РЕФРЕЙМІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ

И. С. Нечитайло

Анотація


Статтю присвячено соціологічному осмисленню рефреймінга як особливої соціально-педагогічної технології, суть якої полягає у впливі на когнітивну систему тих, хто навчається, зокрема на їхні когнітивні коди. Поняття когнітивного коду розглядається у взаємозв’язку з поняттям когнітивного ресурсу як прихованого чинника соціальної, соціально-класової нерівності. Підкреслюється, що потужність цього чинника зумовлена специфікою самої освіти, яка полягає в тому, що освіта оперує, переважно, складними кодами, сприяючи тим самим відтворенню соціальної нерівності, обмежуючи шанси вертикальної соціальної мобільності тих індивідів і груп, чиї когнітивні коди за своєю структурою не відповідають складним кодам системи освіти. Рефреймінг розглядається як соціально-педагогічна технологія, орієнтована на когнітивне «підтягування» тих, хто навчається, чий соціальний досвід призвів до того, що вони цього потребують для досягнення успіхів в освіті.


Ключові слова


когнітивний код; когнітивний ресурс; освіта; рефреймінг; соціально-педагогічні технології; фрейм.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Osipov, A., and V. Tumalev. Sotsiologiya obrazovaniya v Rossii: Problemy i perspektivyi [Education sociology in Russia: problems and prospects] Sociologscheskiye issledovaniya 7 (2004): 120–127.

Gofman, I. Analiz freymov: esse ob organizatsii povsednevnogo opyta [Analysis of frames: the essay about the organization of daily experience]. Edited by G. S. Batygin and L. A. Kozlova. — M.: Institut sotsiologii RAN, 2003.

Manning, Ph. Erving Goffman and Modern Sociology. NY.: Polity, 1992.

Popova Z. D. Kognitivnayalingvistika [Cognitive linguistics] / Z. D. Popova. I. A. Sternin. — M.: Vostok-Zapad, 2007. — 314 s.

Goryunova, N. B. Operatsionalnyye deskriptory kognitivnogo resursa i produktivnost resheniya testovykh zadach i zadach-golovolomok [Operational descriptors of a cognitive resource and productivity of the solution of test tasks and tasks puzzles] Psikhologicheskiy zhurnal 22, no 4 (2001): 21–29.

Bernstayn, B. Klass, kody i kontrol: struktura pedagogicheskogo diskursa [Class, codes and control: structure of a pedagogical discourse]. M.: Prosveshcheniye, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Осипов А. Социология образования в России: проблемы и перспективы / А. Осипов, В. Тумалев // Социологич. исследования. — 2004. — № 7. — С. 120–127.

Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта: пер. с англ. / И. Гофман ; [под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой]. — М.: Институт социологии РАН, 2003. — 752 с.

Manning Ph. Erving Goffman and Modern Sociology / Philip Manning. — NY.: Polity, 1992. — 202 р.

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М.: Восток-Запад, 2007. — 314 с.

Горюнова Н. Б. Операциональные дескрипторы когнитивного ресурса и продуктивность решения тестовых задач и задач-головоломок // Психологический журнал. — 2001. — Т. 22, № 4. — С. 21–29.

Бернстайн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса / Б. Бернстайн. — М.: Просвещение, 2008. — 272 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78167

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.