DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.2(23).56719

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ВИЗНАННЯ: СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЧАРЛЬЗА ТЕЙЛОРА

Л. А. Ляпіна

Анотація


У статті наведений аналіз соціологічної концепції компромісного мультикультуралізму канадського соціального теоретика Чарльза Тейлора. Дана концепція базується на визнанні. Дослідник поєднує поняття «визнання» з поняттям «мультикультуралізм» на тій підставі, що визнання самобутніх культурних особливостей різних людей можливе лише в суспільствах, які культивують полікультурні цінності. Він вважає «визнання» новою людською потребою і допускає, що всі члени сучасних суспільств очікують визнання. У статті розкриваються особливості розуміння концепції компромісного мультикуль-туралізму також крізь призму ідей автономії, ідентичності та культури, що стали фундаментальними потребами сучасного демократичного суспільства.

Ключові слова


мультикультуралізм; культура; автономія; визнання; політика визнання; ідентичність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тойнби A. Дж. Постижение истории : сборник / A. Тойнби ; пер. с англ. Е. Д. Жаркова. — М. : Рольф, 2001. — 640 с.

2. Паин Э. A. В России огромный ресурс этнической ненависти / Э. A. Паин // Известия. — 2006. — 12 мая.

3. Тейлор Ч. У розмаїтті мультикультурного контексту — майбутнє України [Електронний ресурс] / Чарльз Тейлор. — Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/socium/charlz-teylor-u-rozmayitti-multikulturnogo-kontekstu-maybutnye-ukrayini-_.html.

4. Kоадик Р. Ле. Мультикультурализм [Электронный ресурс] / Ронан Ле ^адик. — Режим доступа : http://ethno-photo.livejournal.com/15997.html.

Б. Тейлор Ч. [Electr. recurs]. — Accessmode : http://www.sinergia-lib.ru/index. php?page=Charles_Taylor&view=print

6. Taylor Gh. The Politics of Recognition / Ch. Taylor // Multiculturalism; examining the politics of recognition // Charles Taylor ; ediandintrod by A. Gutmann. — Princeton, N. J.: PrincetonUniversityPress, 1994. — P. 2Б-7З.

7. Белл Д. Мятеж против современности / Д. Белл // Социологические исследования. — 19S9. — № Б. — С. 112-124.

5. Teilor Ch. Demokraticheskoe isckliuchenie (i «lekarstvo» ot nego?) [Electr. recurs] / Ch. Taylor // Russkiiarkhipelag — Access mode: htpp:// www. arkhipelag.ru?geoculture/new_ ident/multiculture/exclusion.

9. Следзевский И. В. Формирование этнокультурного образования в Москве, модернизация столичного образования и вызовы современного мультикультурализма / И. В. Следзев-ский // Этнические процессы в столичном мегаполисе. — М. : Ин-т Африки РАН, 2008.  - С. 80-183.

10. Выступление канадского философа Ч. Тейлора на Мировом политическом форуме в Ярославле (10 сентября 2010 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://2010.gpf-yaroslavl.ru/viewpoint/CHarl-z-Tejlor-Zaschischaya-mul-tikul-turalizm.

 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.