АСКРИПТИВНИЙ СТАТУС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ

Р. И. Борисов

Анотація


В статті розглядається проблематика проведення дозвілля студентами. Оскільки кожна особистість володіє статусним набором, який визначає сукупність її диспозицій, стає актуальним дослідження залежності форм проведення дозвілля від аскриптивних статусів, які приписуються особистості поза її бажанням. Серед найбільш значущих аскриптивних статусів виокремлені стать та місце проживання студента до вступу до вишу, а також обсяг культурного (індикаторами якого є обсяг домашньої літератури та рівень освіти батьків) та економічного капіталу сім’ї. Автором виокремлені та охарактеризовані регулярні дозвіллєві практики студентів у вільний час. Спираючись на результати факторного аналізу, автор типологізує види дозвіллєвої діяльності студентів та визначає ступінь залежності інтенсивності проведення кожної з них від виділених аскриптивних статусів. У статті наводяться результати кореляційного аналізу виокремлених форм проведення дозвілля та аскриптивних статусів студентів, формулюється висновок щодо наявності значущого зв’язку між ними. Найменш впливовим соціальним статусом із виділених є місце проживання студента до вступу до вишу, яке виступає в ролі індикатора виходу з-під соціального контролю. Автор робить висновок щодо економічного капіталу сім’ї, який виконує подвійну роль: з одного боку, він обмежує інтенсивність форм дозвіллєвої діяльності, що потребує додаткових фінансових витрат, з іншого — актуалізує практики демонстративного престижного споживання. Окрім цього, результати дослідження дозволили зафіксувати суттєву роль обсягу культурного капіталу сім’ї в інтенсифікації культурно насичених та творчих практик студентів.


Ключові слова


аскриптивні статуси; дозвілля; дозвіллєві практики студентів; вільний час; місце проживання; культурний капітал; економічний капітал.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arbenina, Vera Leonidovna. «Aktivnost' molodogo specialista v sfere svobodnogo vremeni» Social'naya aktivnost' specialista: istoki i mekhanizm formirovaniya (sociologicheskij analiz), 136–157. Har'kov: izdatel'stvo pri Har'kovskom gosudarstvennom universitete izdatel'skogo

ob"edineniya «Vishcha shkola», 1983.

Burd'yo, P'er «Formy kapitala» EHkonomicheskaya sociologiya 6. — 3(2005): 60–74

Golikov, Oleksandr Sergijovich «Teoretiko-metodolog³chn³ zasadi dosl³dzhennya dozvillºvogo chasu yak chinnika konstruyuvannya kul'turnogo kapitalu» Ukra¿ns'kij Soc³um 3(38) (2011): 39–52

Gordon L. A., Klopov E H. V. CHelovek posle raboty: Social'nye problemy byta i vnerabochego vremeni. Moskva: Mysl', 1967

Veblen, Torstejn. Teoriya prazdnogo klassa: ehkonomicheskoe issledovanie institucij Moskva, 1984 Rezhim dostupa 05.10.2012: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890

Dyumazed'e, Z H. R. «Planirovanie dosuga i kul'turnoe razvitie» Obrazovanie vzroslyh i dosug v sovremennoj Evrope. Praga: Obris, 1966

Markuze, Gerbert. «EHros i civilizaciya. Odnomernyj chelovek. Issledovanie ideologii razvitogo industrial'nogo obshchestva». Moskva: OOO «Izdatel'stvo AST», 1994.

Nel'ga, Tetyana «Kul'tura vil'nogo chasu: sproba viznachennya ta umovi rozvitku v suchasnomu ukrains'komu suspil'stvi». Ukrains'kij socium (2007): 37–43

Park, Robert «Lichnost' i kul'turnyj konflikt» Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Referativnyj zhurnal. Seriya 10. Sociologiya 3(1998): 175–191

Patrushev, V. D. «Dinamika ispol'zovaniya byudzhetov vremeni gorodskim i sel'skim naseleniem» Sociologicheskie issledovaniya, 8(2005): 46–51

Pimenova, V. N. «Svobodnoe vremya v socialisticheskom obshchestve: teoreticheskij analiz svobodnogo vremeni obshchestva i lichnosti» Moskva: Nauka (1974)

Sociologichna enciklopediya / Ukladach V. G. Gorodyanenko. Kiiv: Akademvidav, 2008

Stebbins, R. A. Svobodnoe vremya: k optimal'nomu stilyu dosuga Rezhim dostupu 04.05.2013: http://www.odinvopros.ru/lib/stebbins_01.php?mode=1&id=0

Linton, Ralph The Study of Man. New York: Appleton-centure-crofts, inc., 1936

Shivers, J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis. Boston, 1981


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арбенина В. Л. Активность молодого специалиста в сфере свободного времени // Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования (социологический анализ). — Харьков: Вища школа: Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1983. — С. 136-–137.

Бурдьё П. Формы капитала // Экономическая социология. — 2005. — № 3. — С. 60–74

Голіков О. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дозвіллєвого часу як чинника конструювання культурного капіталу // Український Соціум. — 2011. —№ 3(38). — С. 39–52.

Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы: Социальные проблемы быта и внерабочего времени. — Москва: Мысль, 1967.

Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институций. — Москва, 1984. — Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890. — Дата доступа: 05.10.2012.

Дюмазедье Ж. Р. Планирование досуга и культурное развитие // Образование взрослых и досуг в современной Европе. — Прага: Обрис, 1966.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. — Москва: АСТ, 1994.

Нельга Т. Культура вільного часу: спроба визначення та умови розвитку в сучасному українському суспільстві // Український соціум. — 2007. — С. 37–43.

Парк Р. Личность и культурный конфликт // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 10: Социология. — 1998. — № 3. — С. 175–191.

Патрушев В. Д. Динамика использования бюджетов времени городским и сельским населением // Социологические исследования. — 2005. — № 8. — С. 46–51.

Пименова В. Н. Свободное время в социалистическом обществе: теоретический анализ свободного времени общества и личности. — Москва: Наука, 1974.

Соціологічна енциклопедія / укладач В. Г. Городяненко. — Київ: Академвидав, 2008.

Стеббинс Р. А. Свободное время: к оптимальному стилю досуга. — Режим доступа: http:// www.odinvopros.ru/lib/stebbins_01.php?mode=1&id=0. — Дата доступа: 04.05.2013.

Linton R. The Study of Man. — New York: Appleton-centure-crofts, inc., 1936.

Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis. — Boston, 1981.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78188

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.