Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

B

Brusylovska, O. I., Кафедра міжнародних відносин; Факультет міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова.

P

Pashaieva, K. F., кафедра міжнародних відносин, Факультет міжнародних відносин, OНУ імені І. І. Мечникова, к. 32, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна.
Poble, D. C., Одеський національний університет імені I.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.

S

Sinovets, P. A., Кафедра міжнародних відносин; Факультет міжнародних відносин, політології та соціології; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

Є

Єрмаков, А., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.

І

Іванова, І. Ф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А

Автенюк, Д. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Алексенцева-Тімченко, К. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Амирханов, Я. Н., ОНУ ім. І. І. Мечникова

Б

Білецька, Т. В., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Бабіч, О., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Багацький, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Багацький, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Баканова, A. A., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Баканова, А. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Боєва, С. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Борисов, Р. И., ХНУ імені В. Н. Каразіна
Борисов, Р. І., кафедра соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна ауд. 350, пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна
Борщ, К. К., ДВНЗ Ужгородський національний університет Кафедра соціології та соціальної роботи Пл. Лаборця, буд. 9, м. Ужгород, 8017, Україна
Брітенкова, Т. Д., Новосибірський державний технічний університет
Браїло, А. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Брусиловська, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Брусиловська, О. І., Кафедра міжнародних відносин; Факультет міжнародних відносин, політології та соціології; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова; Французький бульвар, 24/26, Одеса.
Брусиловська, Ольга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бубняк, С. М., Львівський національний університет імені Івана Франка

В

Віцько, О. В., Українська інженерно-педагогічна академія
Вакарчук, К. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Вакарчук, К. В., Кафедра міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова; к. 32, Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058.
Варга, Н. І., Kафедрa cоціології та соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88000, Ужгород, вул. Університетська, 14, каб. 218; тел. +38 (0312) 64-03-14;
Василюха, О. В., Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Вожиловська, А., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Войтович, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Волкова, Я. А., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Володько, В. В., Львівський національний університет імені І. Франка
Ворчакова, І. Є., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Г

Герасимчук, А. С., Кафедра міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ ім. І.І. Мечникова: к.32, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058.
Герман, О., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Глебова, Наталя Іванівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Грабіна, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гребенник, Г. П., Кафедра історії та світової політики факультета міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова.
Гребцова, И. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д

Деміденко, О. I., Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики ДонНУ імені Василя Стуса вул. Грушевського, 2, м. Вінниця, 21050.
Дишлевий, І. О., Національний університет "Одеська юридична академія"
Дишлевий, І. О., Національний університет «Одеська юридична академія»
Долженко, Л. М., факультет міжнародних відносин, політології і соціолоігії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна
Дунєв, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дьомін, О. Б., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ж

Жовновата, В. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

З

Зінюк, А. В., Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна
Задорожня, А. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Здрагат, С. Г., Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Зимницька, С. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Змій, Л. М., Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна
Зугравий, І. О., кафедра соціології факультет міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова тел. 0635794277

К

Кабачій, Р. І., ГО «Інститут масової інформації»
Калашнікова, Л. В., Чорноморський національний університет ім. П. Могили
Калашнікова, Л. В., Чорноморський державний університет ім.П.Могили
Каменська, Т. Г., кафедра соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І.І. Мечникова; К. 40, Французький бул. 24/26, м. Одеса-58, 65058, Україна.
Камунтавічус, Р., Університет Вітаутаса Магнуса
Князева, О. В., кафедра соціології факультета міжнародних відносин, політології і соціолоігії Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Коваліско, Н. В., Львівський національний університет імені Івана Франка
Ковальський, С. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Козловська, Ю. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Козловська, Ю. І., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Колесник, Я. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кондратьєва, Н. О., Одеська національна академія імені О. С. Попова
Косолапова, Н. В., Тюменський державний університет
Коч, С. В., Кафедра історія та світової політики факультету міжнародних відносин, політології т а соціології Одеського національного університета імені І.І.Мечникова.
Кривошея, Т. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кузьмін, Д. В., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин .
Кукуруз, О. В., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Курандо, О. С., Кафедра міжнародних відносин, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Курандо, О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кучеренко, А., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.

