ПИТАННЯ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В ЯДЕРНІЙ ПОЛІТИЦІ США У ХХІ СТ.: АНАЛІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ДОКУМЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288713

Ключові слова:

США, нерозповсюдження, ядерна політика, Іран, КНДР

Анотація

Стаття присвячена вивченню еволюції ядерної політики Сполучених Штатів Америки у сфері нерозповсюдження в ХХІ столітті. Зазначається, що США як одна з перших ядерних держав приділяє значну увагу цьому питанню з метою підтримки стабільності режиму нерозповсюдження та міжнародної безпеки. Базуючись на методології контент-аналізу та якісній методології, автор визначає засади, пріоритети та основні методи стратегії адміністрації Білого дому щодо протидії ядерному розповсюдженню на базі основоположних документів США, виступів офіційних осіб та дослідників. Метою статті визначається вивчення засадничих елементів ядерної політики США щодо нерозповсюдження та оцінка наскільки успішною вважається ця політика, зокрема, на прикладах Ірану та КНДР. Задля досягнення поставленої мети дослідження автор поступово розкриває зміни у безпековому середовищі в контексті загрози поширення ядерної зброї та засобів доставки та яким чином це впливає на політику адміністрацій президентів США. Крізь призму таких документів, як Огляди ядерної політики та Стратегії національної безпеки США, що були оприлюднені у ХХІ столітті, визначаються головні загрози, а отже, і пріоритети та концепції, що формують загальну стратегію Вашингтона для протидії розповсюдженню ЗМЗ. У статті показано, що у ХХІ столітті серед основних загроз як Сполученим Штатам, їхнім союзникам та партнерам, так і режиму нерозповсюдження загалом увага значним чином концентрується на проблемах, які пов’язані з наявністю та розвитком ядерних та ракетних програм таких держав, як Іран та КНДР. Тому автор аналізує, як офіційний Вашингтон формує стратегію щодо проблеми розповсюдження ядерної зброї, як змінюються підходи різних адміністрацій для протидії цим загрозам, які вибиралися методи та застосовувалися підходи для врегулювання проблеми. З метою розуміння наскільки успішною була стратегія окремих адміністрацій президентів США вивчаються оцінки провідних дослідників та їхні аргументи. У висновках підсумовуються результати проведеного дослідження та розкривається авторське бачення проблеми, що досліджується.

Біографія автора

М. В. Скрипник, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Аспірант кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Він очолює Міжнародний відділ Ради молодих вчених ОНУ. Також він є молодшим лейтенантом запасу Збройних cил України за спеціалізацією сухопутних військ спеціального призначення. Він брав участь в Одеських міжнародних літніх та зимових школах, присвячених ядерній зброї, контролю над озброєннями та ядерній політиці США, Росії, Франції, актуальним викликам та загрозам режиму ДНЯЗ та стратегічній стабільності. Сферою його наукових інтересів є ядерна політика США, контроль над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї.

Посилання

National Defense Strategy of the United States of America. (2022). Including the 2022 Nuclear Posture Review and the 2022 Missile Defense Review. Ministry of Defense [in English]. [2022 National Defense Strategy of the United States of America. (2022). Including the 2022 Nuclear Posture Review and the 2022 Missile Defense Review. Ministry of Defense. URL: https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF (дата звернення: 15.06.2023)].

A Critical Evaluation of the Trump Administration’s Nuclear Weapons Policies. (2019). Arms Control Association. July 29 [in English]. [A Critical Evaluation of the Trump Administration’s Nuclear Weapons Policies. Arms Control Association. 2019, July 29. URL: https://www.armscontrol.org/events/2019-07/critical-evaluation-trump-administrations-nuclear-weapons-policies (дата звернення: 15.06.2023)].

A National Security Strategy of Engagement and Enlargement. (1996, February). Federation of American Scientists [in English]. [A National Security Strategy of Engagement and Enlargement. Federation of American Scientists. February, 1996. URL: https://fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm (дата звернення: 15.06.2023)].

Anderson, N. D. (2017). America’s North Korean Nuclear Trilemma. The Washington Quarterly, 40(4), 153–164 [in English]. [Anderson N. D. America’s North Korean Nuclear Trilemma. The Washington Quarterly. 2017. Vol. 40, Iss. 4. P. 153–164].

Arkin, W. (2002, March 10). Secret Plan Outlines the Unthinkable. Los Angeles Times [in English]. [Arkin W. Secret Plan Outlines the Unthinkable. Los Angeles Times. 2002. March 10. URL: https://web.archive.org/web/20020315070751/http://www.latimes.com/news/opinion/la-op-arkinmar10.story (дата звернення: 15.06.2023)].

