ПОЛІТИКА, ОРІЄНТОВАНА НА МІСТО: СОЦІАЛЬНІ РУХИ НОВОГО УРБАНІЗМУ ТА МУНІЦИПАЛІЗМУ НА ШЛЯХУ ДО ІННОВАЦІЙ

Автор(и)

  • Б. Є. Андріїв Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Україна https://orcid.org/0000-0002-0254-6512

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288704

Ключові слова:

політика на основі місця, новий муніципалізм, новий урбанізм, місцеве самоврядування, демонополізація, співробітництво міст, міжнародний муніципальний рух

Анотація

У статті розглядаються новітні тенденції, пов’язані з глобальними трансформаціями, в контексті впровадження нової глобальної «політики на основі місця». Автор звертає увагу, що через технологічні, демографічні та міграційні процеси, які призводять до масштабної урбанізації та концентрації населення Землі в містах, визнання комфортності міста, орієнтованого на соціальні потреби та потреби людей різного віку стало привілейованим об’єктом такої глобальної і національної політики. Зазначається, що урбанізація та формування глобальних міст – метрополій, агломерацій тощо – призводить до надмірної концентрації виробництв, нерівномірності глобального заселення територій, надмірної імміграційної навантаженості на центри промислового зростання, що своєю чергою зумовлює проблеми глобальної соціальної нерівності, яка проявляється і в ієрархії міст, і у внутрішній соціальній ієрархії в містах. Автор вказує, що два соціальних рухи – Новий муніципалізм та Новий урбанізм – стали глобальними соціальними рухами, які втілюють інновації для сприяння вирішенню вищевказаних проблем. Тому метою дослідження є визначення основних пропозицій нового урбанізму та нового муніципалізму для реалізації «політики на основі місця» в місті як центрі інновацій. У статті розглядаються історичні особливості розвитку обох рухів, побудованих на гаслах: «демократія починається там, де ти живеш» і «право на місто». У статті визначаються основні цілі та принципи діяльності організацій, які є учасниками цих рухів, а також розглядається науково методологічний дискурс, сформований навколо розвитку цих рухів. Зокрема, автор представляє тлумачення «природи» муніципалізму, аналізує три моделі муніципалізму, згідно з типологією Метью Томпсона. У висновках автор вказує, що ідеї планування та успішні проєкти Нового урбанізму просувають інструменти для якісного містобудування заради людини в умовах глобальної реконструкції міських мереж з метою деконцентрації та демонополізації ресурсів, інвестицій. Ідеї Нового муніципалізму просувають інструменти для забезпечення самоорганізації на рівні міст, інструменти соціальної солідарної взаємодії для захисту інтересів людини.

Біографія автора

Б. Є. Андріїв, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Аспірант кафедри міжнародної політики факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету.

Посилання

Acuto, M., Morissette, M., Tsouros, A. (2017). City diplomacy: Towards more strategic networking? Learning with WHO Healthy Cities. Global Policy, 8(1), 14–22 [in English]. [Acuto M., Morissette M., Tsouros A. City diplomacy: Towards more strategic networking? Learning with WHO Healthy Cities. Global Policy. 2017. Vol. 8, Is. 1. P. 14–22.]

Atlas of Utopias. (2023). Transformative Cities Featured Initiative [in English]. Atlas of Utopias. Transformative Cities Featured Initiative. 2023. 07 June. URL: https://transformativecities.org/atlas-of-utopias/ (дата звернення: 07.06.2023).]

Bauwens, M., Onzia, Y. (2017). Commons Transition Plan for the City of Ghent. 132 p. [in English]. [Bauwens M, Onzia Y. Commons Transition Plan for the City of Ghent. 2017. 132 p. URL: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Commons%20Transition%20Plan%20-%20under%20revision.pdf (дата звернення: 07.06.2023).]

Beveridge, R., Koch, P. (2021). Contesting austerity, de-centring the state: Anti-politics and the political horizon of the urban. Environment and Planning C: Politics and Space, 39(3), 451–468. DOI: 10.1177/2399654419871299 [in English]. [Beveridge R., Koch P. Contesting austerity, de-centring the state: Anti-politics and the political horizon of the urban. Environment and Planning C: Politics and Space. 2019. Vol. 39, Is. 3. P. 451–468. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2399654419871299.]

Bookchin, M. (1987). The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship. San Francisco: Sierra Club Books [in English]. [Bookchin M The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship. San Francisco : Sierra Club Books, 1987. 300 p.]

Bookchin, M. (1991). Libertarian Municipalism: An Overview. Green Perspectives. October 1991 [in English]. [Bookchin, M. Libertarian Municipalism: An Overview. Green Perspectives. October 1991. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-libertarian-municipalism-an-overview (дата звернення: 07.07.2023).]

Burdett, R. (2016). Inequality and urban growth. OECD Yearbook [in English]. [Burdett R. Inequality and urban growth. OECD Yearbook, 2016. URL: https://www.oecd.org/social/inequality-urban-growth.htm (дата звернення: 07.07.2023).]

