Соціальні технології в контексті ґендерної паритетності: історичний вимір

О. В. Віцько

Анотація


У статті розглядаються історичні етапи втілення соціальних технологій у контексті ґендерної паритетності. Так, умовно існують три хвилі розвитку боротьби за ґендерну рівність. Також у статті визначено, що соціальні технології в контексті ґендерної рівності можна віднести до глобальних (адже вони торкаються питань світового масштабу та проблем, що є в кожній державі) та інноваційних (в історичному вимірі дуже багато заходів були вперше впроваджені в життя). Приділяється увага значенню діяльності ООН у процесі вирішення проблем ґендерної нерівності, оскільки саме завдяки цій організації взагалі зараз може йти мова про існування соціальної технології щодо ґендерного питання.


Ключові слова


ґендерна рівність; хвилі феміністичного руху; ООН; міжнародні конференції,; глобальна соціальна технологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kravets V. P. et al. Genderni doslidzhennia: prykladni aspekty: monohrafiia. Ternopil : Navchalna knyha — Bohdan, 2013.

Verkhovna Rada of Ukraine. «Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv». Accessed May 5, 2016. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866–15.

The UN Office in Belarus. «Kampanija za dostizhenie ravenstva mezhdu muzhchinami i zhenshhinami i uluchshenie polozhenija zhenshhin». Accessed May 5, 2016. http://www.owl.ru/win/docum/un/campaign.htm.

Martseniuk, T. Genderna rivnist i nedyskryminatsiia: posibnyk dlia ekspertiv i ekspertok analitychnykh tsentriv. Kyiv: Mizhnarodnyi Fond «Vidrodzhennia», 2014.

Hromadska pryimalnia «Vseukrainskyi tsentr pravovoi dopomohy «Hromadskyi Zakhysnyk». «Mizhnarodnyi vymir gendernoi polityky». Accessed May 5, 2016. http://www.public-advocate.org/ru/maesh-pravo/normativno-pravove-regulyuvannya-diyalnosti-2/58-mizhnarodnij-

vimir-gendernoji-politiki.html.

Osnovy teorii genderu: navchalnyi posibnyk. Kyiv: «K. I. S», 2004.

Pavlenok P. D. Osnovy social’noj raboty. Accessed May 5, 2016. http://bugabooks.com/book/192-osnovy-socialnoj-raboty/56--112-klassifikaciya-socialnyx-texnologij.html.

Sufrazhizm v XIX–XX vekah. Feminizm, ili Istorija bor’by zhenshhin za prava cheloveka:«Kurica — ne ptica». Accessed May 5, 2016. http://gender-route.org/statya_na_glavnoj/sufrazhizm_v_xixxx_vekah1/.

Feminisn’ts. Pervaja volna zapadnogo feminizma: sufrazhizm v XIX-XX vekah. Accessed May 5, 2016. http://www.feminisnts.info/2641- %D1 %84 %D0 %B5 %D0 %BC %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B7 %D0 %BC- %D0 %B8 %D0 %BB %D0 %B8- %D0 % B8 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %8F- %D0 %B1 %D0 %BE %D1 %80 %D1 %8C %D0 %B1 %D1 %8B- %D0 %B6 %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %89 %D0 %B8 %D0 %BD- %D0 %B7 %D0 %B0.html

Prokhorenko T. H. Sotsialni tekhnolohii v suchasnomu suspilstvi. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia 2 (2009): 239–246.

Rozvytok genderu v sviti. Accessed May 5, 2016. http://litcey.in.ua/re_ %D0 %A0 %D0 %BE %D0 %B7 %D0 %B2 %D0 % B8 %D1 %82 %D0 %BE %D0 %BA+ %D0 %B3 %D0%B5 %D0 %BD %D0 %B4 %D0 %B5 %D1 %80 %D1 %83+ %D0 %B2+ %D1 %81 %D0 %B2 %D1 %96 %D1 %82 %D1 %96.

Romaniuk A. S. Istoriia zakhidnykh politychnykh vchen: Politychni doktryny KhKh — pochatku KhKhI st. : navch. posib. Kyiv: Znannia, 2011.

