РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ І «БОЛГАРИ ЗАРУБІЖЖЯ»: ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • С. В. Коч Кафедра історія та світової політики факультету міжнародних відносин, політології т а соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2825-3563

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144308

Ключові слова:

діаспора, національна політика, болгари за кордоном, етнічне лобіювання.

Анотація

У Республіці Болгарії протягом двох десятиліть формується механізм державного управління політикою щодо болгарських спільнот за кордоном. Інституційна система державних органів Болгарії, яка опікується болгарськими громадами за кордоном, включає вищі керівні органи, органи загальної компетенції та спеціалізовані органи. У представленій роботі на підставі аналізу державних законів і політичних програм, системи державних органів і проведеної ними роботи розглядається процес формування політики Республіки Болгарії щодо болгарської діаспори в Україні. Національна стратегія Республіки Болгарії розвивається в напрямку інтегрування всіх осіб болгарського походження в єдину націю, яка трактується поза територією і кордонами. Держава підтримує ідею створення наднаціонального органу з представницькими повноваженнями. Республіка Болгарія зацікавлена в ресурсах, якими володіє діаспора співвітчизників, і демонструє готовність створювати механізми залучення зарубіжних співвітчизників до участі в національно-державному розвитку.

Біографія автора

С. В. Коч, Кафедра історія та світової політики факультету міжнародних відносин, політології т а соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова.

кандидат політичних наук, доцент кафедри історії та світової політики факультету міжнародних відносин, політології т а соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова.

Посилання

Arevtov, Nikolay. «B’lgarskoto v’zrazhdane i Evropa.» Sfiya: Kralica Mab.,2007.

Asociaciya na b’lgarite po sveta. Accessed August 19, 2017. http://www.assobulg.com/index.html

Asociaciyata na b’lgarskite uchilischa v chuzhbina. Accessed August 11, 2017. http://www.abgschool.org/drupal/

Bilga, Mariya. «B’lgarite ot Besarabiya v politikata na B’lgariya sled 1991». In Besarabskite b’lgari v posts’vetskoto prostranstvo. Kultura, politika, identichnost. Sofiya: IK «Logis». (2012):97–128.

Bolgary 23 stran vstretilis’ v Bryussele. Interv’yu s predsedatelem mezhdunarodnoy associacii za druzhbu i sotrudnichestvo «Moldova-Bolgariya» V. Zabolotnyy. Oficial’nyy sayt mezhdunarodnoy associacii za druzhbu i sotrudnichestvo «Moldova-Bolgariya» Accessed August 9, 2018. http://www.moldbul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:-23-&catid=36:2013–03–14–21–21–13&itemid=54

Vangelov, Boris. Politika v sfere obrazovaniya dlya bolgarskih obschin za rubezhom: itogi i plany. БНР Radio Bulgaria. 09.12.16. Аccessed August 23, 2017. http://bnr.bg/ru/post/100770247

Godishen otchet 2016–2017 g. za deynostta na sdruzhenie s nestopanska cel «Asociaciya na b’lgarskite uchilischa v chuzhbinaza» perioda yuli 2016 g. — yuli 2017 g. ABUCh. Accessed August 6, 2018. http://www.abgschool.org/drupal/?q=node/376

Grek, Ivan. Bolgariya i bolgary Moldovy i Ukrainy v kontekste geopoliticheskogo processa v yugo-vostochnoy Evrope na rubezhe ХХ — ХХІ v. Bessarabiya i osvobozhdenie Bolgarii. Ch:SSB, 2004.

Dіzanova, Ada. «Nacіonal’no-kul’turna robota sered bolgars’kogo naselennya pіvdnya Ukraїni u 20–30-h rr. ХХ st.» B’lgarite v Severnoto Prichernomorie. Izsledovaniya i materiali. T. 10. Odesa. Veliko T’rnovo. (2009):437–441.

D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Accessed July 27, 2017. http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1644.

Zakon za b’lgarite, zhiveeschi izv’n Republika B’lgariya ot 11.04.2000 g. B’lgarskiyat pravenportal. Аccessed July 17, 2017. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134916612

Zakon za b’lgarskoto grazhdanstvo, v sila ot 20.02.1999 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 29, 2018. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592.

