Інформація для читачів

Галузь і проблематика: Журнал "Міжнародні та політичні дослідження" представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем розвитку соціально-політичних інститутів та процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах.

Журнал містить наукові публікації, присвячені:

  • аналізу історії  та теорії  політичної думки;
  • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
  • дослідженню розвитку політичних інститутів та процесів в національному,  регіональному та міжнародному контекстах;
  • розгляду формування системи національної безпеки;
  • аналізу розвитку міжнародних відносин;

ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)
DOI: 10.18524/2707-5214
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: політичні науки (спеціальності - 052, 291) згідно з Наказом МОН України "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 02 липня 2020 року (категорія "Б")
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, англійська.