Том 22, № 1(28) (2017)

Серія: Соціологія

Зміст

СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СУСПІЛЬСТВ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗКОЛ МІЖ РОСІЄЮ І УКРАЇНОЮ: КАРДИНАЛЬНА ЗМІНА В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ? PDF (English)
Л. Шамонтен 9-17
ВИСВІТЛЕННЯ ЗМІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ФРАНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ (2013–2017) PDF (English)
П. Скордія 18-36
НОВА ТЕОРІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАПРАКТИК: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (English)
О. Р. Личковська 37-44
МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ PDF
І. Ф. Іванова 45-53
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ PDF
Л. В. Калашнікова 54-65
МОВНІ ТА ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРЕТЬОЇ ТА ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІММІҐРАЦІЇ У США PDF
О. А. Ровенчак, В. В. Володько 66-82
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ» В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
К. І. Сивохіна 83-91