Bolton, J. R. (2004). The Bush Administration’s Nonproliferation Policy: Successes and Future Challenges. Testimony Before the House International Relations Committee. Washington, DC. March 30 [in English]. [Bolton J. R. The Bush Administration’s Nonproliferation Policy: Successes and Future Challenges. Testimony Before the House International Relations Committee. 2004. March 30. Washington, DC. URL: https://2001-2009.state.gov/t/us/rm/31029.htm (дата звернення: 15.06.2023)].

Brown, W. L. (1994). Presidential Leadership and U.S. Nonproliferation Policy. Presidential Studies Quarterly, 24:3, 563–575 [in English]. [Brown W. L. Presidential Leadership and U.S. Nonproliferation Policy. Presidential Studies Quarterly. 1994. Vol. 24, Iss. 3. P. 563–575].

Clawson, Р. (1997). Dual Containment: Revive It or Replace It? The Washington Institute for Near East Policy. PolicyWatch, 290. December 18. [in English]. [Clawson Р. Dual Containment: Revive It or Replace It? The Washington Institute for Near East Policy. PolicyWatch, 290. 1997. December 18. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/dual-containment-revive-it-or-replace-it (дата звернення: 15.06.2023)].

Daalder, I. H., Lindsay, J. M., Steinberg, J. B. (2002, October 1). The Bush National Security Strategy: An Evaluation. Brookings Institution [in English]. [Daalder I. H., Lindsay J. M., Steinberg J. B. The Bush National Security Strategy: An Evaluation. Brookings Institution. 2002, October 1. URL: https://www.brookings.edu/research/the-bush-national-security-strategy-an-evaluation/ (дата звернення: 15.06.2023)].

Davenport, K. (2023, June 14). A New Opening for Nuclear Talks? Arms Control Association [in English]. [Davenport K. A New Opening for Nuclear Talks? Arms Control Association. 2023. June 14. URL: https://www.armscontrol.org/blog/2023-06/p4-1-iran-nuclear-deal-alert?emci=cde178ec-db0a-ee11-907c-00224832eb73&emdi=8980aa55-780b-ee11-907c-00224832eb73&ceid=23710650 (дата звернення: 15.06.2023)].

Dongsoo, K. (2016). The Obama Administration’s Policy Toward North Korea: The Causes And Consequences of Strategic Patience. Journal of Asian Public Policy, 9:1, 32–44 [in English]. [Dongsoo K. The Obama Administration’s Policy Toward North Korea: The Causes And Consequences of Strategic Patience. Journal of Asian Public Policy. 2016. Vol. 9, Iss. 1. P. 32–44].

Einhorn, R. (2022). Will Russia’s War on Ukraine Spur Nuclear Proliferation? Arms Control Association. October [in English]. [Einhorn R. Will Russia’s War on Ukraine Spur Nuclear Proliferation? Arms Control Association. 2022. October. URL: https://www.armscontrol.org/act/2022-10/features/russias-war-ukraine-spur-nuclear-proliferation (дата звернення: 15.06.2023)].

Galaka, S.P. (2002). Issue of Nuclear Nonproliferation in International Relations. Kyiv: Kyiv University [in Ukrainian]. [Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах. Київ : Київський університет. 2002. 278 с.].

Fitzpatrick, M. (2016). North Korea: Obama’s Prime Nonproliferation Failure. Arms Control Association. December [in English]. [Fitzpatrick M. North Korea: Obama’s Prime Nonproliferation Failure. Arms Control Association. 2016. December URL: https://www.armscontrol.org/act/2016-11/features/north-korea-obama%E2%80%99s-prime-nonproliferation-failure (дата звернення: 15.06.2023)].

Fitzpatrick, М. (2020, November 30). Assassinating a Scientist to Kill the Iran Deal. The International Institute for Strategic Studies [in English]. [Fitzpatrick М. Assassinating a Scientist to Kill the Iran Deal. The International Institute for Strategic Studies. 2020. November 30. URL: https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2020/11/assassinating-a-scientist-to-kill-the-iran-deal (дата звернення: 15.06.2023)].

Gause III, F.G. (1994). The Illogic of Dual Containment. Foreign Affairs. March/April [in English]. [Gause III F.G. The Illogic of Dual Containment. Foreign Affairs. 1994. March/April. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/illogic-dual-containment (дата звернення: 15.06.2023)].

Gergiieva, V., Sinovets, P. (2020). Evolution of US Policy Toward Iran’s Nuclear Program in XXI Century: From President Bush to President Trump. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 144, 23–33 [in English]. [Gergiieva V., Sinovets P. Evolution of US Policy Toward Iran’s Nuclear Program in XXI Century: From President Bush to President Trump. Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. 2020. Вип. 144. С. 23–33].

Hudson, J., Nakashima, E. (2021, April 30). Biden Administration Forges New Path on North Korea Crisis in Wake of Trump and Obama Failures. The Washington Post [in English]. [Hudson J., Nakashima E. Biden Administration Forges New Path on North Korea Crisis in Wake of Trump and Obama Failures. The Washington Post. 2021. April 30. URL: https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-administration-forges-new-path-on-north-korea-crisis-in-wake-of-trump-and-obama-failures/2021/04/30/c8bef4f2-a9a9-11eb-b166-174b63ea6007_story.html (дата звернення: 15.06.2023)].

