ІНГІБІТОРИ ПРОТИ ІННОВАТОРІВ: ЕФЕКТ ЗАПІЗНЕННЯ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2021.34.230875

Ключові слова:

«ефект запізнювання», трансформація, транзит, неформальні інститути, демократизація

Анотація

Стаття присвячена розгляду комплексного питання причин «запізнювання» політичного транзиту у пострадянських країнах в цілому та в Україні, зокрема. Основною авторською гіпотезу виступає припущення про те, що саме діяльність різномотивованих суб’єктів (інгібіторів та інноваторів) у сполученні із фундаментальними особливостями культурного бекграунду конкретної країни визначають темпи, загальну траєкторію та проміжкові результати процесу демократизації. Окрема увага приділяється дискусії навколо питання, чи є транзит єдиною еволюційною траєкторією або може бути інтерпретований як ряд альтернативних напрямків просування до стандартів демократичного врядування.

Об’єктом даного дослідження виступають особливості соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору.

В свою чергу, предметом дослідження постає унікальне в національних умовах співвідношення соціально-політичної активності інноваторів та інгібіторів, яке безпосередньо вливає на зміст та результати демократичного транзиту.

Комплексний характер центральної проблеми дослідження передбачає використання відповідної методології, центральне місце в якій посідають: системний підхід, компаративний та структурно-функціональний методи, інституційний аналіз тощо. З точки зору автора, саме такий арсенал методів та дослідницьких процедур допомагає з'ясувати природу негативних результатів соціально-політичної трансформації транзитного процесу в таких країнах пострадянського простору як Україна.

Аналіз характерних особливостей соціально-політичної трансформації в Україні свідчить про те, що еліта мотивована на консервацію політичних неформальних практик і відкладання змін будь-яким шляхом, а імітаційні реформи виступають в ролі легітимізатора еліти в очах західних інвесторів, створюючи її представникам позитивне реноме прогресивних реформаторів.

Міграція реформаторів зі стану інноваторів в стан інгібіторів обумовлена їх прагненням стати елітою з метою вилучення за допомогою владних повноважень економічної ренти. Обґрунтовується думка щодо того, що вихід із порочного кола квазізаміщення еліти пов'язаний із копіткою роботою справжніх прихильників реформ з діагностування уразливих елементів національної траєкторії демократизації і виховання нових поколінь – носіїв інноваційних типів мислення та прихильників цінностей та процедур народовладдя.

Біографія автора

С. І. Назаренко, Факультет політології, соціології і міжнародних відносин OНУ імені І. І. Мечникова

аспірант кафедри політології,  ФМВПС, ОНУ імені І. І. Мечникова

Посилання

Ахременко А. С., Горельский И. Е., Мельвиль А. Ю. Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира? Опыт эмпирического исследования. Полис. Политические исследования. 2019. №3. С. 49‒68. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.04 (дата звернення: 21.12.2020)

Бартенев В.И. От «несостоявшихся государств» к «неустойчивым состояниям»: логика понятийной эквилибристики. Полис. Политические исследования. 2017. №2. С. 26‒41. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.03 (дата звернення: 21.12.2020)

Гельман В. Модернизация, институты и «порочный круг» постсоветского неопатримониализма. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 44 с.

Зеленський розповів про «ігри» Гончарука і його «піонер-табір» у Кабміні. Українська правда. 11.05.2020. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/11/7255267/ (дата звернення: 21.12.2020)

Звіт про діяльність BRDO – 2019. 20.12.2019. URL: https://www.slideshare.net/BRDO/brdo-2019-208214540 (дата звернення: 21.12.2020)

Золотарёв В. Стационарный бандит, кочевой бандит и ложная альтернатива. Контракты. 25.03.2016. URL: http://kontrakty.ua/article/93728 (дата звернення: 21.12.2020)

Карл Т. Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций). Полис. Политические исследования. 2004. №4. С. 6‒27. doi:10.17976/jpps/2004.04.02 (дата звернення: 21.12.2020)

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита. Политическая наука. 2003. №2. С.61‒62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konets-paradigmy-tranzita (дата звернення: 21.12.2020)

Лещенко С. Новий день ‒ нове днище! Facebook. 31.04.2016. URL: https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/1027881663949168 (дата звернення: 21.12.2020)

Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация. Полис. Политические исследования. 1997. №5. С. 9‒30. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/1997-5-2-Linz,Stepan.pdf (дата звернення: 21.12.2020)

Макаренко Б. И., Мельвиль А. Ю. Как и почему «зависают» демократические транзиты? Посткоммунистические уроки. В кн.: Демократия в российском зеркале / под ред. А. М. Миграняна, А. Пшеворского. М.: МГИМО-Университет, 2013. Гл. 14. С. 429‒477.

