ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СПЕЦИФІКУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

  • Л. І. Мазуренко Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Україна https://orcid.org/0000-0003-3189-8215

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288716

Ключові слова:

військовослужбовці, політична свідомість, специфіка військової праці, політична реальність, статус військовослужбовців

Анотація

У статті досліджено основні фактори, що визначають специфіку формування політичної свідомості військовослужбовців. Доведено, що політична свідомість військовослужбовців – це одна з основних складових форм суспільної свідомості, яка, як правило, виникає спільно з появою державності та політичної влади і є найбільш загальною категорією, що характеризує суб'єктивну сторону політики в цілому. Визначено етапи формування політичної свідомості військовослужбовців: здобуття соціально-політичних знань у процесі критичного осмислення політичної дійсності, поступової раціоналізації чуттєвих уявлень, узагальнення наявної інформації про політичне життя суспільства; трансформація здобутих знань у переконання, яка відбувається в процесі суспільно-політичної практики; визначення на основі політичних переконань та аналізу власного досвіду політичної орієнтації суб'єкта, яка значною мірою обумовлює політичну поведінку.

Виявлено та систематизовано фактори, що визначають специфіку формування політичної свідомості у військовослужбовців. Перш за все важливою складовою політичної свідомості є така морально-етична категорія, як «захист Вітчизни»; наступний фактор – статус військовослужбовців; специфіка військової праці; високі вимоги до професійного статусу військовослужбовців у поєднанні з регламентованим характером їхньої праці; замкнутість соціально-професійної групи військовослужбовців; матеріальні фактори; засоби масової інформації; прагнення до отримання інформації.

Доведено, що військовослужбовець є громадянином своєї країни, членом військового колективу, тому він у тій чи іншій мірі включається в суспільно-політичну діяльність: участь у виборах, в обговоренні найважливіших документів держави, зборів особового складу і т. д. Це важлива сфера військової служби, де відбувається процес формування політичної свідомості військовослужбовців, особливо їх суспільно-політичних якостей.

Біографія автора

Л. І. Мазуренко, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Кандидат політичних наук (із 2016 р.), доцент кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». Наукові інтереси в дослідженнях: загальні проблеми політології, політичний менеджмент, політичні комунікації, міжнародні відносини, політичні технології, теорія політичного конфлікту, загальна теорія політики.

Посилання

Aleshchenko, V. I., Baranivskyi, V. F., Kobzar, A. O. (2014). Actual nutrition of ideology and ideological work in the Ukrainian army. Kyiv: “Zoloti vorota” [in Ukrainian]. [Алещенко В. І., Баранівський В. Ф., Кобзар А. О. Актуальні питання ідеології та ідеологічної роботи в українському війську : монографія / під заг. ред. В.Ф. Баранівського. Київ : Золоті ворота, 2014. 232 с.]

Bebyk, V. M. (2003). Political science for politicians and citizens. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]. [Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : монографія. Київ : МАУП, 2003. 424 с.]

Blikhar, V. S., Kurys, V. Z. (2020). Military personnel's value universe: philosophical and legal discourse. Khmelnytskyi: KhUUP im. L. Yuzkova [in Ukrainian]. [Бліхар В. С., Курись В. З. Ціннісний універсум військовослужбовця: філософсько-правовий дискурс : монографія. Хмельницький : ХУУП ім. Л. Юзькова, 2020. 291 с.]

Hryhorenko, Ye. I. (2010). Constitutional principles of military service by citizens of Ukraine: problems of theory and practice. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]. [Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики : монографія. Xарків : Право, 2010. 280 с.]

Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy (2022). Political process in independent Ukraine: results and problems. Kyiv: IPiEnD im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian]. [Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : монографія. Вид. 2-ге, доп. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 704 с.]

Kolesnichenko, O. S. (2018). Fundamentals of combat psychological traumatization of military personnel. Kharkiv: FOP Brovin O. V. [in Ukrainian]. [Колесніченко О. С. Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців : монографія. Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. 488 с.]

Slobodianiuk, M. V. (2016). National and patriotic motifs in the symbols of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Bulletin of the National Academy of management personnel of culture and arts, 4, 52–56 [in Ukrainian]. [Слободянюк М. В. Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. No. 4. С. 52–56.]

Tsiurupa, M. V. (2008). Military policy as a factor of consolidation of political forces in Ukraine. Scientific notes of the Institute of political and ethnonational studies, 38, 25–34 [in Ukrainian]. [Цюрупа М. В. Воєнна політика як фактор консолідації політичних сил України. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. 2008. No. 38. С. 25–34.]

Zelenko, H. I. (2022). Crisis of political development in Ukraine: causes, remedies and ways of leveling. Kyiv: IPiEnD im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian]. [Зеленько Г. І. Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 352 с.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Мазуренко, Л. І. (2023). ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СПЕЦИФІКУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 159–166. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288716

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