Zakon za vissheto obrazovanie. B’lgarskiyat praven portal. Accessed July 15, 2018 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361.

Zakon za trudovata migraciya i trudovata mobilnost ot 21.05.2016 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 17, 2018. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623

Zakon za chuzhdencite v Republika B’lgariya. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 17, 2018. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296.

Zakon za yuridicheskite lica s nestopanska cel, v sila ot 01.01.2001 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 28, 2018 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720

Zakonoproekt za izmenenie i dop’lnenie na Zakona za b’lgarite, zhiveeschi izv’n Republika B’lgariya № 554–01–20 ot 04/02/2015. Oficialen sayt na Narodno s’branie na Respublika B’lgariya. Аccessed July 29, 2018. http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15205/.

Ivanov M. Prezidentskata instituciya i b’lgarite v chuzhbina (1990–1996). Al’manah «Rodolyubec». 1998. (259–260).

Ivanov, Rumen. «B’lgarite izv’n B’lgariya.» Protobulgarians. July 29, 2018. Аccessed July 29, 2018 http://www.protobulgarians.com/Statii %20ot %20drugi %20avtori/Rumen %20

Ivanov %20- %20Varna/B7lgarite %20izv7n %20B7lgariya.htm.

Konferenciya v Bryuseli «Politiki za b’lgarite v chuzhbina» 15.11.2012 D’rzhavnata agenciyaza b’lgarite v chuzhbina. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed August 11, 2018. www.aba.government.bg.

Koordinacionnyy centr po svyazi s bolgarami v Ukraine. D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Аccessed August 10, 2018. http://www.aba.government.bg/?show=10

Kosikov, Zhorzhe. Imigraciyata v Braziliya. Besarabski b’lgari i gagauzy. Sofiya: DABCh,2014.

Mizov, Maksim. B’lgarskiyat etnicheski model. Politicheska mitologiya ili problemna realnost? Sofiya: Avangard Prima, 2011.

Milanov, Emil. «B’lgarskoto prosvetno delo zad granica 1990–2005. B’lgarite v Severnoto Prichernomorie». Izsledovaniya i materiali. Odesa: Druk, 2006.

Ministry obrazovaniya Ukrainy i Bolgarii otkryli v Odesse kabinet izucheniya evropeyskih yazykov Odesa, 01 noyabrya 2017 g. Kontekst 26. Prichernomor’e informacionnoe agentstvo.Аccessed August 15, 2018. http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/education/2017–11–01/196044.php

Minkov, Ignat. «Etnosi i globalizacionni obschnosti. Etnichnite obschnosti na B’lgariya.» Nacionalnata shema i v procesite na globalizaciya. Sofiya: IK «Tip-top pres», 2011.

Naulko, Vsevolod. «Suchasnі etnіchnі procesi sered bolgars’koї dіaspori Ukraїni.» In Materіali mіzhnarodnogo kruglogo stolu «Bolgari v Ukraїnі: v poshukah nacіonal’noї іdentichnostі (minule і suchasne)». K.,1998. (37–42).

Nauchen cent’r «B’lgarska nacionalna strategiya». B’lgarska akademiya na naukite i izkustvata (BANI). Аccessed August 10, 2018. http://www.basa.bg/index.php/otdeleniq-na-bani/nauka/100–2012–04–05–12–06–48.

Nacionalen statisticheski institut. Аccessed August 22, 2018.http://nsi.bg 30. Nacionalna strategiya v oblastta na migraciyata, ubezhischeto i integraciyata (2011–2020).

Dokument’t e priet s Protokol № 8.17 na Ministerskiya s’vet ot 23.02.2011 g. Oficialen sayt na Ministerski s’vet. Portal za obschestveni konsul’tacii. Аccessed May 10, 2018. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=670.

Nacionalna strategiya za b’lgarskite grazhdani i istoricheskite b’lgarski obschnosti po sveta ot 23.07.2014 g. Oficialen sayt na Ministerski s’vet. Portal za obschestveni konsul’tacii. Аccessed August 23, 2018. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=938.

