ТУРЕЦЬКА МЕНШІСТЬ В БОЛГАРІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Я. А. Волкова

Анотація


Балканський регіон, відомий як «порохова бочка Європи», є одним з найбільш суперечливих регіонів зі складним сплетінням етносів і релігій. Проблема турецької меншини в Болгарії бере свій початок від створення болгарської національної держави в 1878 році. На початковому етапі турки володіли достатньо широкими правами, але вже після Другої світової війни їх становище неухильно погіршувалось. Це було повязано як з міжнародною ситуацією Холодної війни, де Болгарія і Туреччина належали до протилежних блоків, так і з внутрішніми політичними та ідеологічними факторами. Широкої критики з боку міжнародної спільноти зазнав так званий «Процес відродження» — масштабна кампанія з асиміляції турецького і мусульманського населення в Болгарії 1984–1989 рр. Сьогодні турецька етнічна група користується широкими правами в галузі освіти, віросповідання, політично представлена у парламенті і є невідємною частиною болгарського суспільства. В умовах етнічних конфліктів на Балканах 1990-х років Болгарія продемонструвала яскравий приклад успішної інтеграції етнічної меншини у суспільство.

Ключові слова


національні меншини; населення Туреччини; Болгарії; асиміляція; MRF.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Berlinskij traktat. Accessed April 10, 2016. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/berlin.htm.

Nacionalen Statisticheski Institut Respublika B»lgariya. Prebroyavane 2011. Accessed April 01, 2016. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf

Konstituciya na Republika B»lgariya. Accessed April 01, 2016. http://parliament.bg/bg/const

Dijanet Vakfy Bulgaristan Raporu Accessed April 09, 2016. http://www.diyanetvakfi.org.tr/Media/files/raporlar/TDV_Bulgaristan_Raporu.pdf

The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878. Accessed April 05, 2016. http://www.islamawareness.net/Europe/Bulgaria/bulgaria_article0004.pdf.

Vassilev R. Post-Communist Bulgaria’s ethnopolitics Accessed April 10, 2016. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14718800108405096?journalCode=reno19.

Hopken, Wolfgang. «From religious identity to ethnic mobilisation: the turks of Bulgaria before, under and since communism». In Muslim identity and the Balkan state, edited by H. Poulton, S. Taji-Farouki, 54–82. — New York: New York University press, 1997.

Byuksenshyutc U. Malcinstvenata politika v B»lgariya. Politikata na BKP k»m evrei, romi, pomaci i turci. Accessed 05, April 2016. http://bglog.net/ClientFiles/d5d21550–02ea-4306-b49b-d8224865fd3c/ %D0 %9C %D0 %B0 %D0 %BB %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %BD%D1 %81 %D1 %82 %D0 %B2 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B0%20 %D0 %BF %D0 %BE %D0 %BB %D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BA %D0%B0 %20 %D0 %B2 %20 %D0 %91 %D1 %8A %D0 %BB %D0 %B3 %D0 %B0 %D1%80 %D0 %B8 %D1 %8F.pdf.

İnan Y. Bulgaristandaki turkler ve uluslararasø hukuk achysyndan hukuksal statuleri Accessed 13, April 2016. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/294dd4a647becaf_ek.pdf?dergi=Insan %20Haklari %20Yilligi

Merjanova, İnna. Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism. New York: Oxford University Press, 2013.

Petkova, L. The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian —Turkish Relations, 1947–2000. Accessed 15, April 2016. http://www.ethnopolitics.org/ethnopolitics/archive/volume_I/issue_4/petkova.pdf.

Fatková G. Revisiting the conceptualization of «Turks» in Bulgaria. Accessed 03, April 2016.http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/080212/03-Antrocom.pdf.

Cholakoglu B. Bulgaristanda Turkche Egitimin Serencamø Accessed 16, April 2016. http://www.yeniturkiye.com/samplechapters/333.pdf

Nahapetyan H. The Turks of Bulgaria: the fifth column of Ankara Accessed 15, April 2016. http://www.noravank.am/upload/pdf/257_en.pdf.

Gangloff, Sylvie. «The Weight of Islam in the Turkish Foreign Policy in the Balkans.» Turkish Review of Balkan Studies, 5 (2001): 91–102.

Minchev O. B»lgariya i chlenstvoto na Turciya v ES. Accessed 03, April 2016. http://www.iris-bg.org/fls/Bulgaria_and_Turkey_Membership_in_the_EU_Part2_bg.pdf.

Narodno S»branie na Respublika B»lgariya Accessed 10, April 2016. http://www.parliament.bg/bg/electionassembly

Bulgaristanda Turklere Basky Ve Asimilasjon Suruyor Accessed 03, April 2016. http://www.balturk.org.tr/bulgaristanda-turklere-baski-ve-asimilasyon-suruyor/.

Bulgaristanda Turklerin problemleri Accessed 18, April 2016. http://www.balturk.org.tr/bulgaristanda-turklerin-problemleri/.