Мельвиль А.Ю. Зачем «царю горы» хорошие институты. Политическая наука. 2013. С. 151‒169. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zachem-tsaryu-gory-horoshie-instituty/viewer (дата звернення: 21.12.2020)

Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях. Полис. Политические исследования. 2002. №1. С.6‒17. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2002.01.02 (дата звернення: 21.12.2020)

Мациевский Ю. В. В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года. Полис. Политические исследования. 2018. №1. С. 96‒115. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.07 (дата звернення: 21.12.2020)

Скороход А. Не «титанік», але тоне: хто зі «слуг» наступним покине моноблок. 5 канал. «Час: online». 27.11.2019. URL: https://www.5.ua/polityka/ne-tytanik-ale-tone-khto-zi-sluh-nastupnym-pokyne-monoblok-anna-skorokhod-u-chas-online-203444.html (дата звернення: 21.12.2020)

Олсон М. Диктатура, демократия и развитие. Экономическая политика: журнал. 2010. №1. С.167‒184. URL: http://ecpolicy.ru/pdf/EP_1-2010.pdf (дата звернення: 21.12.2020)

Пастухов В. Ловушка неототалитаризма. Полит.ру. 21.04.2015. URL: https://polit.ru/article/2015/03/21/trap/ (дата звернення: 21.12.2020)

Петрів О. Рік роботи Абромавічуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, нові борги і масові звільнення. УНН. 10.09.2020. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1890750-rik-roboti-abromavichusa-v-ukroboronpromi-padinnya-virobnitstva-novi-borgi-i-masovi-zvilnennya (дата звернення: 21.12.2020)

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОССПЭН, 1999. 320 с.

Рассохин А. Власть в Украине отдали в руки молодых. Кто возглавил парламент и вошел в новое правительство страны. Коммерсантъ FM 30.08.2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4075352 (дата звернення: 21.12.2020)

Рішення КСУ щодо електронного декларування руйнує антикорупційну реформу – заява НАБУ. НАБУ. 28.10.2020. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/rishennya-ksu-shchodo-elektronnogo-deklaruvannya-ruynuye-antykorupciynu-reformu-zayava-nabu (дата звернення: 21.12.2020)

Тилли Ч. Демократия. М.: Институт общ. проектирования, 2007. 264 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 368 с.

Хилюк Д. КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. УНІАН. 27.10.20. URL: https://www.unian.ua/society/sud-skasuvav-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-e-deklaruvannya-novini-ukrajini-11197295.html (дата звернення: 21.12.2020)

«Чорна мітка» від Коломойського: Коли Гончарук піде слідом за Данилюком. Depo.ua. 01.10.2019. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/chorna-mitka-vid-kolomoyskogo-koli-goncharuk-pide-slidom-za-danilyukom-201910011037958 (дата звернення: 21.12.2020)

Шульц Э. Э. Технологии бунта. (Технологии управления радикальными формами социального протеста в политическом контексте). М.:Подольская фабрика, 2014. 512 с.

Claassen C. In the Mood for Democracy? Democratic Support as Thermostatic Opinion. American Political Science Review. 2020. No. 114(1). P. 36‒53. URL: https://doi.org/10.1017/S0003055419000558 (дата звернення: 21.12.2020)

DeSilver Dr. Despite global concerns about democracy, more than half of countries are democratic. Pew Research Center. May 2019. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/14/more-than-half-of-countries-are-democratic/ (дата звернення: 21.12.2020)

Lipset, S. M., Seong, K. R, Torres, J. C. A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy. International Social Science Journal. 1993. No. 136. P. 155‒175.

Svolik Milan W. Polarization versus Democracy. Journal of Democracy. July 2019. No. 3. P. 20‒32. URL: https://www.journalofdemocracy.org/articles/polarization-versus-democracy/ (дата звернення: 21.12.2020)

References

Akhremenko, A. S., Gorelskiy, I. E., Melville, & A. Yu. (2019). Kak i zachem izmerjat' i sravnivat' gosudarstvennuju sostojatel'nost' raznyh stran mira? Opyt jempiricheskogo issledovanija. (How and Why Should We Measure and Compare State Capacity of Different Countries? Theoretical and Methodological Foundations). Polis. Political Studies, 2, 49‒68. Retrieved from https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.04 [in Russian].

