Інформація для авторів

Галузь і проблематика: "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" – науковий рецензований фаховий журнал, який видає ОНУ. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ; Ulrich's Periodicals Directory ; Index Copernicus ; Google Академія ; ResearchBib . Наш журнал використовує ліцензію Creative Commons CC BY-NC.