КУЛЬТУРНИЙ НАПРЯМ «М’ЯКОЇ СИЛИ» НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Ю. П. Мателешко Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Україна https://orcid.org/0000-0001-5327-8354

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288710

Ключові слова:

«м’яка сила», Німеччина, Україна, інституції, публічна дипломатія, культурна дипломатія

Анотація

У статті проаналізовано культурну діяльність німецьких недержавних інституцій (організацій) в Україні протягом періоду незалежності крізь призму концепції «м’якої сили» ("soft power") Дж. Ная, з’ясовано цілі, напрями та результати цієї діяльності. У роботі застосовано широке розуміння культури, яка включає освіту, науку, мистецтво, літературу, світогляд, цінності тощо. Джерельну основу дослідження становлять матеріали вебсторінок німецьких інституцій та їхніх українських осередків, а також законодавчі акти, аналітичні доповіді, глобальні рейтинги та результати соціологічних опитувань.

Інституційну основу німецької культурної «м’якої сили» в Україні утворюють недержавні організації, які переважно фінансуються з федерального бюджету ФРН. До них належать Інститут Гете, Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Фонд Олександра Гумбольдта та «Німецька хвиля» (DW). При реалізації політики "soft power" зазначені інституції спираються на такі ресурси, як німецька мова та культура, федеральна система освіти та науки, а також ліберально-демократичні цінності. Діяльність цих організацій в Україні здійснюється через різні форми контактів із цільовими аудиторіями та загалом відповідає меті поширення німецької (а також європейської) культури в її широкому значенні. Водночас кожна організація має свої пріоритети: популяризація німецької мови та культури (Інститут Гете), розвиток академічних обмінів (DAAD), співпраця у сфері науки (Фонд Гумбольдта), просування ліберально-демократичних поглядів («Німецька хвиля»). Після 24 лютого 2022 р. представники згаданих інституцій засудили російську агресію та скоригували свою діяльність відповідно до умов та потреб воєнного часу. Головними результатами діяльності німецьких організацій є формування позитивного іміджу ФРН та поширення європейських культурних і політичних цінностей серед цільових груп населення України (переважно молоді).

Біографія автора

Ю. П. Мателешко, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Кандидат історичних наук (із 2008 р.), доцент (із 2015 р.), доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету історії та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Досліджував такі теми, як політико-адміністративна система Київської Русі, проблеми Карпатського єврорегіону, формування Балто-Чорноморсько-Каспійської вісі, геополітичні наслідки анексії Криму та ін. Головна сфера наукових зацікавлень із 2018 р. – проблеми «м’якої сили» в міжнародних відносинах у контексті розвитку Української держави. Автор близько 80 наукових та навчально- методичних праць. За час своєї науково-педагогічної діяльності взяв участь більше ніж у 30 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Персональна сторінка: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/fhistory_relati-
kafkraino/staff

Посилання

Auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland (2007). Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. Retrieved from: https://www.bundestag.de/resource/blob/414764/985e4f193867cc676bdc8dffb6480f1d/WD-10-053-07-pdf-data.pdf [in German]. [Auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. 2007. URL: https://www.bundestag.de/resource/blob/414764/985e4f193867cc676bdc8dffb6480f1d/WD-10-053-07-pdf-data.pdf (дата звернення: 13.06.2023)].

Burakovskyi, I., Anhel, Ye., Kravchuk, V., & Yukhymenko, S. (2018). Foreign non-state funds in Ukraine: directions and scope of activity: analytical report. Kyiv [in Ukrainian]. [Бураковський І., Ангел Є., Кравчук В., Юхименко С. Іноземні недержавні фонди в Україні: напрями та масштаби діяльності : аналітична доповідь. Київ : ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», 2018. 65 с.]

Das Goethe-Institut: Jahrbuch 2021/2022 (2022). Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/resources/files/pdf270/jahrbuch-2021_2022.pdf [in German]. [Das Goethe-Institut: Jahrbuch 2021/2022. Goethe-Institut. 2022. URL: https://www.goethe.de/resources/files/pdf270/jahrbuch-2021_2022.pdf (дата звернення: 12.06.2023).]

Deutsche Welle. Über uns. Deutsche Welle. Retrieved from: https://corporate.dw.com/de/profil/s-30626 [in German]. [Deutsche Welle. Über uns. Deutsche Welle. URL: https://corporate.dw.com/de/profil/s-30626 (дата звернення: 08.06.2023)].

Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wer wir sind. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Retrieved from: https://www.daad.de/de/der-daad/wer-wir-sind/ [in German]. [Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wer wir sind. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). URL: https://www.daad.de/de/der-daad/wer-wir-sind/ (дата звернення: 14.06.2023)].

DW Akademie. Wer wir sind. DW Akademie. Retrieved from: https://akademie.dw.com/de/wer-wir-sind/s-30740 [in German]. [DW Akademie. Wer wir sind. DW Akademie. URL: https://akademie.dw.com/de/wer-wir-sind/s-30740 (дата звернення: 20.06.2023)].

German Academic Exchange Service. Information center in Kyiv. National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Retrieved from: https://kpi.ua/daad-about [in Ukrainian]. [Німецька служба академічних обмінів. Інформаційний центр у Києві. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: https://kpi.ua/daad-about (дата звернення: 10.06.2023)].

German Academic Exchange Service. National Academic Contact Center for Ukraine. Retrieved from: https://www.daad-ukraine.org/uk/ [in Ukrainian]. [Німецька служба академічних обмінів. Національний академічний контактний центр для України. URL: https://www.daad-ukraine.org/uk/ (дата звернення: 09.06.2023)].

Geschichte des Goethe-Instituts. Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/de/uun/org/ges.html [in German]. [Geschichte des Goethe-Instituts. Goethe-Institut. URL: https://www.goethe.de/de/uun/org/ges.html (дата звернення: 16.06.2022)].

Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts "Deutsche Welle" (Deutsche-Welle-Gesetz – DWG). Gesetze im Internet: Website des Bundesministeriums der Justiz und des Bundesamtes für Justiz. Retrieved from: https://www.gesetze-im-internet.de/dwg/DWG.pdf [in German]. [Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts "Deutsche Welle" (Deutsche-Welle-Gesetz – DWG). Gesetze im Internet: Website des Bundesministeriums der Justiz und des Bundesamtes für Justiz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/dwg/DWG.pdf (дата звернення: 16.06.2026)].

Global Soft Power Index. Brand Finance. Brandirectory. Retrieved from: https://brandirectory.com/softpower/ [in English].

Goethe-Institut. Wer wir sind. Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/de/uun/org.html [in German]. [Goethe-Institut. Wer wir sind. Goethe-Institut. URL: https://www.goethe.de/de/uun/org.html (дата звернення: 16.06.2023).]

Goethe-Institut in Ukraine: cooperation with the Ministry of Education and Science of Ukraine. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/partneri-z-rozvitku/goethe-institut [in Ukrainian]. [Goethe-Institut в Україні: співпраця з Міністерством освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/partneri-z-rozvitku/goethe-institut (дата звернення: 20.06.2023)].

Goethe-Institut in Ukraine: tasks and goals. Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb/auf.html [in Ukrainian]. [Goethe-Institut в Україні: завдання і цілі. Goethe-Institut. URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb/auf.html (дата звернення: 17.06.2023)].

Hilfe für Forschende aus der Ukraine: Philipp Schwartz-Initiative richtet mit privaten Zustiftungen Notfonds ein (2022). Alexander von Humboldt-Stiftung. Retrieved from: https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/newsroom/ pressemitteilungen/hilfe-fuer-forschende-aus-der-ukraine [in German]. [Hilfe für Forschende aus der Ukraine: Philipp Schwartz-Initiative richtet mit privaten Zustiftungen Notfonds ein. Alexander von Humboldt-Stiftung. 2022. 31 März. URL: https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/newsroom/ pressemitteilungen/hilfe-fuer-forschende-aus-der-ukraine (дата звернення: 14.06.2023)].

Humboldt-Club Ukraine. About us. Humboldt-Club Ukraine. Retrieved from: http://humboldt.org.ua/club/ [in Ukrainian]. [Гумбольд-Клуб Україна. Про нас. Гумбольдт-Клуб Україна. URL: http://humboldt.org.ua/club/ (дата звернення: 12.06.2023)].

Initiative "Schools: partners of the future" (PASCH). Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/pas.html [in Ukrainian]. [Ініціатива «Школи: партнери майбутнього» (PASCH). Goethe-Institut. URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/pas.html (дата звернення: 19.06.2023)].

Mateleshko, Y. (2023). Non-Governmental Institutions as Actors of German ‘Soft Power’ in Ukraine (1992–2022). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(41), 216–233. DOI: https://doi.org/10.33782/eminak2023.1(41).631 [in English].

