ЛОБІЮВАННЯ СЕПАРАТИСТСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ОДИН З ДИСТРУКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

І. Є. Ворчакова, В. М. Лісовський

Анотація


В статті піднімається дискусійне питання позитивної та негативної ролі сепаратизму в сучасних політичних процесах. Показано ризики та загрози лобіювання цього явища в Україні. Проаналізовано роль та механізми втручання однієї держави у територіальні суперечки іншої країни та наслідки такого впливу.

Ключові слова


сепаратизм; лобізм; лобіювання сепаратистських інтересів; сепаратистський рух; федералізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Espiell, Gros H. Pravo na samoopredelenie. Niu-York: Izd-vo OON, 1980.

Divak V. Separatyzm yak fenomen suchasnoi polityky. Politologichni ta pravovi aspekty. Kyiv: Logos, 2010.

Zalizniak L. «Oberezhno: federalizacija!» Accessed February 20, 2016. http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/2014rik/dm140501/t140506/oberezh/oberezh.htm.

Karmazina M. «Gromadianska identychnist v Ukraini v konteksti zovnishno-politychnyh vidnosyn.» In Politychni mehanizmy formuvannia gromadianskoi identychnosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi, 258–286. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2014.

Kliuchnyk R. «Separatyzm yak svitova megatendencija suchasnosti.» Politychnyi menedzhment 6 (2011): 120–127.

Kresina I. «Protydiia separatyzmu v Ukraini: pravova baza.» Paper presented at the foreign scientific and practical conference ’Pravova polityka v Ukraini: pytannia teorii ta praktyky’, Kyiv, October 24, 2014.

Lysenko L. «Proiavy teroryzmu ta separatyzmu na shodi Ukrainy: analiz osnovnyh prychyn.» Paper presented at the 3rd Ukrainian scientific conference ’Naukovyi dialog ’Shid-Zahid’, Kamianets-Podilskyi, June 7, 2014.

Romaniuk N. «Separatyzm yak suspilno-politychne yavyshche suchasnosti.» Paper presented at the 1st foreign scientific and practical internet-conference ’Aktualni problemy krainoznavchoi nauky, Lutsk, October 9–10, 2014.

Sydorenko M. «Suchasnyi lobizm: vydy ta metody.» Paper presented at the foreign scientific conference ’Dni nauky filosofskoho fakultetu — 2015’, Kyiv, April 21–22, 2015.

Sinovets P. «Rol Rossii v ukrainskom krizise 2014 goda: analiz i perspektivy sderzhivaniia.» Visnik ONU im. I. I. Mechnikova. Sociolohiia i politychni nauky 19, no. 2 (2014): 63–72.

Stepyko M. «Potentsialni zagrozy regionalnogo separatyzmu v Ukraini.»Accessed February 20, 2016. http://www.niss.gov.ua/articles/1478/

Tanchuk N. «Regionalna polityka Ukrainy v konteksti derzhavotvorchogo rozvytku ta socialnogo zahystu.» PhD diss., Nacionalnyi pedagogichnyi universytet imeni M. P. Dragomanova, 2011.

Hobsbaum E. Natsii i natsionalizm posle 1780 goda. SPb.: Aleteiia, 1998.

Brusylovska I. «Russian-ukrainian conflict. First stage war.» Visnik ONU im. I. I. Mechnikova. Sociolohiia i politychni nauky 20, no. 2 (2015): 59–63.

Spenser M. Separatism: democracy and disintegration. Boston: Rowman & Littlefield, 1998.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грос Эспьель Э. Право на самоопределение. — Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1980. — 89 с.

Дівак В. В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти : монографія / В. В. Дівак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К. : Логос, 2010. — 223 с.

Залізняк Л. Обережно: федералізація! [Електронний ресурс] / Л. Залізняк. — Режим доступу: http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/2014rik/dm140501/t140506/oberezh/oberezh.htm

Кармазіна М. С. Громадянська ідентичність в Україні в контексті зовнішньо-політичних відносин / М. С. Кармазіна // Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. — С. 258–286.

Ключник Р. Сепаратизм як світова мегатенденція сучасності / Р. Ключник // Політичний менеджмент. — 2011. — № 6. — С. 120–127.

Кресіна І. Протидія сепаратизму в Україні: правова база / І. Кресіна // Правова політика в Україні: питання теорії та практики : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року) : в 2 т. — К. : Національна академія прокуратури України, 2014. — Т. 2. — С.176–179.

Лисенко Л. Прояви тероризму та сепаратизму на сході України: аналіз основних причин / Л. Лисенко, А. Карасевич // Науковий діалог «Схід — Захід» : матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (М. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014р.) : у 4 частинах. — Д.: Інновація, 2014. — Ч. ІІІ. — С. 22–28.

Романюк Н. І. Сепаратизм як суспільно-політичне явище сучасності / Н. І Романюк // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернетконференції (м. Луцьк, 9–10 жовтня 2014 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк : ВежаДрук, 2014. — С. 80–86.

Сидоренко М. В. Сучасний лобізм: види та методи / М. В. Сидоренко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету — 2015», 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. — К. : Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2015. — Ч. 9. — С. 69–72.

Синовець П. А. Роль Росии в украинском кризисе 2014 года: анализ и перспективы сдерживания / П. А. Синовець // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. — 2014. — Т. 19, вип.2 (21). — С. 63–72.

Степико М. Т. Потенціальні загрози регіонального сепаратизму в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / М. Т. Степико. — Режим доступу: // http://www.niss.gov.ua/articles/1478/

Танчук Н. В. Регіональна політика України в контексті державотворчого розвитку та соціального захисту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н. В. Танчук; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. — СПб. : Алетейя, 1998. — 306 с.

Brusylovska О. I. Russian-ukrainian conflict. First stage war // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. — 2015. — Т. 20, вип. 2 (23). — С. 59–63.

Spenser M. Separatism: democracy and disintegration / M. Spenser. — Boston: Rowman & Littlefield, 1998. — 317 p.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78176

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.