Bartenev, V. I. (2017). Ot «nesostojavshihsja gosudarstv» k «neustojchivym sostojanijam»: logika ponjatijnoj jekvilibristiki. (From ‘Failed States’ to ‘States of Fragility' Logic of Conceptual Acrobatics). Polis. Political Studies, 2, 26‒41. Retrieved from https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.03 [in Russian].

Gel’man, V. (2015). Modernizacija, instituty i «porochnyj krug» postsovetskogo neopatrimonializma. (The Vicious Circle of Post-Soviet Neopatrimonialism). SPb.: EUSP Press [in Russian].

Zelens'kyj rozpoviv pro «igry» Goncharuka i jogo «pioner-tabir» u Kabmini. (Zelensky spoke about Goncharuk's «games» and his «pioneer camp» in the Cabinet). (2020, May 11). Ukrainian Pravda. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/11/7255267/ [in Ukrainian].

Zvit pro dijal'nist' BRDO – 2019. (BRDO Activity Report – 2019). (2019, December 20). Slideshare. Retrieved from https://www.slideshare.net/BRDO/brdo-2019-208214540 [in Ukrainian].

Zolotarev, V. (2016, March 25). Stacionarnyj bandit, kochevoj bandit i lozhnaja al'ternativa. (Stationary bandit, nomadic bandit, and false alternative). Contracts. Retrieved from http://kontrakty.ua/article/93728 [in Russian].

Karl, T. L., Schmitter, Ph. (2004). Demokratizacija: koncepty, postulaty, gipotezy. (Razmyshlenija po povodu primenimosti tranzitologicheskoj paradigmy pri izuchenii postkommunisticheskih transformacij). (Concepts, Assumptions, and Hypotheses about Democratization (Reflections on Applicability of the Transitological Paradigm for the Study of Post-Communist Transformations)). Polis. Political Studies, 4, 6‒27. Retrieved from https://doi.org/10.17976/jpps/2004.04.02 [in Russian].

Karozers, T. (2003). Konec paradigmy tranzita. (The End of the Transition Paradigm). Political Science, 2, 61‒62. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/konets-paradigmy-tranzita [in Russian].

Leshchenko, S. (2016, April 31). Novyj den' - nove dnyshhe! (A new day is a new bottom!). Facebook. Retrieved from https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/1027881663949168 [in Ukrainian].

Linz, J. & Stepan, A. P. (1997). «Gosudarstvennost'», nacionalizm i demokratizacija. («Statehood», nationalism and democratization). Polis, 5, 9‒30. Retrieved from http://www.civisbook.ru/files/File/1997-5-2-Linz,Stepan.pdf

Makarenko, B. I. & Melville, A. Yu. (2013). Kak i pochemu «zavisajut» demokraticheskie tranzity? (How and Why Do Democratic Transits "Hang"? Post-communist lessons). In: A. M. Migranyan, A. Pshevorsky (Ed.), Postkommunisticheskie uroki, Demokratija v rossijskom zerkale (Democracy in the Russian mirror), 14. (pp. 429‒477). M.: MGIMO-University [in Russian].

Melville, A. Yu. (2013). Zachem «carju gory» horoshie instituty? (Why does the «king of the hill» need good institutions?). Political Science, 3, 151‒169. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/zachem-tsaryu-gory-horoshie-instituty/viewer [in Russian].

Merkel B., & Croissant A. (2002). Formal'nye i neformal'nye instituty v defektnyh demokratijah. (Formal and Informal Institutions in Defective Democracies). Polis. Political Studies, 1, 6‒‒17. Retrieved from https://doi.org/10.17976/jpps/2002.01.02 [in Russian].

Matsiyevsky, Yu.V. (2018). V lovushke gibridnosti: politicheskij rezhim v Ukraine posle revoljucii 2014 goda. (Trapped in Hybridity: Ukraine’s Regime Transformations after the 2014 Revolution). Polis. Political Studies, 1, 96‒115. Retrieved from https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.07 [in Russian].

