Анонси

 • Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Випуск "Політичні науки" та Випуск "Соціологія" (2019)

  2019-03-04

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

  ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

  ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СОЦІОЛОГІЯ  І  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ» в 2019 році

  Рік заснування: 2003; ISSN: 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online); DOI 10.18524/2304-1439

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.

  Галузь і проблематика: "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" – науковий рецензований фаховий журнал, який видає ОНУ.

  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.) Ми – журнал із повним відкритим доступом. Наші матеріали включені до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН. Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ;  Ulrich's Periodicals Directory ; Index Copernicus ; Google Академія ; ResearchBib .

  Серія «Політологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: аналізу історії  та теорії  політичної думки; висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку; дослідженню розвитку політичних процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах;розгляду формування системи національної безпеки;аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

  Серія «Соціологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: реконструкції розвитку історії та теорії соціології; аналізу соціальної культури та соціальних відносин в межах національних, регіональних, глобальних систем;дослідженням спеціальних та галузевих соціологій;

  Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (1 раз на рік – Серія «Соціологія»; 1 раз на рік  – Серія «Політологія»);

  Графік підготовки видань у 2019 р.:

  Серія      

  Прийом отриманих матеріалів для публікацій

  Перевірка та рецензування отриманих матеріалів для публікацій

   Рекомендація серії до друку рішенням Вченої Ради

  Публікація видання


  Соціологія

   

   до 1 Червня 2019

   

   до 1 Вересня   2019

   

  до 15 Вересня, 2019

   

   Жовтень, 2019

     Політологія

   

   

  до 1 Червня    2019

   

   

  до 1 Вересня  2019

   

   

  до 15 Вересня, 2019

   

   

  Жовтень, 2019

   

  Головний редактор: І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26 Сайт виданняhttp://heraldiss.onu.edu.ua/

  Відповідальний редактор (Серія «Політичні науки»)– Узун Юлія Вадимівна  е-mail: uzun.ulia76@gmail.com; Відповідальний секретар (Серія «Соціологія») – Каменська Тетяна Григорівна; е-mail: :nikadevichya@mail.ru

  Читати більше про Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Випуск "Політичні науки" та Випуск "Соціологія" (2019)
 • Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Випуск "Політичні науки" та Випуск "Соціологія"

  2018-04-25

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

  ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

  ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СОЦІОЛОГІЯ  І  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»

  Рік заснування: 2003; ISSN: 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online); DOI 10.18524/2304-1439

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.

  Галузь і проблематика: "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" – науковий рецензований фаховий журнал, який видає ОНУ.

   

  Читати більше про Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Випуск "Політичні науки" та Випуск "Соціологія"