainian]. [Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції та регіональні особливості. Національна безпека і оборона. 2016. № 3–4. С. 3–58. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD161-162_2016_ukr.pdf (дата звернення: 17.06.2023)].

Parliament Bill. (1947). HC Deb. 11 November, 444, 203–321 [in English].

Perceptions of the contribution of Western support to the recent successes of the Ukrainian army (2022, September 15–22). Results of a telephone survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Сприйняття внеску підтримки Заходу у нещодавні успіхи української армії: результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15–22 вересня 2022 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1139&page=1 (дата звернення: 17.06.2023)].

Public opinion of the population of Ukraine about NATO. (2017, June 9–13). Survey of the Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation and the Razumkov Center [in Ukrainian]. [Громадська думка населення України про НАТО. Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова. 2017. 9–13 червня. URL: http://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-ukraini-pro-nato (дата звернення: 17.06.2023)].

Renan, E. (2000). What is a nation? In Protsenko, О., Lisovyi, V. (Eds.), Nationalism. Anthology. Kyiv: Smoloskip, 107–120 [in Ukrainian]. [Ренан Е. Що таке нація? Націоналізм. Антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Смолоскип, 2000. С. 107–120].

Reznik, O. (2022а, August 30). European integration aspirations of Ukrainians: from ambivalence to expression. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation [in Ukrainian]. [Резнік О. Євроінтеграційні прагнення українців: від амбівалентності до увиразнення. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2022. 30 серпня. URL: https://dif.org.ua/article/evrointegratsiyni-pragnennya-ukraintsiv-vid-ambivalentnosti-do-uviraznennya (дата звернення: 17.06.2023)].

Reznik, O. (2022b). Territorial integrity of Ukraine in public opinion during the war. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation. November 7, 2022 [in Ukrainian]. [Резнік О. Територіальна цілісність України у громадській думці під час війни. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2022. 7 листопада. URL: https://dif.org.ua/article/teritorialna-tsilisnist-ukraini-u-gromadskiy-dumtsi-pid-chas-viyni (дата звернення: 17.06.2023)].

Shchur, M. (2015, February 2). Ukrainian weapons – civil society – the main object of Russian aggression – historian. Radio Svoboda Ukraine [in Ukrainian]. [Щур М. Українська зброя – громадянське суспільство – головний об’єкт агресії Росії – історик. Радіо свобода Україна. 2015. 2 лютого. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/26825543.html (дата звернення: 17.06.2023)].

Shergin, S. (2010). Geopolitical identity of Ukraine in the conditions of globalization. Ukrainian scientific journal Education of the region. Politology. Psychology. Communications, 2, 81–87 [in Ukrainian]. [Шергін С. Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації. Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. 2010. № 2. С. 81–87].

Should Ukraine meet all EU requirements for early accession. (2022, July 6–20). Results of a telephone survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Чи має Україна виконувати всі вимоги ЄС для якнайшвидшого вступу: результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6–20 липня 2022 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1126&page= (дата звернення: 17.06.2023)].

Smola, L. (2023, May 27). How do Ukrainians feel about Russia and its citizens? We were never brothers. Dzerkalo Tyzhnya [in Ukrainian]. [Смола Л. Як українці ставляться до Росії та її громадян? Братами ми ніколи не були. Дзеркало тижня. 2023. 27 травня. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jak-ukrajintsi-stavljatsja-do-rosiji-ta-jiji-hromadjan-bratami-mi-nikoli-ne-buli.html (дата звернення: 17.06.2023)].

Ukraine – Russia: what should be the format of future relations? (2017, March 16). Survey of the Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation and the Razumkov Center [in Ukrainian]. [Україна – Росія: яким має бути формат майбутніх відносин? Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова. 2017. 16 березня. URL: http://dif.org.ua/article/ukraina-rosiya-yakim-mae-buti-format-maybutnikh-vidnosin (дата звернення: 17.06.2023)].

Ukraine 2015–2016: the reform challenge (assessments). Ukrainian Center for Economic and Political Research named after O. Razumkov [in Ukrainian]. [Україна 2015–2016: випробування реформами (аналітичні оцінки). Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/upload/Pidsumky_2016.pdf (дата звернення: 17.06.2023)].

Ukrainian national interests and values: public awareness and reassessment. (2023). Political research, 1(5), 142–162 [in Ukrainian]. [Українські національні інтереси й цінності: суспільне усвідомлення та переоцінка. Політичні дослідження. 2023. № 1(5). С. 142–162].

Ukrainian society 1992–2009. Dynamics of social changes (2009). Eds. by Vorony, V., Shulgy, М. Kyiv: IS NASU, 506 р. [in Ukrainian]. [Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. Київ : IС НАНУ, 2009. 560 с.].

Ukrainian society in the conditions of war (2022). Collective monograph. Eds. by Golovakhy, N., & Makeev, N. Kyiv, 410 р. [in Ukrainian]. [Українське суспільство в умовах війни : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін. ; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.].

Visa-free for Ukrainians is public opinion. (2017, 21 June). Survey of the Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation [in Ukrainian]. [Безвіз для українців – громадська думка. Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2017. 21 червня. URL: http://dif.org.ua/article/bezviz-dlya-ukraini-gromadska-dumka (дата звернення: 17.06.2023)].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Новакова, О. В., & Остапенко, М. А. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 94–103. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288711

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