Анонс

2021-02-26

mceclip4.png

Видання містить наукові публікації, присвячені:

    • аналізу історії та теорії політичної думки;
    • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
    • дослідженню розвитку політичних процесів у національному, регіональному та міжнародному контексті;
    • розгляду проблем формування системи національної безпеки;
    • аналізу розвитку національної, регіональної та міжетнічної політики в системі міжнародних відносин.

      Журнал підтримує міждисциплінарний науковий дискурс в аналізі взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють загальному гуманітарному розвитку, розвитку наукових досліджень та якісному вдосконаленню політики як сфери практичних дій.