Kimball, D.G. (2022). Biden’s Disappointing Nuclear Posture Review. Arms Control Association. December [in English]. [Kimball D.G. Biden’s Disappointing Nuclear Posture Review. Arms Control Association. 2022. December. URL: https://www.armscontrol.org/act/2022-12/focus/bidens-disappointing-nuclear-posture-review (дата звернення: 15.06.2023)].

Maksymenko, І. (2022). Security Assurances: Current Challenges and Implications for the Future. EUNPD Policy Paper [in English]. [Maksymenko І. Security Assurances: Current Challenges and Implications for the Future. EUNPD Policy Paper. 2022. URL: http://odcnp.com.ua/ukraine-and-npt-regime/247-security-assurances-current-challenges-and-implications-for-the-future (дата звернення: 15.06.2023)].

Mearsheimer, J.J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Security, 15 (1), 5–56 [in English]. [Mearsheimer J.J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Security. 1990. Vol. 15, Iss. 1. P. 5–56].

Nacht, М. (2005). U.S. Counterproliferation Policy. Wilson Center. January 27 [in English]. [Nacht М. U.S. Counterproliferation Policy. Wilson Center. 2005. January 27. URL: https://www.wilsoncenter.org/event/us-counterproliferation-policy (дата звернення: 15.06.2023)].

National Security Strategy 2010. The White House. Washington, DC. [in English]. [National Security Strategy 2010. The White House. Washington, DC. 2010. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (дата звернення: 15.06.2023)].

National Security Strategy of the United States of America. (2017). The White House. Washington, DC. [in English]. [National Security Strategy of the United States of America. The White House. Washington, DC. 2017. URL: https://www.whitehouse.gov›uploads›2017/12 (дата звернення: 15.06.2023)].

Nuclear Posture Review Report 2018. Ministry of Defense. Washington, DC. [in English]. [Nuclear Posture Review Report 2018. Ministry of Defense. Washington, DC. URL: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF (дата звернення: 15.06.2023)].

Nuclear Posture Review Report 2010. Archive. Ministry of Defense. Washington, DC. [in English]. [Nuclear Posture Review Report 2010. Archive. Ministry of Defense. Washington, DC. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf (дата звернення: 15.06.2023)].

Pollack, J.D. (2003). The United States, North Korea, and the End of the Agreed Framework. Naval War College Review, 56(3), 10–50 [in English]. [Pollack J.D. The United States, North Korea, and the End of the Agreed Framework. Naval War College Review. 2003. Vol. 56, Iss. 3. P. 10–50].

Rublee, M.R. (2009). Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint. Athens, GA: University of Georgia Press [in English]. [Rublee M.R. Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint. Athens, GA : University of Georgia Press. 2009. 320 p.].

Schlesinger, J.R. (1997). Nonproliferation and U.S. nuclear policy. Washington Quarterly, Summer, 20:3, 103–106 [in English]. [Schlesinger J.R. Nonproliferation and U.S. nuclear policy. Washington Quarterly. 1997. Summer. Vol. 20, Iss. 3. P. 103–106].

Sinovets, P. A. (2006). Nuclear Proliferation in the Middle East: Problems of XXI century. Naukovuy Vistnyk of Odesa State Economic University, 1(21), 159–166 [in Ukrainian]. [Сіновець П. А. Розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході: проблеми ХХІ століття. Науковий вісник Одеського державного економічного університету. 2006. Т. 1, Вип. 21. P. 159–166].

The National Security Strategy of the United States of America. (2002). Global Security. Washington, DC. [in English]. [The National Security Strategy of the United States of America. Global Security. 2002. Washington, DC. URL: https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf (дата звернення: 15.06.2023)].

U.S.–DPRK Relations. (2012). Press Statement. Victoria Nuland. Department Spokesperson, Office of the Spokesperson. The U.S. Department of State. Washington, DC, February 29 [in English]. [U.S.–DPRK Relations. Press Statement. Victoria Nuland. Department Spokesperson, Office of the Spokesperson. The U.S. Department of State. Washington, DC. 2012. February 29. URL: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm (дата звернення: 15.06.2023)].

Woolf, A. (2008). U.S. Nuclear Weapons in U.S. National Security Policy: Past, Present, and Prospects. CRS Report for Congress, January [in English]. [Woolf A. U.S. Nuclear Weapons in U.S. National Security Policy: Past, Present, and Prospects. CRS Report for Congress. 2008. January. URL: https://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl34226.pdf (дата звернення: 15.06.2023)].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Скрипник, М. В. (2023). ПИТАННЯ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В ЯДЕРНІЙ ПОЛІТИЦІ США У ХХІ СТ.: АНАЛІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ДОКУМЕНТІВ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 116–128. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288713

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