: Анонс початку прийому рукописів для публікації в науковому журналі "Міжнародні та політичні дослідження" 2020 р.

IНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

НАУКОВОГО

РЕЦЕНЗОВАНОГО ЖУРНАЛУ

«МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

 

Інформація про журнал:

Рік заснування видання: 2003.

 До 2019 р. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки». З 2019 р. назва журналу – «Міжнародні та політичні дослідження».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.


ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)

 DOI: 10.18524/2707-5214 

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

Наші матеріали включені до міжнародних науковометричних баз даних, рекомендованих МОН. Науковий журнал реферується та індексується в наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова""; нституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова;  Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib.

Галузь і проблематика:  журнал представляє наукові статті, рецензії на наукові дослідження,  присвячені аналізу актуальних  проблем теорії та історії політичної науки; розвитку політичних інститутів та процесів; політичної культури та ідеології; етнополітології та етнодержавознавства; міжнародних систем та глобального розвитку.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).
Науковий редактор: Ігор Миколайович Коваль, д-р політ. наук, проф.
Відповідальний редактор: Юлія Вадимівна Узун, к. політ. н., доцент.
▪            Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар 24/26, каб. 37.
▪            Сайт журналу: http://heraldiss.onu.edu.ua

 

Процедура рецензування: Тексти статей перевіряються та рецензуються за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. Відповідальний редактор визначає відповідність поданого матеріалу тематиці журналу та вимогам до фахових публікацій; ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (автоматизованого сервісу пошуку плагіату Unichek). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору. Відповідальний редактор здійснює кодування статті (присвоєння номера та знеособлення даних про автора), відправляючи  статтю на рецензування. Закодована стаття надсилається рецензентам. Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента) та незалежним експертом у відповідній галузі знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind review – ні автор, ні рецензент не знають один одного). Процедура є анонімною. Рецензування здійснюється протягом 30 днів згідно з «Положенням про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії журналу «Міжнародні та політичні дослідження».

За інформацією щодо друку статті звертатися:

Відповідальний редактор: Узун Юлія Вадимівна, к. політ. н., доцент.

м.т. (067)4817316; Е-mail: uzun.ulia76@gmail.com