Campbell, E. (1987). The ideals and origins of the Franco-German sister cities movement, 1945–1970. History of European Ideas, 8(1), 77–95 [in English]. [Campbell E. The ideals and origins of the Franco-German sister cities movement, 1945–1970. History of European Ideas. 1987. Vol. 8, Is. 1. P. 77–95.]

Capello, R., Lenzi, C. (2014). Spatial Heterogeneity in Knowledge, Innovation, and Economic Growth Nexus: Conceptual Reflections and Empirical Evidence. Journal of Regional Science, 54 (2), 186–214 [in English]. [Capello R., Lenzi C. Spatial Heterogeneity in Knowledge, Innovation, and Economic Growth Nexus: Conceptual Reflections and Empirical Evidence. Journal of Regional Science. 2014. Vol. 54, Is. 2. P. 186–214.]

Carson, K. (2017). Libertarian municipalism: Networked cities as resilient platforms for post-capitalist transition. Center for a Stateless Society [in English]. [Carson K. Libertarian municipalism: Networked cities as resilient platforms for post-capitalist transition. Center for a Stateless Society. 2017. URL: https://c4ss.org/content/50407 (дата звернення: 07.07.2023).]

Chatterton P., Pusey A. (2020). Beyond capitalist enclosure, commodification and alienation: Postcapitalist praxis as commons, social production and useful doing. Progress in Human Geography, 44 (1), 27–48. DOI: 10.1177/0309132518821173 [in English]. [Chatterton P, Pusey A. Beyond capitalist enclosure, commodification and alienation: Postcapitalist praxis as commons, social production and useful doing. Progress in Human Geography. 2020. Vol. 44, Is. 1. P. 27–48. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309132518821173 (дата звернення: 07.07.2023).]

Clarke, N. (2012). Urban policy mobility, anti-politics, and histories of the transnational municipal movement. Progress in Human Geography, 36(1), 25–43 [in English]. [Clarke, N. Urban policy mobility, anti-politics, and histories of the transnational municipal movement. Progress in Human Geography. 2012. Vol. 36, Is. 1. P. 25–43. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0309132511407952 (дата звернення: 07.07.2023).]

CNU. (2023). CNU. Congress for the New Urbanism. 2023. URL: https://www.cnu.org/what-we-do/build-great-places/plaza-la-reina (дата звернення: 07.07.2023).]

Cochrane, A. (1993). Whatever happened to local government? Open University Press, Buckingham [in English]. [Cochrane A. Whatever happened to local government? Open University Press, Buckingham, 1993. 150 p.].

Das, M.B., Yuko, A., Chapman, T.B., Jain, V. (April 1, 2022). Silver Hues Building Age-Ready Cities. World Bank, Washington, DC. [in English]. [Das M.B., Yuko A., Chapman T.B., Jain V. Silver Hues Building Age-Ready Cities. World Bank, Washington, DC. 2022, 1 April. URL: https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d4b84e5a-8d31-5b32-b8ad-3d23b7f0c61e/full (дата звернення: 07.07.2023).]

Duranton, G., Venables, A.J. (2018). Place-Based Policies for Development. Policy Research Working Paper 8410, World Bank, Washington, DC. [in English]. [Duranton G., Venables A.J. Place-Based Policies for Development. Policy Research Working Paper 8410, World Bank, Washington, DC. 2018.]

Ehrlich, M.V., Overman, H.G. (2020). Place-Based Policies and Spatial Disparities across European Cities. Journal of Economic Perspectives, 34(3), 128–149 [in English]. [Ehrlich M.V., Overman H.G. Place-Based Policies and Spatial Disparities across European Cities. Journal of Economic Perspectives. 2020. Vol. 34, Is. 3. P. 128–149.]

Featherstone, D. (2015). Thinking the crisis politically: Lineages of resistance to neo-liberalism and the politics of the present conjuncture. Space and Polity, 19(1), 12–30 [in English]. [Featherstone D. Thinking the crisis politically: Lineages of resistance to neo-liberalism and the politics of the present conjuncture. Space and Polity. 2015. Vol. 19, Is.1. P. 12–30.]

Grover, A., Lall, S.V., Maloney, W.F. (2022). Place, Productivity, and Prosperity: Revisiting Spatially Targeted Policies for Regional Development. Washington, DC: World Bank. [in English]. [Grover A., Lall S.V., Maloney W.F. Place, Productivity, and Prosperity: Revisiting Spatially Targeted Policies for Regional Development. Washington, DC : World Bank. 2022. URL: http://hdl.handle.net/10986/36843 (дата звер-нення: 07.07.2023).].

Hall, T., Hubbard, P. (1998). The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime, and Representation. Chichester, England; New York: Wiley [in English]. [Hall T., Hubbard P. The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime, and Representation. Chichester, England; New York : Wiley, 1998. 370 p.]

Jarvis, H. (2019). Sharing, togetherness and intentional degrowth. Progress in Human Geography, 43(2), 256–275 [in English]. [Jarvis H. Sharing, togetherness and intentional degrowth. Progress in Human Geography. 2019. Vol. 43, Is. 2 P. 256–275.]