Skorokhod, H. (2019, December 27). Ne «tytanik», ale tone: hto zi «slug» nastupnym pokyne monoblok. (Not «Titanic», but sinking: which of the «servants» will leave the next monoblock). Channel 5. «Time: online». Retrieved from https://www.5.ua/polityka/ne-tytanik-ale-tone-khto-zi-sluh-nastupnym-pokyne-monoblok-anna-skorokhod-u-chas-online-203444.html [in Ukrainian].

Olson, М. (2010). Diktatura, demokratija i razvitie. (Dictatorship, Democracy, and Development). Economic Policy Journal, 1, 167‒184. Retrieved from http://ecpolicy.ru/pdf/EP_1-2010.pdf [in Russian].

Pastukhov, V. (2015, April 21). Lovushka neototalitarizma. (The trap of neo-totalitarianism). Polit.ru. Retrieved from https://polit.ru/article/2015/03/21/trap/ [in Russian].

Petriv, O. (2020, September 10). Rik roboty Abromavichusa v Ukroboronpromi: padinnja vyrobnyctva, novi borgy i masovi zvil'nennja. (Abromavicius's year at Ukroboronprom: falling production, new debts, and mass layoffs). UNN. Retrieved from https://www.unn.com.ua/uk/news/1890750-rik-roboti-abromavichusa-v-ukroboronpromi-padinnya-virobnitstva-novi-borgi-i-masovi-zvilnennya [in Ukrainian].

Przeworski, A. (1999). Demokratija i rynok. Politicheskie i jekonomicheskie reformy v Vostochnoj Evrope i Latinskoj Amerike. (Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America). M.: ROSSPEN [in Russian].

Rassokhin, A. (2019, August 30). Vlast' v Ukraine otdali v ruki molodyh. Kto vozglavil parlament i voshel v novoe pravitel'stvo strany. (Power in Ukraine was handed over to the young. Who headed the parliament and entered the new government of the country). Kommersant FM. Retrieved from https://www.kommersant.ru/doc/4075352 [in Russian].

Rishennja KSU shhodo elektronnogo deklaruvannja rujnuje antykorupcijnu reformu – zajava NABU. (The CCU's decision on electronic declaration destroys anti-corruption reform – NABU said.) (2020, October 28). Portal NABU. Retrieved from https://nabu.gov.ua/novyny/rishennya-ksu-shchodo-elektronnogo-deklaruvannya-ruynuye-antykorupciynu-reformu-zayava-nabu [in Ukrainian].

Tilly, C. (2007). Demokratija. (Democracy). M.: Institute of Public Design [in Russian].

Huntington, S. (2003). Tret'ja volna. Demokratyzacyja v konce dvadcatogo veka. (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century). M.: ROSSPEN [in Russian]

Khyliuk, D. (2020, October 27). KSU skasuvav kryminal'nu vidpovidal'nist' za nedostovirne deklaruvannja. (Constitutional court cancels criminal liability for inaccurate declaration of income). UNIAN. Retrieved from https://www.unian.ua/society/sud-skasuvav-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-e-deklaruvannya-novini-ukrajini-11197295.html [in Ukrainian].

«Chorna mitka» vid Kolomojs'kogo: Koly Goncharuk pide slidom za Danyljukom. («Black Label» by Kolomoisky: When Goncharuk will follow Danyliuk). (2019, October 1). Depo.ua. Retrieved from https://www.depo.ua/ukr/politics/chorna-mitka-vid-kolomoyskogo-koli-goncharuk-pide-slidom-za-danilyukom-201910011037958 [in Ukrainian].

Schultz, E. (2014). Tehnologii bunta. (Tehnologii upravlenija radikal'nymi formami social'nogo protesta v politicheskom kontekste) (Riot technologies. (Technologies for managing radical forms of social protest in a political context)). M.: Podolsk offset printing factory [in Russian].

Claassen, C. (2020). In the Mood for Democracy? Democratic Support as Thermostatic Opinion. American Political Science Review, 114(1), 36‒53. Retrieved from https://doi.org/10.1017/S0003055419000558

DeSilver, Dr. (2019, May). Despite global concerns about democracy, more than half of countries are democratic. Pew Research Center. Retrieved from https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/14/more-than-half-of-countries-are-democratic/

Lipset, S. M., Seong, K. R, & Torres, J. C. (1993). A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy. International Social Science Journal, 136, 155‒175.

Svolik, Milan W. (2019). Polarization versus Democracy. Journal of Democracy, 3, 20‒32. Retrieved from https://www.journalofdemocracy.org/articles/polarization-versus-democracy/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