Strilchuk A. V. Ideini zasady zakhidnoho feminizmu «druhoi khvyli» (druha polovyna 1960-kh — 1980-ti rr.). Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu 41 (2014): 145–148. Accessed May 5, 2016. http://istznu.org/dc/file.php?host_id= %201&path=/page/issues/41/28.pdf

Vinohradska O. M., Bielova L. O. Teksty lektsii z kursu «Sotsialni tekhnolohii» (dlia studentiv 3 kursu dennoi formy navchannia napriamu 0502 (6.030601) — «Menedzhment» spetsialnosti 6.050200 — «Menedzhment orhanizatsii». Kharkiv: KhNAMH, 2009.

Shakhrai V. M. Tekhnolohii sotsialnoi roboty: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006.

Jukina I. I. Gendernyj analiz kak instrument preobrazovanija obshhestva. Uchebno-metodichsekoe posobie dlja studentov vuzov. Saint Petersburg: Izd-vo in-ta jazyka i kul’tury, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В. П. Кравця. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 448 с.


Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866–15.


Кампания за достижение равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.owl.ru/win/docum/un/campaign.htm.


Марценюк Т. Ґендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів / Т. Марценюк. — К.: Міжнародний Фонд «Відродження», 2014. — 65 c.


Міжнародний вимір ґендерної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.public-advocate.org/ru/maesh-pravo/normativno-pravove-regulyuvannya-diyalnosti-2/58-mizhnarodnij-vimir-gendernoji-politiki.html.


Основи теорії ґендеру: навчальний посібник. — К.: К. І. С., 2004. — 536 с.

Павленок П. Д. Основы социальной работы [Електронний ресурс] / П. Д. Павленок. — Режим доступу: http://bugabooks.com/book/192-osnovy-socialnoj-raboty/56--112- klassifikaciya-socialnyx-texnologij.html.


Попкова Л. Феминизм, или История борьбы женщин за права человека: «Курица — не птица…» [Електронний ресурс] / Л. Попкова, Е. Жидкова. — Режим доступу: http://gender-route.org/statya_na_glavnoj/sufrazhizm_v_xixxx_vekah1/.


Попкова Л. Е. Феминизм или история борьбы женщин за права человека [Електронний ресурс] / Л. Е. Попкова, Е. Жидкова. — Режим доступу: http://www.feminisnts.info/2641 %D1 %84 %D0 %B5 %D0 %BC %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B7 %D0 %BC- %D0 %B8 %D0 %BB %D0 %B8- %D0 %B8 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %8F- %D0 %B1 %D0 %BE %D1 %80 %D1 %8C %D0 %B1 %D1 %8B- %D0 %B6 %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %89 %D0 %B8 %D0 %BD- %D0 %B7 %D0 %B0.html


Прохоренко Т. Г. Соціальні технології в сучасному суспільстві / Т. Г. Прохоренко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 2. — С. 239–246.


Розвиток ґендеру в світі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litcey.in.ua/re_%D0 %A0 %D0 %BE %D0 %B7 %D0 %B2 %D0 % B8 %D1 %82 %D0 %BE %D0 %BA+ %D0 %B3 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %B4 %D0 %B5 %D1 %80 %D1 %83+ %D0 %B2+ %D1 %81 %D0 %B2 %D1 %96 %D1 %82 %D1 %96.


Романюк А. С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ — початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А. С. Романюк. — К. : Знання, 2011. — 255 с.


Стрільчук А. В. Ідейні засади західного фемінізму «другої хвилі» (друга половина 1960-х — 1980-ті рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Cтрільчук. — Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id= 1&path=/page/issues/41/28.pdf.


Тексти лекцій з курсу «Соціальні технології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 (6.030601) — «Менеджмент» спеціальності 6.050200 — «Менеджмент організацій» / укл.: Віноградська О. М., Бєлова Л. О. — Харків: ХНАМГ, 2009. — 135 с.


Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: навчальний посібник / В. М. Шахрай. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 464 с.


Юкина И. И. Гендерный анализ как инструмент преобразования общества: учебно-методическое пособие для студентов вузов / И. И. Юкина. — СПб.: Изд-во ин-та языка и культуры, 2008. — 102 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78158

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.