Kincaid, J. (1989). Rain clouds over municipal diplomacy: Dimensions and possible sources of negative public opinion, 223–250. In: Fry, E., Radebaugh, L., Soldatos, P. (Eds.) The New International Cities Era: The Global Activities of North American Municipal Governments. Brigham University, Provo, UT [in English]. [Kincaid J. Rain clouds over municipal diplomacy: Dimensions and possible sources of negative public opinion. The New International Cities Era: The Global Activities of North American Municipal Governments. / Eds. by E. Fry., L. Radebaugh, P. Soldatos. Brigham University, Provo, UT, 1989. P. 223–250.]

Lauermann, J. (2018). Municipal statecraft: Revisiting the geographies of the entrepreneurial city. Progress in Human Geography, 42(2), 205–224 [in English]. [Lauermann J. Municipal statecraft: Revisiting the geographies of the entrepreneurial city. Progress in Human Geography. 2018. Vol. 42, Is. 2. P. 205–224.]

Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution. Minneapolis: University of Minnesota Press [in English]. [Lefebvre H. The Urban Revolution. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003. 196 р.]

Megacities of the world. (2023). How the life of huge cities flows [in Ukrainian]. [Мегаполіси світу. Як про¬тікає життя величезних міст. 2023. URL: https://businessvisit.com.ua/uk/blog/megapolisi-svitu-yak-protikaye-zhittya-velicheznih-mist/ (дата звернення: 01.07.2023).]

Mission CNU. (2023). URL: https://www.cnu.org/who-we-are/organization [in English]. [Mission CNU – Congress for the New Urbanism. 2023. URL: https://www.cnu.org/who-we-are/organization (дата звернення: 07.07.2023)]

Neumark, D., Simpson, H. (2014). Place-Based Policies. Working Paper, 20049. National Bureau of Economic Research 1050. Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138. April [in English]. [Neumark D., Simpson, H. (2014). Place-Based Policies. Working Paper 20049, National Bureau of Economic Research 1050. Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138. April 2014]. URL: http://www.nber.org/papers/w20049 (дата звернення: 07.07.2023)].

Purcell, M (2002). Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal, 58(2–3), 99–108 [in English]. [Purcell M. Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal. 2002. Vol. 58, Is. 2–3. P. 99–108.]

Russell, B. (2019). Beyond the local trap: New municipalism and the rise of the Fearless Cities. Antipode, 51(3), 989–1010 [in English]. [Russell, B. (2019). Beyond the local trap: New municipalism and the rise of the Fearless Cities. Antipode. 2019. Vol. 51, Is. 3, P. 989–1010.]

Saunier, P-Y. Taking Up the Bet on Connections: a Municipal Contribution. Contemporary European History, 2001, 11(4), 507–527 [in English]. [Saunier P-Y. Taking Up the Bet on Connections: a Municipal Contribution. Contemporary European History. 2001. Vol. 11, Is. 4. P. 507–527. URL: https://shs.hal.science/halshs-00002770/document (дата звернення: 07.07.2023).]

Schaefer, М. (May 1, 2020). Switzerland: Deep Urbanism for an Age of Disruption Strelka Press [in English]. [Schaefer М. Switzerland: Deep Urbanism for an Age of Disruption Strelka Press, 2020. 96 р.]

Steuteville, R. (2018). 25 Great Ideas оf New Urbanism. CNU [in English]. [Steuteville R. 25 Great Ideas оf New Urbanism. CNU. 2018. 204 p. URL: https://www.cnu.org/sites/default/files/25-great-ideas-book.pdf?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com (дата звернення: 07.07.2023).].

Sutton, S.A. (2019). Cooperative cities: Municipal support for worker cooperatives in the United States. Journal of Urban Affairs, 41(8), 1081–1102. DOI: 10.1080/07352166.2019.1584531 [in English]. [Sutton S.A. Cooperative cities: Municipal support for worker cooperatives in the United States. Journal of Urban Affairs, 2019. Vol. 41, Is. 8. P. 1081–1102.]

Thompson, M. (2020). What’s so new about New Municipalism? Progress in Human Geography, XX(X), 1–26. DOI: 10.1177/0309132520909480 [in English]. [Thompson, M. What’s so new about New Municipalism? Progress in Human Geography. 2020. XX(X). P. 1–26. URL: https://livrepository.liverpool.ac.uk/3093982/1/0309132520909480.pdf (дата звернення: 01.07.2023).] Urban Development At-A-Glance. Worldbank. (2023). [in English]. [Urban Development At-A-Glance. Worldbank. 2023. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment. (дата звернення: 01.07.2023)]

World Urbanization Prospects (2023). [in English]. [World Urbanization Prospects UN. 2023. URL: https://www.un.org/uk/desa/68-world-population-projected-live-urban-areas-2050-says-un (дата звернення: 01.07.2023).]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Андріїв, Б. Є. (2023). ПОЛІТИКА, ОРІЄНТОВАНА НА МІСТО: СОЦІАЛЬНІ РУХИ НОВОГО УРБАНІЗМУ ТА МУНІЦИПАЛІЗМУ НА ШЛЯХУ ДО ІННОВАЦІЙ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 13–29. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288704

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