DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.2(23).56808

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

О. С. Русова

Анотація


Стаття присвячена аналізу поняття «європейської інтеграції», його сутності, основних засад та механізмів запровадження. Особливе місце відведено дискусії, яка відбувається між представниками двох теоретичних шкіл, а саме політичних реалістів та лібералів відносно ролі держави в інтеграційних процесах. Розглядається цілий ряд проблем, з якими сьогодні стикаються держави-члени ЄС, зокрема економічна нестабільність, різке зростання рівня популярності націоналістичної ідеології та євроскептичних настроїв серед широких верств населення Європи.

Ключові слова


європейська інтеграція; політичний реалізм і лібералізм; ЄС; суверенітет; націоналізм; європейська ідентичність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Fontaine P. A new idea for Europe. The Schuman declaration — 1950-2000 / Pascal Fontaine // European Commission. Series: European Documentation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. — 43 p.

2. Кіш Є. Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції / Єва Кіш // Політичний менеджмент. — 2004. — № 6 (9). — C. 103-114.

3. Расширение ЕС на Восток: Предпосылки, проблемы, последствия / Ин-т мировой экономики и международных отношений. — М.: Наука, 2003. — 344 c.

4. Peterson J. The EU as a Global Actor/ John Peterson, Michael Smith // The European Union: How Does it Work? / еd. E. Bomberg, A. Stubb. — Oxford: Oxford University Press, 2003. — 239 p.

5. Rensmann L. Europeanism and Americanism in the age of globalization: Hannah Arendt’s reflections on Europe and America and implications for a post-national identity of the EU polity’/ Lars Rensmann // European Journal of Political Research. — 2006. — № 5 (2). — P.139-170. http://dx.doi.org/10.1177/1474885106061603 

6. Murray Ph. Uses and Abuses of the Concept of Integration / Philomena Murray // Sage Handbook of European Studies / еd. C. Rumford. — London: Sage, 2009. — P. 227-244. http://dx.doi.org/10.4135/9780857021045.n13 

7. Jachtenfuchs M. The governance approach to European integration / Markus Jachtenfuchs // Journal of Common Market Studies. — 2001. — Vol. 39, № 2. — P. 245-264. http://dx.doi.org/10.1111/1468-5965.00287 

8. Стрельцов В. Еволюція підходів до управління інтеграційними процесами / В. Ю. Стрельцов [Electronic resource] // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — № 1. — С. 163-170. — Available on the web at: http: // www.nbuv.gov.ua/j-pd/apdy_2014_1_23.pdf

9. Mearsheimer J. Back to the future: Instability in Europe after the cold war / John Mearsheimer // International Security. — 1990. — Vol. 15, № 3. — P. 5-56. http://dx.doi.org/10.2307/2538981 

10. The Week EU referendum: the pros and cons of Britain leaving Europe. Aug 19, 2015 [Electronic resource]. — Available on the web at: www.theweek.co.uk/eu-referendum

11. Копійка В. Концепції та доктрини європейської єдності в останній третині XX сторіччя / В. Копійка // Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу. — К., 2002. — С. 8-74.

12. Філософія інтеграції: монографія / за ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука. — Ужгород: ЗакДУ, 2011. — Вип. 18. — 544 с.

13. Swisa M. Future Stability in the European Union: Realism, Constructivism, and Institutionalism [Electronic resource] / Maya Swisa // Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union, 2011. — Available on the web at: http: // www.scholarship.clare-mont.edu/urceu/vol2011/iss1/11 http://dx.doi.org/10.5642/urceu.201101.11 

14. Waterfield B. Herman Van Rompuy: Euroscepticism leads to war [Electronic resource] / Bruno Waterfield // The Telegraph, 2010. — Available on the web at: http://www.telegraph. co.uk/news/worldnews/europe/eu/8124189/Herman-Van-Rompuy-Eurosc epticism-leads-to-war.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.