МОДА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНИХ МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ

Т. І. Кривошея

Анотація


Мета статті — на підставі емпіричних даних проаналізувати специфіку модного споживання сучасних міських жителів, а також виявити фактори, що визначають цю специфіку. Проведено факторний аналіз характеристик «модність» — «немод-ність» речей для визначення їх місця у свідомості респондентів.

Ключові слова


мода; модне споживання; масова культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Папушина Ю. О. Социологический анализ потребления в работах Ж. Бодрийяра: автореф. дис. ... канд. соц. наук: спец. 22.00.01 «Теория, методология и история социологии» / Ю. О. Папушина. — Москва, 2009. — 25 с.

2. Дишер Ф. Мода и цинизм / Ф. Дишер. — СПб., 1879.

3. Аскарова В. Я. Мода в книжной культуре: границы дозволенного // Сборник научных статей / Челябинская государственная академия культуры и искусств. — Челябинск, 2010, с. 5-32

4. Зиммель Г. Мода / Г. Зиммель // Избранное. Т. 2: Созерцание жизни. — М.: Юрист, 1996. — 608 с.

5. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. — Москва : Прогресс, 1984. — 367 с.

6. Зиммель Г. Мода / Г. Зиммель // Избранное. Т. 2: Созерцание жизни. — М.: Юрист, 1996. — 608 с.

7. Гофман А. Б. Мода и обычай // Рубеж: альманах социальных исследований. — 1992. — Вып. 3. с. 123-142

8. Davis F. Fashion, Culture and Identity / F. Davis. — Chicago: University of Chicago Press, 1992. — P. 3-18.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.2(23).56729

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.