Том 21, № 1(24) (2016)

Серія: Соціологія

Зміст

СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СУСПІЛЬСТВ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Соціальні технології в контексті ґендерної паритетності: історичний вимір PDF
О. В. Віцько 9-18
ГРОМАДСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК УМОВИ АДЕКВАТНОГО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ PDF
С. Г. Здрагат 19-27
СВІТОВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ЦЕНТРИ ТА СЛУЖБИ: ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА PDF
Л. В. Калашнікова, Л. С. Черноус 28-37
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ: МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014-2015 РР. PDF
Н. В. Коваліско, С. М. Бубняк 38-46
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ PDF (Русский)
В. И. Мокану, А. А. Мокану 47-55
РЕФРЕЙМІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ PDF (Русский)
И. С. Нечитайло 56-63
Взаємовідносини правлячого класу та мас: сутність основних підходів та концепцій PDF
О. В. Прядко 64-70
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІҐРАЦІЇ ДО НІМЕЧЧИНИ PDF
О. А. Ровенчак 71-90
СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Х. В. Чорнописька 91-98
Чужі серед своїх – нові реалії PDF
В. А. Швидка 99-108
ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
О. Є. Шинкаренко 109-118
АСКРИПТИВНИЙ СТАТУС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ PDF (Русский)
Р. И. Борисов 119-128