Nye, J. (2004). Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 206 р. [in English].

Rudnieva, V. (2013). German public diplomacy in Ukraine: practical aspects of implementing the state’s image strategy. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 4, 120–122 [in Ukrainian]. [Руднєва В. Публічна дипломатія Німеччини в Україні: практичні аспекти реалізації іміджевої стратегії держави. Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип. 4. С. 120–122.]

Shtrak, K. (2018). 65 years of DW: 30 languages – one wave. Deutsche Welle, June 5. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/65-років-dw-30-мов-одна-хвиля/a-43593364 [in Ukrainian]. [Штрак К. 65 років DW: 30 мов – одна хвиля. Deutsche Welle. 05.06.2018. URL: https://www.dw.com/uk/65-років-dw-30-мов-одна-хвиля/a-43593364 (дата звернення: 20.06.2023)].

Solidarität mit der Ukraine. Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine (2022). Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/de/uun/pub/akt/22755103.html#i7623088 [in German]. [Solidarität mit der Ukraine. Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Goethe-Institut. 2022. 28 Februar. URL: https://www.goethe.de/de/uun/pub/akt/22755103.html#i7623088 (дата звернення: 12.06.2023)].

Soloshenko, V. (2006). Activities of German governmental and non-governmental organizations in Ukraine. Visnyk Kyivskoho slavistychnoho universytetu. Seriia: Filolohiia, 9, 97–105 [in Ukrainian]. [Солошенко В.В. Діяльність німецьких урядових та неурядових організацій в Україні. Вісник Київського славістичного університету. Серія «Філологія». 2006. Вип. 9. С. 97–105].

The results of the survey of Ukraine`s adult population, conducted by the Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation together with the Center of Political Sociology February 16–27, 2021 (2021). Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation. Retrieved from: https://dif.org.ua/article/skazhi-meni-khto-tviy-soyuznik [in Ukrainian]. [Результати опитування дорослого населення України, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 16–27 лютого 2021 р. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 2021. 18 березня. URL: https://dif.org.ua/article/skazhi-meni-khto-tviy-soyuznik (дата звернення: 15.06.2023)].

Über die Humboldt-Stiftung. Alexander von Humboldt-Stiftung. Retrieved from: https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung [in German]. [Über die Humboldt-Stiftung. Alexander von Humboldt-Stiftung. URL: https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung (дата звернення: 07.06.2023)].

Über die PASCH-Initiative. Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" (PASCH). Retrieved from: https://www.pasch-net.de/de/pasch-initiative/ueber-die-initiative.html [in German]. [Über die PASCH-Initiative. Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" (PASCH). URL: https://www.pasch-net.de/de/pasch-initiative/ueber-die-initiative.html (дата звернення: 18.06.2023)].

Ukrainian-German year of languages. About the project. Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/dus/prb.html [in Ukrainian]. [Українсько-німецький рік мов. Про проєкт. Goethe-Institut. URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/dus/prb.html (дата звернення: 20.06.2023)].

Uneingeschränkte solidarität mit der Ukraine (2022). Goethe-Institut. Retrieved from: https://www.goethe.de/de/uun/pub/akt/22775554.html [in German]. [Uneingeschränkte solidarität mit der Ukraine. Goethe-Institut. 2022. 8 März. URL: https://www.goethe.de/de/uun/pub/akt/22775554.html (дата звернення: 21.06.2023)].

Vorshekh, S., Mikhel, T., & Umland, A. (2021). Ukrainian-German relations after Euromaidan: institutions, personalities, challenges. Khvylia, February 12. Retrieved from: https://hvylya.net/analytics/225036-ukrajino-nimecki-vidnosini-pislya-yevromaydanu-instituciji-osobistosti-vikliki [in Ukrainian]. [Воршех С., Міхель Т., Умланд А. Україно-німецькі відносини після Євромайдану: інституції, особистості, виклики. Хвиля. 12.02.2021. URL: https://hvylya.net/analytics/225036-ukrajino-nimecki-vidnosini-pislya-yevromaydanu-instituciji-osobistosti-vikliki (дата звернення: 13.06.2023)].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Мателешко, Ю. П. (2023). КУЛЬТУРНИЙ НАПРЯМ «М’ЯКОЇ СИЛИ» НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 84–93. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288710

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