ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • А. Максименко сектор транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» к. 221, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4014-6501

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2020.33.208017

Ключові слова:

центро-периферійні відносини, соціальні теорії, адміністративно-фінансова децентралізація, Україна

Анотація

У статті окреслено історичні витоки дослідження центро-периферійних взаємодій. Дуалізм «центр-периферія» – це просторова метафора, яка використовується для опису та пояснення нерівномірного розподілу ресурсів, неоднорідності та дивергенції розвитку окремих територій. Зазвичай, центр є економічно, культурно, політично розвинутим, тоді як периферія відстає від нього і розміщена поза його зовнішнім кордоном. Наголошено на існуванні різних типів систем «центр-периферія» на макро-, мезо- чи мікрорівні. Охарактеризовано зарубіжні підходи та теорії в основі яких модель «центр-периферія»: теорія економічного зростання, теорія залежності, світ-системна теорія, теорії структурного насилля, полюсів росту, центральних місць, нової економічної географії. У представлених теоріях узагальнено чинники, які лежать в основі поділу на «центр» і «периферію» (інновації та технології, експортно-імпортна структура, розміщення промислових підприємств, розподіл адміністративних функцій тощо). Описано ефекти, які мають місце в результаті центро-периферійних взаємодій: ефект домінування та зв’язку, інформаційний, психологічний, модернізаційний, виробничий, а також ефекти «зворотної хвилі» та «поширення». Центр та периферія характеризуються відносинами залежності, що можуть мати економічний, політичний, культурний та інший характер. Окреслено механізми, які викликають таку залежність та циклічно її підтримують: експлуатація шляхом репатріації, єдність еліти в центрі та периферії, інституційне викривлення, нестабільність ринку. Зазначено, що соціокультурний підхід пропонує відійти від тлумачення «периферії», як економічно відсталої території, наголошуючи на культурній складовій, як джерела національних та регіональних традицій, локального способу життя. В останні роки актуалізується поняття «поліцентричність». Поліцентричні системи управління є предметом міждисциплінарних досліджень, особливо поширені в дослідженнях державного управління, метрополій, управління природними ресурсами. Поліцентричність відіграє ключову роль у політиці згуртованості ЄС. Окреслено перспективи дослідження центро-периферійних взаємодій в регіоні за умови адміністративно-фінансової реформи в Україні.

Біографія автора

А. Максименко, сектор транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» к. 221, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна

к. соц. н, науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (Львів, Україна)

Посилання

Alkhovitska-Mahda, O. (2013). Peryferiia i tsentr v ekonomitsi YeS: podolannia nerivnostei.(Periphery and center in the EU economy: overcoming inequalities). (Doctoral Dissertation). Ternopol National Economic University. Ternopol. [in Ukraine].

Volovyk, L. (2012). Peryferiini raiony stolychnoi oblasti: hospodarskyi rozvytok, sotsialni problemy ta napriamy yikh vyrishennia na prykladi Kyivskoi oblasti. (Peripheral districts of the capital region: economic development, social problems and directions of their solution on the example of Kyiv region). (Doctoral Dissertation). National Academy of Science. Institute of Geography. Kyiv. [in Ukraine].

Golikov, A., Chernomaz, P. (2018). Vykorystannia teorii tsentralnykh mists z metoiu vdoskonalennia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Kharkivskoi oblasti. (Using the theory of central places in order to improve the administrative-territorial structure of the Kharkiv region).Human Geography Journal, 24, 47–55. [in Ukraine].

Lisovsky, V. M. (2007). Tsentr-peryferiini vidnosyny v terytorialno-politychnii systemi derzhavy z pozytsii prostorovoi identyfikatsii. (Center-peripheral relations in the territorial and political system of the state from the standpoint of spatial identification). (Abstract of the Doctoral Dissertation). Mykolaiv, Petro Mogila Black Sea National University. [in Ukraine].

Marunyak, E. A. (2016). Sotsialno-ekonomichnyi prostir (metodolohiia heoprostorovykh doslidzhen ta praktyka planuvannia. (Socio-economic space methodology of geospatial research and planning practice). (Abstract of the Doctoral Dissertation). National Academy of Science. Institute of Geography. Kyiv. [in Ukraine].

Nagornaya, L. (2009). Tsentr iak katehoria istorychnoi rehionalistyky. Rehionalna istoria Ukrainy. (Center as a category of historical regionalism. Regional history of Ukraine).Zbirnyk naukovykh statey. Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 3, 67-84. Retrieved fromhttp://history.org.ua/JournALL/regions/3/3.pdf. [in Ukraine].

Pilipenko, I. O. (2015). Centro-peryferijni procesy i struktury v terytorialnij organizaciyi suspilstva. (Centro-peripheral processes and structures in the territorial organization of society). (Abstract of the Doctoral Dissertation). Odessa I. I. Mechnikov National University. [in Ukraine].

Pilipenko, I. O. (2014). Zagalna xarakterystyky metodiv suspilno-geografichnogo analizu system typu «centr-peryferiya. (General characteristics of methods of socio-geographical analysis of systems such as "center-periphery"). Human Geography Journal, 17 (2), 47-51. [in Ukraine].

Khokhlova, N. M. (2009). Mekhanizm rehuliuvannia protsesiv samoorhanizatsii v systemi «misto». (The mechanism of regulation of processes of self-organization in the system "city"). (Abstract of the Doctoral Dissertation). Donetsk State University of Management (DSUM). Donetsk. [in Ukraine].

