Інформація про автора

Зимницька, С. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

  • Том 22, № 2(29) (2017) - МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
    Земельні володіння Вишневецьких на задніпров’ї в українській і польській історіографії середини ХІХ — середини ХХ ст.
    Анотація