: Анонс початку прийому рукописів для публікації в науковому журналі "Міжнародні та політичні дослідження" 2020 р.

"МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ" – науковий рецензований фаховий журнал, який видає ОНУ. З 2006 р. до 2019 року видання мало назву "Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки" .

Галузь і проблематика: політичні науки

Видання містить наукові публікації, присвячені: аналізу історії  та теорії  політичної думки; висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку; дослідженню розвитку політичних процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах; розгляду формування системи національної безпеки; аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

Періодичність виходу журналу: 1 рази на рік 

Журнал проводить політику повного відкритого доступу. Наші матеріали включені до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН. Науковий журнал "Міжнародні та політичні дослідження" реферується та індексується в таких наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ;  Ulrich's Periodicals Directory ; Index Copernicus ; Google Академія ; ResearchBib .

 

ISSN (до 2019 р.): 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online); DOI 10.18524/2304-1439

ISSN (від 2019 р.): 2707-5206 (Print); 2707-5214 (online); DOI 10.18524/2304-1439

Свідоцтво про державну реєстрацію видання "Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки": КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.

Свідоцтво про державну перереєстрацію видання під назвою "Міжнародні та політичні дослідження": КВ № 24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.

 

Графік підготовки видання у 2020 р.:

 

 

Прийом отриманих матеріалів для публікацій

Перевірка та рецензування отриманих матеріалів для публікацій

 Рекомендація серії до друку рішенням Вченої Ради

Публікація видання

 

 до 1 Травня 2020

 

 до 1 Червня   2020

 

до 28 червня, 2020

 

 Липень, 2020

 

   

Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар 24/26

Сайт виданняhttp://heraldiss.onu.edu.ua/

 

 

Відповідальний редактор – Узун Юлія Вадимівна  е-mail: uzun.ulia76@gmail.com