«Людина моря» в українських контекстах як предмет соціологічного дискурсу

Наталя Іванівна Глебова

Анотація


В статті аналізуються чинники й умови розвитку морської галузі України в контексті соціокультурного розвитку морських регіонів. На матеріалах галузевих й міждисциплінарних досліджень висвітлюються практичні аспекти імплементації соціологічної методології досліджень спільнот і профес ійних страт «особливих» морських районів — «людини моря» в укра- їнському соціологічному просторі. Обґрунтовується потреба комплексного дослідження чинників формування й продуктивної діяльності сучасного фахівця морської галузі та ефективного використання такого знання в соц іальних проектах і практиках в контексті перспектив розвитку України як морської спільноти.


Ключові слова


морські спільноти; людина моря; морська субкультура; морський регіон; морська соціологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyprobovuvannya dlya ukrayins’koho kryuyinhu [Test for the Ukrainian Crewing], Den, № 67–68 (2016): 15.

Derhachev V. A. Morskoe khozyaystvo (sotsyal’no-morskye aspekty formirovaniya y razvitiya) [The Maritime housekeeping (socio-sea aspects of formation and development)]. — K., 1986.

Kukovs’ka T. S. Povernutysya oblychcham do morya [Turn face to the sea], Visnyk NAN Ukrayiny, № 11 (2015).

Lomonosova O. E. Sutnist’ more hospodars’koyi diyal’nosti ta klasyfikatsiya yiyi vydiv [Essentiol of sea economic activities and classification of its types] Ekonomichnyy prostir, № 93 (2015): 118–130.

Makohon Y. V. Ukrayna — derzhava morskaya: monohrafyya [pod red. Makohona Yu.V.], [Ukraine — is maritime state: monograph], Donetsk: DonNU, 2010.

Mizhnarodnyy naukovyy forum «Mors’ka stratehiya derzhavy. Rozvytok ta realizatsiya mors’koho potentsialu Ukrayiny» 28 kvitnya 2015 r. Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’ navkolo m. [International scientific forum «Maritime strategy of the state. Development and realization of the Maritime potential of Ukraine»], Kyiv: — http://www.niss. gov.ua/articles/1787/

Miusov M. Universytet «dalekoho plavannya» [University «deep-sea voyage»], Den № 67–68 (2016): 17.

Pro zatverdzhennya Mors’koyi doktryny Ukrayiny na period do 2035 roku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 07.10.2009 № 1307. [On approval of the Maritime doctrine of Ukraine for the period until 2035. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 07.10.2009 № 1307].

Slyushchyns’kyy B. V. Etnokul’tura spil’noty Pryazov’ya: kul’turna intehratsiya chy mul’tykul’turalizm? [Ethnicculture of the community of the Azov sea: cultural integration or multiculturalism?], Visnyk Mariupol’s’koho derzhavnoho universytetu, № 3, (2012): 122– 129.

Yurkova. T. Shcho oznachaye more dlya derzhavy? [What means the sea for the state?], Den’, № 67–68, (2016): 14.

Ficlds of Studies // Index Specyfications. University of Wales Institute of Science and Technology. University of Rhode Island Joint Index of Current Maritime Recearch. — Cardiff, 1973.

Ludwik Janiszevski, Adam Sosnowski. Socjologia morska — jej przedmiot i funkcje / Ludwik Janiszevski, Adam Sosnowski // Studia Socjologiczne, 1983. — № 3 (90). — s.35–59.

Man M. A Newsletter for Student of man in Maritime Settings / M. Man. Memorial University of Newfoundland. — Canada, St. Johns, 1973. Vol. II, № 1, p.3.

Matejko A. Socjologia ludzi morza / A. Matejko // Tygodnik Morski, 1964. — № 34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Випробовування для українського крюїнгу // День. — 2016. — № 67–68, 15–16 квітня. — С. 15.

Дергачев В. А. Морское хозяйство (социально-морские аспекты формирования и развития) / В. А. Дергачев. — К., 1986. — С. 15, 23.

Куковська Т. С. Повернутися обличчям до моря / Т. С. Куковська // Вісник НАН Укра- їни. — 2015 — № 11.

Ломоносова О. Е. Сутність морегосподарської діяльності та класифікація її видів / О. Е. Ломоносова // Економічний простір. — 2015. — № 93. — С. 118–130.

Макогон Ю. В. Украина — держава морская: монография / Ю. В Макогон, А. Ф. Лысый, Г. Г. Гаркуша, А. В. Грузан; [под ред. Макогона Ю. В.]. — Донецк: ДонНУ, 2010. — 393 с.

Міжнародний науковий форум «Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України» 28 квітня 2015 р. [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень навколо м. Київ. — Режим доступу: http://www.niss.gov. ua/articles/1787/

Міусов М. Університет «далекого плавання / М. Міусов // День. — 2016. — № 67–68, 15–16 квітня. — С. 17.

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1307.

Слющинський Б. В. Етнокультура спільноти Приазов’я: культурна інтеграція чи мультикультуралізм? / Б. В. Слющинський // Вісник Маріупольського державного університету. — 2012. — Вип. 3. — С. 122–129. — (Серії: Філософія, культурологія, соціологія).

Юркова Т. Що означає море для держави? / Т. Юркова // День. — 2016. — № 67–68, 15–16 квітня. — С. 14.

Ficlds of Studies // Index Specyfications. University of Wales Institute of Science and Technology. University of Rhode Island Joint Index of Current Maritime Recearch. — Cardiff, 1973.

Janiszevski L. Socjologia morska — jej przedmiot i funkcje / Ludwik Janiszevski, Adam Sosnowski // Studia Socjologiczne. — 1983. — № 3 (90). — S. 35–59.

Man M. A Newsletter for Student of man in Maritime Settings / M. Man // Memorial University of Newfoundland. — Canada, St. Johns, 1973. — Vol. II, № 1. — P. 3.

Matejko A. Socjologia ludzi morza / A. Matejko // Tygodnik Morski. — 1964. — № 34.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.3(26).73259

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.