DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.4(27).79432

Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України

О. І. Брусиловська

Анотація


Стаття має на меті виявлення особливостей концептуальних засад зовнішньопол ітичної політики України крізь призму концепту національних інтерес ів. Національні інтереси виражають загальні потреби держави, що випливають з її соціально-політичної природи, а також її місця і ролі в системі міжнародних відносин. На прикладі України досліджується взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої політики, моделювання системи захисту національних інтересів.


Ключові слова


національні інтереси; зовнішня політика; Україна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


«Maximes d’état, ou Testament politique d’Armand du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu» http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/38/maximesdtatout01richuoft/maximesdtatout- 01richuoft.pdf

Morgenthau, Hans. The Purpose of American Politics. New York: Knopf, 1960 https://archive.org/stream/purposeofamerica010600mbp/purposeofamerica010600mbp_djvu.txt

«Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny» // Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR (VVR), 1990, N 31 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/55–12

«Pro osnovni napryamy zovnishn’oyi polityky Ukrayiny» // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1993, N 37 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3360–12

«Konstytutsiya Ukrayiny» // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, # 30 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

«Pro osnovy natsional’noyi bezpeky Ukrayiny» (#964-IV) vid 19 chervnya 2003 roku www. mfa.gov.ua/

«Pro zasady vnutrishn’oyi i zovnishn’oyi polityky» // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2010, # 40 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2411–17

«Pro osnovni zasady’ rozvy’tku informacijnogo suspil’stva v Ukrayini na 2007–2015 roky’ // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2007 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/537–16


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Maximes d’état, ou Testament politique d’Armand du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/38/ maximesdtatout01richuoft/maximesdtatout01richuoft.pdf

Morgenthau H. The Purpose of American Politics [Електронний ресурс] // Hans J. Morgenthau. — New York: Knopf, 1960. — 368 p. — Режим доступу: https://archive. org/stream/purposeofamerica010600mbp/purposeofamerica010600mbp_djvu.txt

Декларація про державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Відомості Верховно ї Ради УРСР (ВВР). — 1990. — № 31. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/55–12

Про Основні напрями зовнішньої політики України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1993. — № 37. — Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/3360–12

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про основи національної безпеки України (№ 964-IV) від 19 червня 2003 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.mfa.gov.ua/

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс] // Відомості Верховно ї Ради України (ВВР). — 2010. — № 40. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/2411–17

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2007. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537–16

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.