Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

І

Іванова, І. Ф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А

Автенюк, Д. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Алексенцева-Тімченко, К. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Амирханов, Я. Н., ОНУ ім. І. І. Мечникова

Б

Білецька, Т. В., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Багацький, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Багацький, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Баканова, A. A., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Баканова, А. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Боєва, С. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Борисов, Р. И., ХНУ імені В. Н. Каразіна
Брітенкова, Т. Д., Новосибірський державний технічний університет
Браїло, А. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Брусиловська, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Брусиловська, Ольга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бубняк, С. М., Львівський національний університет імені Івана Франка

В

Віцько, О. В., Українська інженерно-педагогічна академія
Вакарчук, К. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Василюха, О. В., Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Войтович, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Волкова, Я. А., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Володько, В. В., Львівський національний університет імені І. Франка
Ворчакова, І. Є., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Г

Глебова, Наталя Іванівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Грабіна, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гребцова, И. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д

Дишлевий, І. О., Національний університет "Одеська юридична академія"
Дишлевий, І. О., Національний університет «Одеська юридична академія»
Дунєв, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дьомін, О. Б., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ж

Жовновата, В. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

З

Зінюк, А. В., Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна
Задорожня, А. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Здрагат, С. Г., Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Зимницька, С. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Змій, Л. М., Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна

К

Кабачій, Р. І., ГО «Інститут масової інформації»
Калашнікова, Л. В., Чорноморський державний університет ім.П.Могили
Калашнікова, Л. В., Чорноморський національний університет ім. П. Могили (Україна)
Камунтавічус, Р., Університет Вітаутаса Магнуса
Коваліско, Н. В., Львівський національний університет імені Івана Франка
Ковальський, С. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Козловська, Ю. І., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Козловська, Ю. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Колесник, Я. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кондратьєва, Н. О., Одеська національна академія імені О. С. Попова
Косолапова, Н. В., Тюменський державний університет
Кривошея, Т. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кукуруз, О. В., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Курандо, О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Л

Лісовський, В. М., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Левенець, Є. Ю., Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Левитська, Є. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лисиця, Н. М., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Лисюк, А. І., Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна
Лисюк, Д. А., Посольство Великої Британії в Білорусі
Личковська, О. Р., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лозова, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лук’янова, І. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ляпіна, Л. А., Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Ляпіна, Л. А., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

М

Мінєнкова, Н., Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Міхнєва, С. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Майстренко, Ю. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Макарова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Максименко, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Малкевич, А., Інститут політології Зеленогурського університету
Марчук, І. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мельник, Т. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мокану, А. А., Центр соціології і соціальної психології Інституту юридичних и політичних досліджень, Академія наук Молдови
Мокану, В. И., Центр соціології і соціальної психології Інституту юридичних и політичних досліджень, Академія наук Молдови; Асоціація соціологів Молдови
Молнарова, Єва, Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Морозова, О. С., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Мосійчук, Т. Є., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мунтян, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Н

Назаркін, П. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Нечитайло, И. С., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

О

Огаренко, Є. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Олійник, О. В., Національний авіаційний університет
Олішевська, В. Д., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

П

Паюк, К. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Паюк, К. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Перегуда, Є. В., Київський національний університет будівництва і архітектури
Петкова, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подольська, Є. А., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Покась, М. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поспелов, А. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прибєгін, І. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прохорова, А. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прядко, О. В., Луганський національний університет імені Тараса Шевченко
Пуйо, Г. І., Ужгородський національний університет

Р

Решина, М. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ровенчак, О. А., Львівський національний університет імені І. Франка
Романова, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Роштекова, М., Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Роштекова, М., університет Матей Бел, Банська Бистриця (Словаччина)
Роштекова, Марія, Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Русова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

С

Сіновець, П. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сіра, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сіра, О. В., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Сірий, Є. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сенюра, О. В., Національний університет «Львівська політехніка»
Серов, Р. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сивохіна, К. І., Львівський національний університет імені Івана Франка
Скордія, П., Лондонський університетський коледж
Соколова, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Соколова, В. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Соколовська, М. Г., Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна
Струченков, О. В., Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Т

Тан, Вей, Пекінський університет
Тарасюк, Ю. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Х

Хорошилов, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Хуткий, Д. О., Київський міжнародний інститут соціології

Ч

Чебан, О. Я., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Черноус, Л. С., Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ КНУ
Чорнописька, Х. В., ЛНУ ім. Івана Франка
Чумак, Д. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Чумак, К. O., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Чумак, К. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ш

Шамонтен, Л., Інженер та ессеїст
Швидка, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Швидка, В. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Шевченко, О. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Шинкаренко, О. Є., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шпакова, В. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ю

Юрійчук, Є. П., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я

Якубенко, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Янчук, Л., Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Ятвецька, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ятченко, В. Ф., Національний університет біоресурсів і природокористування України
Яценко, М. А., Національний університет «Одеська юридична академія»