Інформація для авторів

                    Інформація про журнал

Рік заснування видання: 2003.

До 2019 р. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки». З 2019 р. назва журналу – «Міжнародні та політичні дослідження».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.

ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)

DOI: 10.18524/2707-5214

Журнал включений до Переліку фахових наукових видань категорії "Б" (політичні науки - 052, 291) наказом Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 р. No 886

Науковий журнал реферується та індексується в наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib.

Галузь і проблематика:  журнал представляє наукові статті, рецензії на наукові дослідження, присвячені аналізу актуальних  проблем теорії та історії політичної науки; розвитку політичних інститутів та процесів; політичної культури та ідеології; етнополітології та етнодержавознавства; міжнародних систем та глобального розвитку.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Процедура рецензування: використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind review – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).

Науковий редакторОльга Брусиловська, д-р політ. наук, проф.

Відповідальний редактор: Юлія Узун, к. політ. н., доцент.

Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар 24/26, каб. 37.

Сайт журналу: http://heraldiss.onu.edu.ua

За інформацією щодо друку статті звертатися:

Відповідальний редактор: Узун Юлія Вадимівна, д. політ. н., доцент

 м.т. (067)4817316; Е-mail: uzun.ulia76@gmail.com