Bernt, M., Colini, L. (2020). Exclusion, Marginalization and Peripheralization. Conceptual concerns in the study of urban Inequalities. Working Paper, Erkner, Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning,2013. Retrieved from https://leibniz-irs.de/fileadmin/user_upload/IRS_Working_Paper/wp_exclusion-marginalization-peripheralization.pdf.

Carlisle, K., Gruby, R. L. (2019). Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons. Policy Studies Journal, 47 (4), 927-952. Retrieved fromhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/psj.12212.

Ascani, A., Crescenzi, R., Iammarino, S. (2012). New Economic Geography and Economic Integration: A Review. Search WP01/02. Retrieved from http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2012/02/WP-1.2.pdf.

Baldwin, R., Forslid, R., Martin, P., Ottaviano, G. & Robert-Nicoud F. (2003). The Core–Periphery Model. Chapter 2.In Economic Geography and Public Policy. Princeton University Press. Retrieved from https://www.enpc.fr/ceras/martin/Ch2.pdf.

Cosma, S. (2010). Immanuel Wallerstein's World System Theory. Annals of Faculty of Economics from University of Oradea, 1 (2), 220-224. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/49615339_IMMANUEL_WALLERSTEIN'S_WORLD_SYSTEM_THEORY.

Dauphine, A. (2017). Theories of Geographical Locations. Chapter 4. In Geographical Models with Mathematica. ISTE Press Ltd.Retrieved from https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/central-place-theory.

Despotovic, D., Cvetanovic, S. (2017). The theoretical explication of the factors of regional growth and the economic convergence (divergence) of the region. Economic Horizons,19(2), 111-125. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/320820119_The_theoretical_explication_of_the_factors_of_regional_growth_and_the_economic_convergence_divergence_of_the_region.

ESDP European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999. Retrieved fromhttps://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf.

Fischer-Tahir, A., Naumann, M., (Eds.). (2013). Peripheralization. The Making of Spatial Dependencies and Social Injustice. Springer VS. Wiesbaden.

Friedmann, J. (December, 1967).A General Theory of Polarized Development. The Ford Foundation Urban and Regional Advisory Program in Chile. Santo Domingo 504, оf. 81. Santiago, Chile. Retrieved fromhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34953/S6700361_en.pdf?sequence=1.

Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. Journal of Peace Research, 8(2), 81-117. Retrieved from https://www.academia.edu/31580199/A_Structural_Theory_of_Imperialism

Goorha,P. (Decemder 2017). Modernization Theory.Oxford Research Encyclopedia of International Studies. OnlinePublication.Retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/301731821_Modernization_Theory.

International Development: Ideas, Experience, and Prospects. (Ed. by B. Currie-Alder, R. Kanbur, D. M. Malone, and R. Medhora). (2014). 1-st edition. Oxford University Press. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=BVQ1AwAAQBAJ&pg=PA326&lpg=PA326&dq=Prebisch+core+periphery+concept&source=bl&ots=V489m4LoLw&sig=ACfU3U0m1srdsANJxKqJZiP4EySiHA7Dhg&hl=uk&sa=X&ved=2ahhUKEwie0_i_0JTnAhWKtYsKHaT6AKoQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=Prebisch%20core%20periphery%20concept&f=false.

Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483-499. Retrieved fromhttps://pr.princeton.edu/pictures/g-k/krugman/krugman increasing_returns_1991.pdf.

Muller, H.-P. (2005). Center and Periphery. Encyclopedia of Social Theory. (Edited by A. Harrington, B. L. Marshall, H.-P. Müller. Routledge.

Panico, C., Rizza, M.O. (2009). Myrdal, Growth Processes and Equilibrium Theories. InGeography, Structural Change and Economic Development: Theory and Empirics. (Edited by N. Salvadori, P. Commendatore and M. Tamberi).Edward Elgar Publishing. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/242301156_7_Myrdal_growth_processes_and_equilibrium_theories.

Pietikainen, S., Kelly-Holmes, H. (2013). Multilingualism and the Periphery. Chapter 1.InMultilingualismandthePeriphery. (Edited by S. Pietikainen, H. Kelly-Holmes),1-16. USA: Oxford University Press.

Rose,M. (September 9, 2016). Andre Gunder Frank & Dependency Theory. Retrieved from https://ourpolitics.net/andre-gunder-frank-dependency-theory/.

Rostow's Five Stages of Economic Growth Model.Retrieved from https://www.tutor2u.net/economics/reference/rostow-five-stages-of-economic-growth-model.

The EU motto. Retrieved from https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_en.

UwazieI. U., Igwemma A. A., Ukah F. I. (2015). Contributions of Andre Gunder Frank to the Theory of Development and Underdevelopment: Implications on Nigeria’s Development Situation. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(18), 27-38. Retrieved from https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/25824/26671.

Wiberg, H., Van den Berg,H., Van der Veer, K., Hartmann,A., Galtung, J. & Diez-Nicolás, J. (2009). The centre-periphery theory revisited: A holistic multidimensional approach of social behaviour, social change and social conflicts.Chapter 7. In Multidimensional Social Science. An inclusive approach to social position and inequality. (Edited by K. Van der Veer, A. Hartmann, H. van den Berg, J. Diez-Nicolas, J. Galtung and H. Wiberg), 161-166. Amsterdam: Rozenberg. Retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/263747293_The_centre-periphery_theory_revisited_A_holistic_multidimensional_approach_of_social_behaviour_social_change_and_social_conflicts.

Wojcik, M. (2013). Peripheral areas in geographical concepts and the context of Poland's regional diversity. Region and Regionalism, 11, 255-265. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/257815178_Peripheral_areas_in_geographical_concepts_and_the_context_of_Poland's_regional_diversity.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-14

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