Gunsen A. Pomaks as a balkan comunnity and evidence of turkishness in their perceptions of identity Accessed 10, April 2016. http://www.otzvuk.net/static/files/1259565634_Binder1.pdf.

Bilgich, Sadi. Akjurek, Salim. Ed. Balkanlarda Turkije ve Turk algysy. Ankara: BİLGESAM, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Берлинский трактат [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/berlin.htm.

Национален Статистически Институт Республика България. Преброяване 2011 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf

Конституция на Република България [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://parliament.bg/bg/const

Diyanet Vakfш Bulgaristan Raporu [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.diyanetvakfi.org.tr/Media/files/raporlar/TDV_Bulgaristan_Raporu.pdf

The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878 [Электронный ресурс] // Bulgarian Helsinki Committee report. — 2003. — Режим доступа: http://www. islamawareness.net/Europe/Bulgaria/bulgaria_article0004.pdf.

Vassilev R. Post-Communist Bulgaria’s ethnopolitics [Электронный ресурс] / Global Review of Ethnopolitics Vol. 1, no 2. — 2001. — Режим доступа: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14718800108405096?journalCode=reno19.

Hopken W. From religious identity to ethnic mobilisation: the turks of Bulgaria before, under and since communism // Muslim identity and the Balkan state / H. Poulton, S. Taji-Farouki. — NY: New York University press, 1997. — С. 54–82.

Бюксеншютц У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци [Электронный ресурс] / IMIR. — 2000. — Режим доступа: http:// bglog.net/ClientFiles/d5d21550–02ea-4306-b49b-d8224865fd3c/ %D0 %9C %D0 %B0 %D0%BB %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %BD %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B2 %D0 %B5 %D0%BD %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B0 %20 %D0 %BF %D0 %BE %D0 %BB %D0 %B8%D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %B0 %20 %D0 %B2 %20 %D0 %91 %D1 %8A%D0 %BB %D0 %B3 %D0 %B0 %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %8F.pdf.

İnan Y. Bulgaristan’daki tьrkler ve uluslararasш hukuk aзшsшndan hukuksal statьleri [Электронный ресурс] / IMIR. — 2000. — Режим доступа: http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/294dd4a647becaf_ek.pdf?dergi=Insan %20Haklari %20Yilligi

Merjanova İ. Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism / İnna Merjanova. — New York: Oxford University Press, 2013. — 198 с.

Petkova L. The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian — Turkish Relations, 1947–2000 [Электронный ресурс] / Ethnopolitics. — 2002. — Vol. 1, No. 4 — Режим доступа: http://www.ethnopolitics.org/ethnopolitics/archive/volume_I/
issue_4/petkova.pdf.

Fatková G. Revisiting the conceptualization of «Turks» in Bulgaria [Электронный ресурс] // Antrocom Online Journal of Anthropology. — 2012. — Режим доступа: http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/080212/03-Antrocom.pdf.

Çolakoðlu B. Bulgaristan’da Türkçe Eðitimin Serencamø [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yeniturkiye.com/samplechapters/333.pdf

Nahapetyan H. The Turks of Bulgaria: the fifth column of Ankara [Электронный ресурс]// 21-st century. — 2007. — No 1. — Режим доступа: http://www.noravank.am/upload/ pdf/257_en.pdf.

Gangloff S. The Weight of Islam in the Turkish Foreign Policy in the Balkans / Turkish Review of Balkan Studies / Ed. Güner Öztek — İstanbul: Isis, 2001. — С. 91–102.

Минчев О. България и членството на Турция в ЕС [Электронный ресурс] / IRIS. — 2006. — Режим доступа: http://www.iris-bg.org/fls/Bulgaria_and_Turkey_Membership_in_the_EU_ Part2_bg.pdf.

Народно Събрание на Республика България [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.parliament.bg/bg/electionassembly

Bulgaristan’da Türklere Baskø Ve Asimilasyon Sürüyor Электронный ресурс] // Balkan Türkleri Kültür ve Dayanøºma Derneði — Ðåæèì äîñòóïà: http://www.balturk.org.tr/bulgaristanda-turklere-baski-ve-asimilasyon-suruyor/.

Bulgaristan’da Türklerin problemleri [Электронный ресурс] // Balkan Türkleri Kültür ve Dayanisma Derneði — Режим доступа: http://www.balturk.org.tr/bulgaristanda-turklerinproblemleri/.

Günsen A. Pomaks as a balkan comunnity and evidence of turkishness in their perceptions of identity [Электронный ресурс] / Trakya Üniversitesi Balkan Araºtørma Enstitüsü. — 2013. — Режим доступа: http://www.otzvuk.net/static/files/1259565634_Binder1. pdf. Balkanlarda Türkiye ve Türk algøsø / M. Bilgiç, S. Akyürek. — Ankara: BİLGESAM, 2012. — 114 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.