Том 22, № 2(29) (2017)

Серія: Політологія

Зміст

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Політичні трансформації у пострадянських державах: методологічні підходи та проблеми дослідження PDF (English)
Ольга Брусиловська 11-17
БРІКС в системі міжнародних відносин ХХІ ст. PDF (Русский)
К. В. Вакарчук 18-24
Особливості міжкультурного діалогу «Україна — східноєвропейські держави»: нові виклики та реалії PDF
А. Г. Задорожня 25-34
Земельні володіння Вишневецьких на задніпров’ї в українській і польській історіографії середини ХІХ — середини ХХ ст.
С. П. Зимницька 35-42
Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до «корупційного плюралізму» 2017 р.: розвиток і перспективи PDF
Р. І. Кабачій 43-50
Литовські та білоруські національні нарративи. «ретроспектива» Дж. Б. Віко PDF (English)
Р. Камунтавічус 51-61
Вплив політологів на політичні процеси в Україні PDF
О. В. Кукуруз 62-68
«За» та «проти» доктрини Обами PDF
О. Курандо 69-75
Витоки феномену парламентськї більшості в Україні PDF
Є. Ю. Левенець 76-82
Громадянське суспiльство сучасної Бiлорусi як суб’єкт соцiальних змiн PDF (English)
А. І. Лисюк, Д. А. Лисюк, М. Г. Соколовська 83-91
Політичні трансформації країн РЗБ на початку ХХІ століття: зовнішні чинники
Ю. І. Майстренко 92-99
Безпекове співробітництво у трикутнику «Польща — Україна — Румунія»: реалії та перспективи PDF
І. В. Максименко 100-112
Відповідь західної цивілізації на сучасні безпекові виклики за законом виклика\відповіді та роль ядерного стримування PDF
Т. А. Мельник 113-125
Контроверзи люстрації по-українськи PDF
Н. Мінєнкова 126-134
Дослідження історії України в контексті суспільнополітичних трансформацій в Польщі (1989–2017) PDF
О. С. Морозова 135-145
Символічна роль мовної політики в Україні: між символічним насиллям та лібералізмом PDF
Є. В. Перегуда, А. Малкевич 146-152
Північне співробітництво в сфері оборони в контексті формування ЄПБО ЄС PDF (Русский)
О. В. Романова 153-161
Глобальні засоби масової інформації як інструмент м'якої сили держав PDF
М. Роштекова, Л. Янчук 162-179
Українсько-французький політологічний дискурс в дзеркалі «аудиту зовнішньої політики України» PDF
Р. І. Серов 180-192
Зовнішньополітичні аспекти референдних процесів у державах Балтії PDF
Є. П. Юрійчук 193-202

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Концепт «час» у генезисі політичної ідеології PDF (Русский)
Є. С. Огаренко 205-203