Міжнародні та політичні дослідження: Анонси http://heraldiss.onu.edu.ua/ <p><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Рік заснування:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"> 2003. До 2019 г. видання мало назву <a href="http://heraldiss.onu.edu.ua/old/">«Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки»</a>.<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Галузь і проблематика:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"> Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">ISSN:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"><a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2707-5206"> 2707-5206 (Print)</a>; <a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2707-5214">2707-5214 (Online)</a><br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">DOI: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"><a href="https://doi.org/10.18524/2707-5206">10.18524/2707-5206</a><br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Свідоцтво про державну реєстрацію:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"> КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"> політичні науки (спеціальності - 052, 291) згідно з Наказом МОН України "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 02 липня 2020 року (<a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5f0daa25e9c40f76444f22fe">категорія "Б"</a>)<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Періодичність виходу журналу:</span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"> 1 раз на рік.<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Мова видання: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;">українська, англійська.<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Засновник: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;"><a href="http://onu.edu.ua/uk/">Одеський національний університет імені І. І. Мечникова</a><br /></span></p> <p><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Головний редактор: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).<br /></span></p> <p><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Науковий редактор: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Ольга Брусиловська, д-р політ. наук, професор</span></p> <p><span style="font-family: Constantia, serif;"><strong>Відповідальний редактор:</strong> Юлія Узун, д. політ. наук, доцент</span></p> <p><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Адреса редакції: </span></strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Одеса 65058, Французький бульвар 24/26<br /></span><strong><span style="font-family: Constantia, serif;">Телефон:</span></strong> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Constantia, serif;">(048)7221210<br /></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Constantia, serif;">E-mail: </span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Constantia, serif;">uzun.ulia76@gmail.com</span></span></p> uk-UA