Nyagulov, Blagosvet. «B’lgarskite obschnosti zad granica.» In Obschnosti i identichnosti v B’lgariya. Sofiya: Petekston, 1998: 408 –438.

Petkov, Sergey. Bolgarskaya diaspora v Ukraine: pravovoe polozhenie (XVII — XIX vv.). Zaporozh’e, 1997.

Podgotavlivaetsya distancionnoe obuchenie po bolgarskomu yazyku dlya bolgar za rubezhom. BNR Radio Bulgaria 26.07.17 Аccessed August 25, 2018. http:// bnr.bg/ru/post/100856838/podgotavlivaetsa-distancionnoe-obuchenie-po-bolgarskomu-aziku-dla-bolgar-za-rubejom.

Postanovlenie № 103 za os’schestvyavane na obrazovatelna deynost sred b’lgarite v chuzhbina na Ministerski S’vet ot 31.05.1993 g. Oficialen sayt na Ministerstvo na obrazovanieto i naukata. Аccessed August 5, 2018. http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=58.

Potanovlenie № 228 na za priemane na grazhdani na Republika Makedoniya za studenti v d’rzhavnite visshi uchilischa na Republika B’lgariya. Ot 20.05. 1997. Oficialen sayt na Ministerstvo na obrazovanieto i naukata. Аccessed August 3, 2018. https://www.mon.bg/?go=p age&pageId=7&subpageId=58.

Pravilnik za ustroystvoto i deynostta na nacionalniya s’vet za s’trudnichestvo po etnicheskite i integracionnite v’prosi k’m ministerskiya s’vet. Ot 15.04.2011 g. B’lgarskiyat praven portal.

Аccessed August 7, 2018. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135541318

Protokol zasedanie na Komisiyata po politikite za b’lgarite v chuzhbina. Ot 25.03.2015 g. Oficialen sayt na Narodno s’branie na Respublika B’lgariya. Аccessed August 20, 2018. http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/steno/ID/3614.

Protokol o sotrudnichestve i obmene mezhdu Ministerstvom obrazovaniya i nauki Ukrainy i Ministerstvom obrazovaniya i nauki Respubliki Bolgariya na 2015/16, 2016/17, 2017/18,

/19 gg.

Regist’r na organizaciite na b’lgari po smis’la na ZBZhIRB. Oficialen sayt na D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Аccessed August 19, 2018. http://www.aba.government. bg/?country=73.

Stenograma ot rabotna srescha «Nacionalen s’vet na b’lgarite, zhiveeschi izv’n R. B’lgariya». 21 dekemvri 2013 g. v Narodnoto s’branie, po temata «Nacionalen s’vet na b’lgarite v chuzhbina ». EuroChicago. 2014.01.17. Аccessed August 23, 2018. http://www.eurochicago.com/2014/01/stenograma-ot-rabotnata-sreshta-natsionalen/

S’zdavame specialen fond za b’lgarite v chuzhbina. Ot 16.06.2008. News.bg. Аccessed August 27, 2018. https://news.bg/politics/sazdavame-spetsialen-fond-za-balgarite-v-chuzhbina.html.

Ustav Asociaciya na b’lgarite po sveta. Аccessed August 22, 2018. http://www.assobulg.com/ustav.html

Ustav na Mezhdunarodnata asociaciya na b’lgarite (MAB) OMDA. Wonderland Bulgaria. Аccessed August 20, 2018. http://prehod.omda.bg/gallery/gallery2.php?SideMenu=on&IDArticle=919&IDMenu=635#/2

Ustav na sdruzhenie s nestopanska cel Asociaciya na b’lgarskite uchilischa v chuzhbina (ABUCh) Priet na 15 avgust 2007 g. v gr. Plovdiv. Аccessed August 11, 2018. http://www.abgschool.org/drupal/files/doc/13/Ustav2013.pdf

Chervenkov, Nikolay. «Bolgary Moldovy: svyaz’ s metropoliey — Bolgariey.» In Chelovekv istorii i kul’ture. Sb. nauchnyh rabot v chest’ 70-letiya laureata Gosudarstvennoy Premii Ukrainy, akademika RAEN, professora, V. N. Stanko. Odessa — Ternovka: Druk, 2007. (490–498).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-13

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