СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

В. И. Мокану, А. А. Мокану

Анотація


В статті аналiзуютъся матеріали чотирьoх соцiологiчних дослiдженъ, проведених у Молдові в 2001, 2003, 2006 i 2009 роках за національною репрезентативною вибіркою. Розглядаються стереотипи поведінки населення по вiдношенню до свого здоров’я, користування медичними послугами. Виявляються соцiальнi фактори, якi впливають на стан здоров’я населення в умовах сучасної Молдови. Аналіз поведінки на ринку медичних послуг проводиться в площині соціальних, демографічних та поселенських групп. Наводяться результати вивчення громадської думки мешканців республіки з приводу перебудови системи охорони здоров’я, простежується динаміка громадської думки, виявляються проблеми реалiзацii реформи.


Ключові слова


здоров’я; громадська думка; спосіб життя; матеріальне становище; бідність; соціально-економічна ситуація.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Karen, Glanz, and Frances Marcus, Lewis, and Barbara K., Rimer. Health behavior and health education. Theorz, Research,and Practice.

Prut Basin Water Management Project Moldova. Anex 4 — Health and Public Annuaress, 2000

Lupu, Iustin, and Zanc, Ioan. Sociologie medicalã. Teorie ºi aplicaþii. Iaºi: Editura Polirom, 1999.

Marinescu, Constantin — Duda, Rene. Dimensiuni ºi valenþe sociologice ale medicinii. Iaºi: Editura Junimea, 1988.

Manole, Gh.- Gãlãþescu, Em.: Asigurãrile sociale de sãnãtate, Bucureºti: Editura Tehnicã, 1998.

Sheyman, I. M. Reforma upravleniya i finansirovaniya zdravookhraneniya. Moskva, 1998.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Glanz K., Marcus F., Rimer B.; Health behavior and health education. Theorz, Research, and Practice.


Prut Basin Water Management Project Moldova // Health and Public Annuaress. — 2000. — An. 4.


Lupu I., Zanc I. Sociologie medicalã. Teorie ºi aplicaþii. — Iaºi: Editura Polirom, 1999.


Marinescu C.-D. R. Dimensiuni ºi valenþe sociologice ale medicinii. — Iaºi: Editura Junimea, 1988.


Manole Gh.-G. Em.: Asigurãrile sociale de sãnãtate. — Bucureºti: Editura Tehnicã, 1998.

Шейман И. М. Реформа управления и финансирования здравоохранения. — Москва, 1998.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78168

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.