Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Рік заснування: 2003. З 2019 р. журнал має назву «Міжнародні та політичні дослідження».
Галузь і проблематика: Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN: 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online)
DOI: 10.18524/2304-1439
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: соціологічні та політичні науки з 07.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік. З 2019 р. видається один раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Відповідальний редактор: Узун Юлія Вадимівна (серія «Політичні науки»)
Відповідальний редактор: Каменська Тетяна Григорівна (серія «Соціологія»)
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
Телефон: (048)7221210
E-mail: uzun.ulia76@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу