Анонси

 • Анонс

  2021-02-26

  mceclip4.png

  Видання містить наукові публікації, присвячені:

   • аналізу історії та теорії політичної думки;
   • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
   • дослідженню розвитку політичних процесів у національному, регіональному та міжнародному контексті;
   • розгляду проблем формування системи національної безпеки;
   • аналізу розвитку національної, регіональної та міжетнічної політики в системі міжнародних відносин.

        Журнал підтримує міждисциплінарний науковий дискурс в аналізі взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють загальному гуманітарному розвитку, розвитку наукових досліджень та якісному вдосконаленню політики як сфери практичних дій.

   

  Читати більше про Анонс