Л

Лісовський, В. М., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ландрі, К., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Левенець, Є. Ю., Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Левитська, Є. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лисиця, Н. М., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Лисюк, А. І., Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна
Лисюк, Д. А., Посольство Великої Британії в Білорусі
Личковська, О. Р., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лозова, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лук'янчук, Е., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Лук’янова, І. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Лысюк, А. И., Кафедра політології та соціології Брестського державного університету імені А. С. Пушкіна, к. 324, бул. Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь
Ляпіна, Л. А., Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Ляпіна, Л. А., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

М

Мінєнкова, Н., Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Міхнєва, С. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Майстренко, Ю. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Майська, Н., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Макарова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Максименко, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Максименко, І. В., Кафедра міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І.І. Мечникова; к. 32, Французький бул., 24/26, м. Одеса.
Максименко, І. В., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин .
Максимович, О. В., Кафедра соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вул. Шевченка 57, Івано-Фра
Малкевич, А., Інститут політології Зеленогурського університету
Марчук, І. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мельник, Т. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Михайлова, О. Б., Кафедра історії та світової політики; Факультет міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І.І. Мечникова.
Мокану, А. А., Центр соціології і соціальної психології Інституту юридичних и політичних досліджень, Академія наук Молдови
Мокану, В. И., Центр соціології і соціальної психології Інституту юридичних и політичних досліджень, Академія наук Молдови; Асоціація соціологів Молдови
Молнарова, Єва, Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Морозова, О. С., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Мосійчук, Т. Є., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мунтян, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Н

Назаркін, П. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Нечитайло, И. С., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Нижник, А., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.

О

Огарєнко, Є. С., Кафедра політології факультету міжнародних відносин , політології та соціології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.
Огаренко, Є. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Олійник, О. В., Національний авіаційний університет
Олішевська, В. Д., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Онищук, В. М., Кафедра соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, к. 40, Французький бул. 24/26, м. Одеса, 65058

П

Паюк, К. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Паюк, К. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Перегуда, Є. В., Київський національний університет будівництва і архітектури
Петкова, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Петросян, Т., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Подольська, Є. А., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Покась, М. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Попков, В. В., кафедра політології ОНУ імені І. І. Мечникова к. 38, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Попова, О. А., Кафедра соціології Харківського гуманітарного університета «Народна українська академія» вул. Лермонтовська, 27, Харків, 61024, Тел. +380630701962
Поспелов, А. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прибєгін, І. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прибегін, І. С., Кафедра історії та світової політики ФМВПС ОНУ імені І. І. Мечникова; к. 37, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058.
Прохорова, А. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Проценко, О. О., Кафедра соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 6, пл. Свободи, м. Харків, 61077, Україна Тел.:+380956945761 e-mail: olga.protsenko@aiesec.net
Прядко, О. В., Луганський національний університет імені Тараса Шевченко
Пуйо, Г. І., Ужгородський національний університет

Р

Решина, М. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ровенчак, О. А., Львівський національний університет імені І. Франка
Романенко, C. В., Кафедра соціології ФМВПС ОНУ ім І. І. Мечникова к. 40, Французький бул., 24/26, м. Одесса, 65058, Україна тел.: 0482–68–60–92
Романова, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ромашко, Є., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Роштекова, М., Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Роштекова, М., університет Матей Бел, Банська Бистриця (Словаччина)
Роштекова, Марія, Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Русова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Руссу, Д. Е., Кафедра соціології; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ауд. 351, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

С

Сіновець, П. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сіра, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сіра, О. В., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Сірий, Є. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сенюра, О. В., Національний університет «Львівська політехніка»
Серов, Р. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сивохіна, К. І., Львівський національний університет імені Івана Франка
Скордія, П., Лондонський університетський коледж
Скрипник, М., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Соколова, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Соколова, В. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Соколовська, М. Г., Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна
Соколовська, О., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Струченков, О. В., Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Т

Тан, Вей, Пекінський університет
Тарасюк, Ю. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ткачук, И. Н., кафедра політології ОНУ імені І. І. Мечникова к. 38, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Трофименко, О. Ю., Кафедра соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І.І. Мечникова; К. 40, Французький бул. 24/26, м. Одеса-58, 65058, Україна. тел:0635193540

У

Узун, Ю. В., Кафедра історії та світової політики факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова; k. 37, Французький бульвар 24/26, Одеса. м. Одеса, 65058, Україна.

Х

Хачатрян, М., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.
Хорошилов, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Хуткий, Д. О., Київський міжнародний інститут соціології

Ч

Чебан, О. Я., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Черноус, Л. С., Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ КНУ
Чорнописька, Х. В., ЛНУ ім. Івана Франка
Чумак, Д. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Чумак, К. O., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Чумак, К. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ш

Шамонтен, Л., Інженер та ессеїст
Швидка, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Швидка, В. А., ОНУ ім. І. І. Мечникова
Шевченко, О. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Шеремет, І. І., Кафедра соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; к. 305, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна тел.: (057) 707 54 05; +38 050 661 94 63
Шинкаренко, О. Є., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шпакова, В. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ю

Юрійчук, Є. П., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Юрківська, А., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, кафедра міжнародних відносин.

Я

Якубенко, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Янчук, Л., Університет Матея Бела в Банській Бистриці
Ятвецька, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ятченко, В. Ф., Національний університет біоресурсів і природокористування України
Яценко, М. А., Національний університет «Одеська юридична академія»